Τι θα γλίτωνε το κράτος αν έκανε 200 τους βουλευτές

Πόσο μας κοστίζει, κάθε μήνα, ένας εκπρόσωπος του λαού


WEEKEND
0:24
07/02/2015
Τι θα γλίτωνε το κράτος αν έκανε 200 τους βουλευτές
15
loading

Βαθιά και παρατεταμένη ύφεση της οικονομίας, λουκέτο σε χιλιάδες επιχειρήσεις, δραματική αύξηση του δημόσιου χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ, είναι μόνο μερικές από τις φράσεις που κατακλύζουν την καθημερινότητά μας τα τελευταία χρόνια. Σε αντιστάθμισμα μειώσεις, απολύσεις, και εκρηκτική άνοδος της ανεργίας είναι οι συνιστώσες που μας θυμίζουν πως οι εποχές των παχέων αγελάδων έχουν περάσει ανεπιστρεπτί. Στη γενικότερη οικονομική συρρίκνωση βέβαια υπάρχουν και αποδοχές που φαντάζουν... προκλητικές. Ο λόγος για αυτές των 300 της βουλής που εδώ και λίγα εικοσιτετράωρα εγκαταστάθηκαν στα κοινοβουλευτικά έδρανά τους.

Γράφει η Νίκη Παπάζογλου

Αν λάβουμε υπόψη μας πως η χώρα μας έχει πολύ μεγαλύτερο αριθμό βουλευτών από χώρες που είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτή και δεδομένης της οικονομικής δυσπραγίας και του αδιαμφισβήτητα παχυλού μισθού των βουλευτών, εύλογα συμπεραίνει κανείς πως μια διαφορετική και αποτελεσματική πρόταση εξοικονόμησης εσόδων θα ήταν η μείωση του αριθμού τους σε 200, δυνατότητα που προβλέπει άλλωστε το σύνταγμά μας. Παρά το γεγονός βέβαια πως έχει τεθεί ορισμένες φορές στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ή έχει ακουστεί από μεμονωμένα χείλη, μέχρι σήμερα η εφαρμογή της από τους αιρετούς αντιπροσώπους μας δεν φαίνεται να έχει ληφθεί σοβαρά υπόψη. Την ίδια στιγμή μάλιστα που αν μια τέτοια λύση υιοθετείτο, το ποσό που θα μπορούσε να εξοικονομηθεί είναι τουλάχιστον εντυπωσιακό...

Για να προχωρήσουμε στην αποτίμηση μιας τέτοιας ενέργειας πρέπει αρχικά να υπολογίσουμε πόσο πραγματικά κοστίζει ο κάθε ένας βουλευτής του κοινοβουλίου στο κράτος. Μιας και μόλις πριν μερικές μέρες η αίθουσα του κοινοβουλίου άνοιξε τις πόρτες της για να υποδεχτεί τους νέους εκπροσώπους μας, νέους με την κυριολεκτική έννοια  αφού οι 118 από τους 300 δεν έχουν μετάσχει ξανά στο κοινοβουλευτικό σχήμα, αξίζει σίγουρα να «μετρήσουμε»την επιλογή μας.

Το άρθρο που προβλέπει την βουλευτική αποζημίωση καθώς και μια σειρά ατελειών για την άσκηση του λειτουργήματος είναι το άρθρο 63 του Συντάγματος. Σύμφωνα με αυτό «οι βουλευτές, για την άσκηση του λειτουργήματός τους, δικαιούνται από το Δημόσιο αποζημίωση και δαπάνες το ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση της Oλομέλειας της Bουλής. Oι βουλευτές απολαμβάνουν συγκοινωνιακή, ταχυδρομική και τηλεφωνική ατέλεια, που η έκτασή της καθορίζεται εξίσου με απόφαση της Oλομέλειας της Bουλής». Όπως διευκρινίζεται βέβαια στο εν λόγω άρθρο, αν βουλευτής απουσιάσει αδικαιολόγητα σε περισσότερες από πέντε συνεδριάσεις το μήνα, κρατείται υποχρεωτικά, για κάθε απουσία, το ένα τριακοστό της μηνιαίας αποζημίωσής του.

Σύμφωνα λοιπόν με τον προϋπολογισμό της Βουλής που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Οικονομικών και τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια, το συνολικό ποσό που θα διατεθεί το 2015 για τις αποζημιώσεις και τις λοιπές δαπάνες των βουλευτών ανέρχεται στα 30.528.000 ευρώ. Το ποσό αυτό μάλιστα παρουσιάζεται μειωμένο κατά 1.976.000 ευρώ (1,39%) σε σχέση με το 2014 όπως προέκυψε από τα στοιχεία που έγιναν γνωστά κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής, η οποία και τον ενέκρινε κατά πλειοψηφία. Βέβαια οι δαπάνες για τα μέλη του κοινοβουλίου δεν σταματούν στις αποζημιώσεις και στην συγκοινωνιακή, ταχυδρομική και τηλεφωνική ατέλεια όπως προκύπτει από τον διαδυκτιακό τόπο της Διαφάνειας της Βουλής http://diafaneia.hellenicparliament.gr/ όπου αναρτώνται οι σχετικές με τον προϋπολογισμό της Βουλής αποφάσεις και πράξεις του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα.

Βουλευτική αποζημίωση

Ο επιμέρους καταμερισμός του στις αντίστοιχες δαπάνες θέλει το ποσό των 20.541.000 ευρώ να διατεθεί για τις βουλευτικές αποζημιώσεις καθένας από τους οποίους θα εισπράττει το ποσό των 5.705 ευρώ μηνιαίως.(68.470 ευρώ ανά έτος).

Έξοδα οργάνωσης γραφείου

Για έξοδα οργάνωσης γραφείου, συμπεριλαμβανομένης σε αυτά και της ταχυδρομικής ατέλειας, προβλέπεται για το σύνολο των βουλευτών το ποσό των 6.411.000 ευρώ, δηλαδή 21.370 ευρώ άπαξ ετησίως για καθέναν δηλαδή 1.780 ευρώ ανά μήνα.

Έξοδα κίνησης

Συμπληρωματικά, τα ποσό που προβλέπεται για τα έξοδα κίνησης ανέρχεται σε 1.365.000 ευρώ και για τους 300 βουλευτές, ίδιο με εκείνο του προηγούμενου έτους. Έτσι ο μηνιαίος υπολογισμός κυμαίνεται περίπου από τα 350 έως τα 600, αφού το ποσό είναι ανάλογο της χιλιομετρικής απόστασης που χωρίζει την Αθήνα από τις εκλογικές τους περιφέρειες.

Οικογενειακό Επίδομα

Το αντίστοιχο οικογενειακό επίδομα των βουλευτών που φέρει τον τίτλο «οικογενειακή παροχή» υπολογίζεται σε 180.000 ευρώ, δηλαδή σε 600 ευρώ το χρόνο, ή διαφορετικά σε 50 ευρώ τον μήνα.

Τηλεφωνική ατέλεια

Συγκεκριμένα η τηλεφωνική ατέλεια (pdf) από 1.3.2014, ανέρχεται μέχρι το ποσό των 7.400 ευρώ ετησίως για κάθε βουλευτή και για το σύνολο των συνδέσεων για τις οποίες δικαιούται ατέλειας, συμπεριλαμβανόμενων στο ποσό αυτό τελών, εξόδων και Φ.Π.Α. ήτοι μηνιαίως 616 ευρώ.

Κοινοβουλευτικές Επιτροπές

Πέραν όλων αυτών σε κάθε βουλευτή χορηγείται αποζημίωση για τη συμμετοχή του σε όλες τις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές - Επιτροπής Ελέγχου των Οικονομικών των Κομμάτων και των Βουλευτών, των Τμημάτων Διακοπής των Εργασιών της Βουλής, της Διάσκεψης των Προέδρων και των Βουλευτών, καθώς και όταν συμμετέχουν ως μέλη σε κοινοβουλευτικές συνελεύσεις ή κοινοβουλευτικές Επιτροπές. Το προβλεφθέν ποσό για τη συμμετοχή σε κάθε πλήρη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής επιτροπής, είτε ως τακτικά είτε ως αναπληρωματικά μέλη, ανέρχεται σε 75 ευρώ, μειωμένο στο μισό από 01.01.13 με σχετική απόφαση της Ολομέλειας.

Αξίζει να σημειωθεί πως ως Επιτροπές θεωρούνται και οι συνεδριάσεις των θερινών τμημάτων της Βουλής. Λαμβάνοντας υπόψη πως τα θερινά τμήματα διαρκούν από τα μέσα Ιουλίου έως και την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου, όπου η βουλή συνέρχεται σε τακτική σύνοδο, καθώς και το γεγονός πως κατά τις τρεις διαδοχικές συνθέσεις του Τμήματος Διακοπής κάθε μία αποτελείται από το 1/3 του όλου αριθμού των Βουλευτών με την σύνθεσή του να αλλάζει περιοδικά, με τρόπο που να εξασφαλίζει την ισόχρονη, κατά το δυνατό, συμμετοχή σε αυτό όλων των Βουλευτών, και με δεδομένο πως η αποζημίωση ανέρχεται στα 75 ευρώ , η αποζημίωση κάθε βουλευτή που συμμετέχει σε ένα από τα θερινά τμήματα της Βουλής ανέρχεται τουλάχιστον στα 750 ευρώ.

Βεβαία το ακριβές ποσό από τις επιτροπές δεν μπορεί να υπολογιστεί επακριβώς αφού ποικίλλει ανάλογα με τη συχνότητα συνεδριάσεων. Ως παράδειγμα θα μπορούσαμε να αναφέρουμε την Επιτροπή Οικονομικών η οποία συνεδριάζοντας συχνότερα αποδεικνύεται πιο κερδοφόρα.

Επίδομα Διαμονής

Για τους βουλευτές της επαρχίας που στερούνται ιδιόκτητης κατοικίας στην περιοχή του νομού Αττικής, προβλέπεται η καταβολή του ποσού 1.000 ευρώ κάθε μήνα για την κάλυψη των δαπανών διαμονής τους ή τη μίσθωση από τη Βουλή ξενοδοχείων με μηνιαία δαπάνη που μπορεί να φτάσει έως τα 1.200 ευρώ, πλέον ΦΠΑ και κρατήσεων.

Αεροπορικά εισιτήρια

Και πάλι για τους βουλευτές της επαρχίας παρέχονται 104 μονά εισιτήρια ανά έτος, τα οποία κοστίζουν περίπου 12.000 ευρώ ετησίως ήτοι 1.000 ευρώ το μήνα περίπου για την μετακίνηση από και προς τις περιφέρειές τους.

Επιστημονικοί Συνεργάτες

Το δικαίωμα να προσλαμβάνει δύο επιστημονικούς συνεργάτες παρέχεται σε κάθε βουλευτή με τον μηνιαίο μισθό αυτών να ανέρχεται στα 1.600 την ώρα που ο βασικός μισθός του ανειδίκευτου φτάνει μόλις τα 500 ευρώ.

Βουλευτικά Ι.Χ.

Δεν είναι να απορεί κανείς γιατί αντιμετωπίστηκαν ως παρήγορες οι πληροφορίες που κυκλοφόρησαν από τον «Βηματοδότη», σύμφωνα με τις οποίες ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Γιώργος Κατρούγκαλος σκοπεύει να βάλει πωλητήριο στα υπουργικά αυτοκίνητα. Τα βουλευτικά Ι.Χ. πληρώνονται από τη Βουλή σε εταιρία leasing ενώ η διανομή τους γίνεται με κλήρωση. Σύμφωνα με τα μειωμένα ήδη από το 2011 ποσά λοιπόν οι βουλευτές Α', Β' Αθηνών, Πειραιά και Υπολοίπου Αττικής δικαιούνται αυτοκίνητο ως 1399 κ.εκ. το οποίο κοστίζει μέχρι 750 ευρώ μηνιαία. Οι βουλευτές των υπολοίπων περιφερειών δικαιούνται αυτοκίνητο ως 1.799 κ.εκ. το οποίο κοστίζει μέχρι 1.200 ευρώ μηνιαία.

Συνυπολογίζοντας τα προηγούμενα, το κατ’ εκτίμηση κόστος για κάθε έναν από τους 300 βουλευτές του κοινοβουλίου ανέρχεται στις 15.000 ευρώ ανά μήνα, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι αποζημιώσεις για την συμμετοχή στις επιτροπές, στα θερινά τμήματα αλλά ούτε και τα ποσά που αφορούν στην ασφάλεια και φύλαξη των βουλευτών…Μηνιαίως  λοιπόν οι 100 βουλευτές μας κοστίζουν 1.500.000. Αν ποτέ λοιπόν η πρόταση για μείωση των βουλευτών σε 200 ψηφιζόταν, ετησίως θα γλιτώναμε περί τα 18.000.000 ευρώ...

Διαβάστε όλα τα θέματα της ενότητας Weekend του newsbeast.gr

ΚΑΝΤΕ LIKE ΣΤΟ NEWSBEAST.GR

15
σχόλια
 1. avatar Αρχελαος

  Πράγματι το θέμα με τους βουλευτές είναι τραγικό. Υποτίθεται, ότι παίρνουν αποφάσεις, ενώ στη πραγματικότητα επικυρώνουν αποφάσεις, που παίρνει μια μικρή ομάδα υπό τον αρχηγό του κόμματος, στην οποία άλλωστε οφείλουν και την βουλευτική τους ιδιότητα. Ανεξάρτητος και εκλεγμένος από τον Λαό βουλευτής δεν μπορεί πρακτικά να υπάρξει. Στις μέρες μας μάλιστα ούτε και αυτό γίνεται. Οι αποφάσεις έρχονται πλέον και επιβάλλονται από έξω. Οι περισσότεροι βουλευτές είναι απλώς πρόβατα, που ακολουθούν τα αφεντικά τους. Δεν εκπροσωπούν τον Λαό και τις περισσότερες φορές δεν ξέρουν και δεν κατανοούν αυτά που ψηφίζουν. Έτσι επαναπαύονται και επωφελούνται από όλες τις παροχές με το σκεπτικό \"σήμερα είμαστε αύριο δεν είμαστε, ας αρπάξουμε ότι μπορούμε\". Όσοι προέβαλαν κάποια αντίσταση σε αυτή τη κατάσταση είναι πια εκτός βουλής. Άρα στην ουσία οι περισσότεροι βουλευτές είναι και άχρηστοι και αχρείαστοι. Και δέκα βουλευτές να υπήρχαν το αποτέλεσμα για το Λαό θα ήταν το ίδιο. Τώρα μάλιστα είναι χειρότερα, γιατί ο Λαός αναγκάζεται να πληρώνει αυτά τα τεράστια ποσά χωρίς κανένα αντίκρισμα.

 2. avatar AI4DE

  Το αυτό προέβλεπε και το σύνταγμα του 1973 (άρθρο 57). 200 βουλευτές και κατάργηση όλων των ατελειών. Όμως ας μην είμαστε «φθηνοί στα πίτουρα και ακριβοί στο αλεύρι». Ένας χορτάτος βουλευτής είναι λιγότερο ευάλωτος. Ας κάνουν την δουλειά τους σωστά σύμφωνα με το όρκο που δώσανε και ας είναι και 300. Δεν θα βουλιάξει η οικονομία από αυτό. Αντίθετα μια λανθασμένη απόφασή τους μπορεί να ζημιώσει το κράτος κατά δισεκατομμύρια. Ούτε συμφωνώ με την (βεβιασμένη) απόφαση για ταξίδια των υπουργών στην οικονομική θέση και την κατάργηση των πολυτελών αυτοκινήτων τους. Ο υπουργός όταν ταξιδεύει για κρατική αποστολή (συνομιλίες - σύναψη συμφωνιών) πρέπει να φθάνει στον προορισμό ξεκούραστος, με πλήρη διαύγεια πνεύματος και ευδιάθετος. Έτσι θα αποδώσει καλύτερα αλλιώς η ζημία για το κράτος μπορεί να είναι απείρως πολλαπλάσια της οικονομίας από την μετακίνηση.

  1. avatar Μαριαννα Operator

   Ξερετε εσεις κύριε ή κυρία πολλούς ιδιωτικους υπαλληλους που να ταξιδευουν για επαγγελματικους λογους και να φτανουν στον προορισμο τους ξεκουραστοι και χαλαροι και να μην αποδίδουν???Οχι. Για τον απλουστατο λογο οτι δεν υπαρχει η επιλογη να μην εισαι αποδοτικος.
   Ολοι φτυνουμε αιμα για τα προς το ζην κι ειμαστε ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΑΤΟΙ.
   Κοινά γνωρισματα όλων των ιδιωτικών υπάλληλων ειναι πως ελέγχονται, αξιολογούνται καθημερινά, έχουν άμεση αναγκη την δουλειά τους και αυτοί που ξεχωρίζουν ειναι επειδη βάζουν και πάθος.
   Η απόδοση είναι θέμα απόφασης και σκληρής δουλειάς κι όχι ξεκούρασης.
   Αλλα προφανως απευθυνομαι σε καποιο δημοσιο υπαλληλο ή εισοδηματία...
   Καλα μυαλα και λιγος σεβασμος δεν βλαπτει.

  2. avatar Geralt Of Rivia

   Καλά τα λες.
   Είδαμε τα τα αποτελέσματα όλα αυτά τα χρόνια από το 1974 και μετά...
   \"Ένας χορτάτος βουλευτής είναι λιγότερο ευάλωτος\"...χαχαχα
   Φαίνεται εκ του αποτελέσματος πως δεν τους είχαμε χορτάτους όλα αυτά τα χρόνια σύμφωνα με τα λεγόμενά σου.

 3. avatar leo

  Εγώ διαφωνώ με την μείωση των βουλευτών , θα έπρεπε όμως να μην έχουν προνόμια για αυτοκίνητο και μείον έναν επιστημονικό σύμβουλο.Επίσης οι επιτροπές δεν θα έπρεπε να είναι με αμοιβή.

 4. avatar ΒΑΣΙΛΗΣ

  Αλλά αφού σας ανέχεται ο κόσμος καλά κάνετε.

 5. avatar ΒΑΣΙΛΗΣ

  Ε ρε βρεγμένη σανίδα που σας χρειάζεται. Όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι θα παίρνουν 1.000 ευρώ και αν γουστάρουν. Ειδάλλως να πάνε στον Καιάδα. Τις ίδιες ανάγκες έχει ένας οδοκαθαριστής και ένας Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δεν θα του πέσει ο Λώκος αν δεν μένει σε μεζονέτα ή αν δεν κυκλοφορεί το ακριβό αμάξι. Δεν μπορεί ο άλλος να είναι άστεγος και ο άλλος να παίρνει 10 χιλιάρικα. Να μάθει να παίρνει Μετρό και ο Πρόεδρος. Και αν έχει ο άλλος 10 σπίτια του παίρνει και με την βία το εθνικό κράτος αν χρειαστεί τα μισά και τα δίνεις στους Έλληνες. Και ας σκούζει ο Καπιταλιστής ΟΣΟ ΘΕΛΕΙ! Δεν θα πάθει και τίποτα αν έχει λιγότερα σπίτια!

 6. avatar Aimilios

  επιτελους μια φωνη, μεχρι τωρα ολα τα ΜΜΕ ποτε δεν συζητανε το αυτονοητο:
  ΔΕΝ χρειαζομαστε, δεν μπορουμε να πληρωνουμε 300 βουλευτες ενω επρεπε να ειναι 150 το πολυ

 7. avatar TOLIS

  Συμφωνώ με το άρθρο. Θέλουμε άριστα καταρτισμένους νομοθέτες και ελεγκτές του δημόσιου χρήματος και πρέπει να πληρώνονται καλά αυτοί και οι συνεργάτες τους. Θα έπρεπε όμως ήδη να είχαν μειώσει τον αριθμό τους. Να δείξουν ότι αναγνωρίζουν τα διακομματικά και διαχρονικά λάθη τους που έφεραν τη χώρα στη σημερινή κατάσταση και συμβάλουν και αυτοί (έστω συμβολικά) στη μείωση των δαπανών.

 8. avatar ΌνομαΧρήστη

  ΟΧΙ ΔΕΝ ΕΘΕΛΟΥΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΟΛΙΓΑΡΧΕΣ. Οι βουλευτές πρέπει να ειναι ιδιοι ή περισσοτεροι ΑΛΛΑ οι μισθοί και τα προνομια να κοπούν. 1500 Ευρώ τον μήνα και πολλά είναι χωρίς μπόνους και επιτροπές κλπ. Και σου λώς εγώ πώς φτάνουν και παραφτανουν και για 300 και για 500 ακόμα και βάλε.

 9. avatar M.L Gore

  Δεν διάβασα απολύτως τίποτα από ότι γράφει το άρθρο . Κανονικά θα πρέπει να τους κάνει , το πολύ μέχρι 150 !
  Θα \'\'ανέβει\'\' βέβαια λίγο η ανεργία διώχνοντας 150 τεμάχια , αλλά θα το αντέξουμε όλοι μας ...λίγο από δω ..λίγο από εκεί ....

 10. avatar Γιώργος Φαροφύλακας

  Διαβάζοντας το άρθρο και βλέποντας την φωτογραφία με τον \"μπουμπούκο\" και από πίσω του την ξανθομαλλούσα \'κυρία\' με το μπλε τσαντάκι,ένιωσα δικαιωμένος που απείχα από το πανηγυράκι τους την 25 Ιανουαρίου! ...ΌΧΙ ρε \"μάγκες\" , δεν θα τα κονομάτε και δεν θα κοροϊδεύετε τον κοσμάκη με την δική μου ψήφο! Εγώ δεν σας \"νομιμοποιώ\" ....

  1. avatar perd

   Συγνώμη Γιώργο, αλλά σου έριξα αρνητική μόνο και μόνο για ένα λόγο.
   Η μη συμμετοχή στο εκλογικό σώμα δεν είναι λύση, καταλαβαίνω ότι είναι αντίδραση αλλά έτσι επιβιώνουν οι φελλοί παντού γιατί ξέρουν ότι οι πιο συνετοί και λογικοί την κάνουν σιγά-σιγά από το πανηγυράκι τους.
   Η λύση είναι να τους καταστρέψουμε το πάρτι τους μία και καλή...με λίγα λόγια να μετατραπεί το βουλευτιλί τους ως σαπούνι χρήσης.
   Μόλις δεν κάνεις .... στο καλό! Υπάρχουν και άλλοι...

   1. avatar Γιώργος Φαροφύλακας

    perd μην ανησυχείς! Οι φελλοί πάντα θα επιβιώνουν (επιπλέουν) εκ κατασκευής! Αυτός είναι ο προορισμός τους! Σίγουρα η αποχή δεν είναι λύση, ούτε όμως είναι λύση να ψηφίσουμε τους άλλους φελλούς που περιμένουν στην σειρά! ..Όλοι αυτοί οι \"τύποι\" και όλη αυτή η κατάσταση μου προσβάλλουν βάναυσα την συναισθηματική αισθητική!

 11. avatar Social Distortion

  Αυτά είναι πενταροδεκάρες μπροστά στα βολέματα και την διαφθορά τους.

Παρακαλούμε περιμένετε ...
Το newsbeast επιλέγει
Το newsbeast προτείνει