Σε έκδοση εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας προχωρεί αύριο το ελληνικό Δημόσιο, με στόχο να συγκεντρώσει 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ.

Εκτός από την κάλυψη της έκδοσης, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται και στο επιτόκιο, το οποίο θεωρείται πιθανό να προσεγγίσει το 5%, αν λάβει κανείς υπόψη το ύψος των spreads κοντά στις 1000 μονάδες βάσης.

Η αυριανή είναι η πρώτη μηνιαία έκδοση τίτλων από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους μετά τον Δεκέμβριο. Ως ημερομηνία διακανονισμού ορίστηκε η 14η Ιανουαρίου.

Στη δημοπρασία μπορούν να συμμετάσχουν μόνο οι βασικοί διαπραγματευτές ενώ δεν θα καταβληθεί προμήθεια.

Κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας μπορούν να υποβληθούν μη ανταγωνιστικές προσφορές έως το 30% του δημοπρατούμενου ποσού, ενώ μέχρι τις 13 Ιανουαρίου μπορούν να υποβληθούν συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές έως ενός επιπλέον 30% του δημοπρατούμενου ποσού.

TAGS