• Όροι Χρήσης Newsbeast.gr

Κάθε χρήστης (στο εξής ο «Χρήστης» ή «Επισκέπτης») ο οποίος εισέρχεται στον Ιστότοπο www.newsbeast.gr (εφεξής καλούμενη “Ιστότοπος”) και κάνει χρήση αυτής και των Υπηρεσιών της εταιρείας Prime Applications Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης, Διαχείρισης Και Εκμετάλλευσης Εφαρμογών Πληροφορική Και Διαδικτύου (εφεξής καλούμενη “Prime Applications”), θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν ο Χρήστης δε συμφωνεί με οποιοδήποτε όρο, οφείλει να μην κάνει χρήση του περιεχομένου του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών Prime Applications. Οι όροι χρήσης υπόκεινται σε τροποποιήσεις που ισχύουν από την ανάρτησή τους στον Ιστότοπο.

Πολιτική προστασίας δεδομένων

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε προσεκτικά τις αναλυτικές αναφορές στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων της Ιστοσελίδας στον σύνδεσμο https://www.newsbeast.gr/politiki-prostasias-dedomenon και μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση [email protected].

Υπηρεσίες Prime Applications Μέσω Της Ιστοσελίδας www.newsbeast.gr

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη του newsbeast.gr, υπόκειται στους όρους της παρούσας ανακοίνωσης, όπως επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει. Η Prime Applications διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Η Prime Applications συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών / χρηστών του Ιστότοπου μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι τα παρέχουν εκουσίως. Σκοπός της συλλογής αυτής είναι η παροχή των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά και οι οποίες είναι οι κάτωθι:

 • Η δυνατότητα σχολιασμού και χαρακτηρισμού (Μου αρέσει / Δεν μου αρέσει) δημοσιευμένων στον Ιστότοπο άρθρων από τον επισκέπτη / χρήστη
 • Η δυνατότητα συμμετοχής του επισκέπτη/χρήστη σε διαγωνισμούς που διοργανώνονται από τoν Ιστότοπο ή τα Social Media που διατηρεί η Prime Applications για το Newsbeast
 • Η δυνατότητα επικοινωνίας με την ειδησεογραφική ομάδα του Newsbeast
 • Η δυνατότητα καταχώρησης δελτίου τύπου

Προσωπικά Δεδομένα Τα Οποία Συλλέγονται

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται στον Ιστότοπο είναι τα ακόλουθα:

Επίσκεψη στον Ιστότοπο: 

 • Η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ΙΡ)
 • Δεδομένα σύνδεσης 

Εγγραφή μέλους για σχολιασμό:

 • Όνομα / Ψευδώνυμο χρήστη
 • Διεύθυνση email
 • Εικονίδιο προφίλ (προαιρετικά)

Αποστολή μηνύματος μέσω της φόρμας επικοινωνίας (για οποιονδήποτε λόγο):

 • Ονοματεπώνυμο
 • Email
 • Τηλέφωνο
 • Εταιρεία

Αποστολή μηνύματος μέσω της φόρμας αναγγελίας παράνομου
περιεχομένου:

 • Ονοματεπώνυμο (προαιρετικά)
 • Email (προαιρετικά)

Για διαγωνιζόμενους μέσω φόρμας συμμετοχής: 

 • Ονοματεπώνυμο 
 • Τηλέφωνο ή Email

Για τους νικητές είτε μέσω φόρμας συμμετοχής είτε μέσω social media: 

 • Ονοματεπώνυμο
 • Τηλέφωνο
 • Email
 • Διεύθυνση
 • Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας
 • Έτος γέννησης

Αναφορικά με την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από την Prime Applications τις πηγές συλλογής τους και τη διαβίβασή τους, διαβάστε προσεκτικά τις αναλυτικές αναφορές στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων της Ιστοσελίδας στον σύνδεσμο https://www.newsbeast.gr/politiki-prostasias-dedomenon

Κυριότητα Προϊόντων – Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Το περιεχόμενο του Ιστότοπου συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, λογοτύπων, κειμένων κ.λ.π., αλλά και των Yπηρεσιών της Prime Applications αποτελούν ιδιοκτησία της τελευταίας στα οποία έχει πλήρη και αποκλειστική κυριότητα, πλην όσων αποτελούν αντικείμενο αναγνωρισμένων δικαιωμάτων τρίτων, και προστατεύεται από τις εφαρμοζόμενες διατάξεις εθνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Η εμφάνισή τους στον Ιστότοπο δεν αποτελεί και δε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.
Ο Χρήστης/επισκέπτης του Ιστότοπου έχει δικαίωμα να κάνει, μόνο προσωπική ή για εσωτερικές του ανάγκες, χρήση των Yπηρεσιών της Prime Applications και του περιεχομένου του Ιστότοπου, που πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις ανακοινώσεις πνευματικών δικαιωμάτων και ιδιοκτησίας της, χωρίς να τα διαθέτει με οποιοδήποτε τρόπο σε τρίτους, με ή χωρίς αντάλλαγμα, ολικά ή μερικά. Ενδεικτικά, απαγορεύεται η δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, αναμετάδοση, διανομή, παρουσίαση, μεταπώληση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση τόσο του περιεχομένου του Ιστότοπου, όσο και των Υπηρεσιών της Prime Applications ή μέρους αυτών, με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για την εμπορική τους εκμετάλλευση ή για οποιονδήποτε άλλο ρητώς μη συμφωνημένο σκοπό.

Περιορισμός ευθύνης της εταιρείας PRIME APPLICATIONS A.E. – Δήλωση αποποίησης

Το περιεχόμενο του Ιστότοπου διατίθεται «ως έχει» και η Prime Applications δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή μη, σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, εμπορικότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. Η Prime Applications υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του Ιστότοπου στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων.
Επίσης, η Prime Applications δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που της τίθενται. Ομοίως η Prime Applications δεν εγγυάται ότι του Ιστότοπου ή οποιοδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (“servers”) μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών/ χρηστών παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης / χρήστης και σε καμία περίπτωση η Prime Applications.

Υποχρεώσεις Χρηστών

 1. Οι χρήστες του Ιστότοπου οφείλουν να συμμορφώνονται με όλες τις διατάξεις, τους κανονισμούς και τους κώδικες συμπεριφοράς, κατά τους Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς νόμους , που τυγχάνουν εφαρμογής για τη διαφύλαξη του Ιστότοπου του περιεχομένου του, των Υπηρεσιών της Prime Applications, των συμφερόντων και των κάθε είδους νόμιμων δικαιωμάτων της Prime Applications καθώς και για τη νόμιμη και συμφωνημένη χρήση του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών εκ μέρους των χρηστών.
  ii. Ο Χρήστης του Ιστότοπου, ο οποίος χρησιμοποιεί προσωπικό κωδικό πρόσβασης για τις Υπηρεσίες, οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για αποτροπή τυχόν μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στις Υπηρεσίες. Η πρόσβαση του Χρήστη/Επισκέπτη στις πληροφορίες γίνεται με αποκλειστική του ευθύνη και είναι υπεύθυνος για όλες τις πράξεις και τις συναλλαγές που διενεργούνται με τον προσωπικό του κωδικό πρόσβασης στον Ιστότοπο, καθώς και για τη σύμφωνη με τους όρους παροχής τους χρήση των Υπηρεσιών της Prime Applications που αντλούνται με τον κωδικό του πρόσβασης. Ο κωδικός πρόσβασης είναι προσωπικός και δε με μεταβιβάζεται, ως εκ τούτου ο Επισκέπτης/Χρήστης απαγορεύεται να εκχωρήσει το δικαίωμα χρήσης των κωδικών πρόσβασής του.

Σχολιασμός άρθρων

Η υπηρεσία σχολιασμού άρθρων δημιουργήθηκε για να επιτρέπει στους χρήστες να παραθέτουν το σχολιασμό τους και την άποψή τους στο συγκεκριμένο θέμα του κάθε άρθρου. Οι επισκέπτες – χρήστες του newsbeast.gr μπορούν να στείλουν τα σχόλιά τους σε οποιαδήποτε είδηση, είτε έχοντας προηγουμένως κάνει εγγραφή στον Ιστότοπο συμπληρώνοντας τα προσωπικά στοιχεία που τους ζητούνται, είτε προσθέτοντας άμεσα το σχόλιό τους χωρίς προηγούμενη εγγραφή στον Ιστότοπο. Οι επισκέπτες-χρήστες του newsbeast.gr μπορούν να στείλουν τα σχόλια τους σε οποιαδήποτε είδηση και να κάνουν, αν επιθυμούν, διάλογο με τους υπόλοιπους επισκέπτες του Ιστότοπου αρκεί να μην περιέχουν τα σχόλιά τους υβριστικούς και ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς ή να προάγουν τη βία. Η Prime Applications έχει δικαίωμα να ελέγχει τα σχόλια πριν ή μετά από την ανάρτηση τους. Οι διαχειριστές του Ιστότοπου έχουν το δικαίωμα να μην αναρτούν ή και να διαγράφουν σχόλια χρηστών κατά την κρίση τους και χωρίς περαιτέρω αιτιολόγηση, εάν αυτά δεν συμμορφώνονται με τους Γενικούς Κανόνες λειτουργίας σχολιασμού άρθρων του Ιστότοπου την κείμενη νομοθεσία και ιδιαίτερα εάν αυτά περιέχουν υβριστικό, ρατσιστικό ή ανήθικο χαρακτήρα. Η Prime Applications σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες σε αυτούς τους χώρους προσωπικές ιδέες ή αντιλήψεις. Το περιεχόμενο των σχολίων που αναρτώνται στην υπηρεσία σχολιασμού θα πρέπει: – Να χαρακτηρίζεται από το σεβασμό και την εξασφάλιση της ελευθερίας στην έκφραση κάθε μέλους του Ιστότοπου και του Διαδικτύου γενικότερα. – Να μην προσβάλλει άλλους χρήστες του Ιστότοπου και του Διαδικτύου γενικότερα και να ακολουθεί τους νόμους, τα χρηστά ήθη και τα ήθη χρήσης του Διαδικτύου. – Να είναι σύμφωνο με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις διάφορες μειονότητες.

Παράνομο Περιεχόμενο

Το περιεχόμενο που υποβάλλεται από χρήστες και φιλοξενείται στον ιστότοπο www.newsbeast.gr, ενδέχεται να αποτελεί αντικείμενο παράνομων διαδικτυακών δραστηριοτήτων όπως αυτό περιγράφεται στην Σύσταση (ΕΕ) 2018/334 της Επιτροπής της 1ης Μαρτίου 2018 σχετικά με μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο. Συγκεκριμένα, η διάδοση πληροφοριών που αφορούν στην τρομοκρατία, τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, την παράνομη ρητορική μίσους ή/και παραβάσεις της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών, οι οποίες μπορούν να υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη των χρηστών της ιστοσελίδας (εφεξής το «Παράνομο Περιεχόμενο»).

Η Prime Applications λαμβάνει μέτρα για την ταχεία αφαίρεση του Παράνομου Περιεχομένου ή την απενεργοποίηση της πρόσβασης σε αυτό για τον περιορισμό ευρύτερης διάδοσης και της όποιας τυχόν ενδεχόμενης βλάβης.

Το Παράνομο Περιεχόμενο μπορεί να υποβληθεί από χρήστες της ιστοσελίδας και να φιλοξενηθεί στον ιστότοπο www.newsbeast.gr, μέσω της δυνατότητας σχολιασμού των άρθρων (για εγγεγραμμένους και μη εγγεγραμμένους χρήστες).

Προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση του Παράνομου Περιεχομένου

Για την αντιμετώπιση περιπτώσεων υποβολής Παράνομου Περιεχομένου στον ιστότοπο www.newsbeast.gr, προληπτικά, όλα τα σχόλια πριν από την ανάρτησή τους στον ιστότοπο www.newsbeast.gr υπόκεινται σε έλεγχο από την συντακτική ομάδα η οποία εγκρίνει ή μη τη δημοσίευσή τους.

Περαιτέρω, η Prime Applications έχει μεριμνήσει και στον ιστότοπο www.newsbeast.gr  έχει αναρτηθεί ειδική φόρμα αναγγελίας Παράνομου Περιεχομένου, η οποία βρίσκεται στη σελίδα επικοινωνίας και παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα επώνυμης ή ανώνυμης αναγγελίας περιεχομένου που εκτιμούν ότι συνιστά Παράνομο Περιεχόμενο.

Από την λήψη μίας αναγγελίας αυτού του είδους η διαδικασία που ακολουθείται περιγράφεται κατωτέρω:

 1. Εφόσον ο γνωστοποιών, κατά την υποβολή της φόρμας αναγγελίας Παράνομου Περιεχομένου, έχει αναφέρει τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του (email), η υποβολή της οποίας είναι προαιρετική, στο email αυτό που ο ίδιος έχει δηλώσει, αποστέλλεται αυτόματα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σχετικό αποδεικτικό λήψεως της αναγγελίας.
 2. H αναγγελία Παράνομου Περιεχομένου, αξιολογείται από την Prime Application και εν συνεχεία:

(α) Εφόσον κριθεί ότι δεν συνιστά Παράνομο Περιεχόμενο, τότε αποστέλλεται σχετική ενημέρωση στον γνωστοποιούντα σχετικά με την απόφαση (στην περίπτωση που έχει καταχωρίσει τα απαιτούμενα στοιχεία)

(β) Εφόσον κριθεί ότι συνιστά Παράνομο Περιεχόμενο, τότε διαγράφεται από την ιστοσελίδα (Trash) και:
i. Αν είναι γνωστά τα στοιχεία του παρόχου του περιεχομένου, αποστέλλεται στο email του ενημέρωση για τη διαγραφή του περιεχομένου αυτού με σχετική αιτιολογία και ακολούθως παρέχεται σε αυτόν χρονική προθεσμία τριών (3) ημερολογιακών ημερών για την υποβολή τυχόν αιτιολογημένης ένστασης.

 1. ii. Αν είναι γνωστή η ηλεκτρονική διεύθυνση (email) του γνωστοποιούντα, αποστέλλεται, πάντοτε μέσω email σχετική ενημέρωση στον γνωστοποιούντα σχετικά με την απόφαση.
 2. Στην περίπτωση που ο πάροχος περιεχομένου εντός τριών (3) ημερών αποστείλει αιτιολογημένη αμφισβήτηση:
 3. Εφόσον κριθεί ότι αυτή είναι ανεπαρκής, τότε ενημερώνεται με την απόφαση ότι το περιεχόμενο θα παραμείνει διαγεγραμμένο και διαγράφεται και από το “Trash”.
 4. Εφόσον κριθεί επαρκής, τότε γίνεται ανάκτηση από το “Trash” για επαναδημοσίευση και ταυτόχρονα ενημερώνεται και ο γνωστοποιών σχετικά με την αναίρεση της απόφασης διαγραφής.

Τρόπος διαγραφής

Σε περίπτωση που εντοπιστεί Παράνομο Περιεχόμενο, η Prime Applications καθιστά άμεσα αδύνατη την πρόσβαση σε αυτό και το μεταφέρει στο “Trash” της ιστοσελίδας στο οποίο διατηρείται προσωρινά. Εφόσον διαπιστωθεί και οριστικοποιηθεί, μέσω της διαδικασίας που αναφέρεται ανωτέρω, ότι πράγματι πρόκειται για Παράνομο Περιεχόμενο, τότε προβαίνει στην οριστική διαγραφή του με την διαδικασία του “Empty Trash bin”.

Δήλωση της Prime Applications

H Prime Applications δηλώνει ρητά ότι, δεν αποθηκεύει τρομοκρατικό περιεχόμενο, ενώ έχει λάβει συγκεκριμένα προληπτικά μέτρα για την αποφυγή της διάδοσης Παράνομου Περιεχομένου και την αντιμετώπιση περιπτώσεων αυτού του είδους.

Δημοσίευση ετήσιας έκθεσης

Η Prime Applications ανά τακτά χρονικά διαστήματα αναρτά στον ιστότοπο εκθέσεις για τις δραστηριότητές της σχετικά με την αφαίρεση και την απενεργοποίηση της πρόσβασης σε Παράνομο Περιεχόμενο.

Χρήση συνδέσμων σε δικτυακούς τόπους τρίτων (links)

Ο Ιστότοπος παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσω κατάλληλων συνδέσμων (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών / χρηστών του Ιστότοπου. Οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν οι σύνδεσμοι, υπόκεινται στους, όρους χρήσης αυτών των δικτυακών τόπων. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από τον διαχειριστή του Ιστότοπου, ο οποίος δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Εάν ο επισκέπτης / χρήστης του Ιστότοπου αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων τους, κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.

Ακυρότητα Διάταξης

Αν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων όρων καταστεί ή κηρυχθεί παράνομη, άκυρη ή για οποιονδήποτε λόγο μη εφαρμοστέα, η εν λόγω διάταξη θα κριθεί ως αποσπασμένη από τους όρους χρήσης και δε θα επηρεάζει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα οποιωνδήποτε λοιπών διατάξεων.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Τυχόν διαφορές που προκύψουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων εν γένει τη χρήση του Ιστότοπου από τον επισκέπτη / χρήστη αυτού, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας. Για οποιαδήποτε επικοινωνία με το διαχειριστή του Ιστότοπου παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τη φόρμα επικοινωνίας που υπάρχει στη διεύθυνση (https://www.newsbeast.gr/contact ). Επίσης αν έχετε διαπιστώσει οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο του κόμβου που άπτονται νομικών ή ηθικών θεμάτων, ειδικότερα όσον αφορά στην αναπαραγωγή του και τη χρήση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε στο [email protected].