Σε έκδοση εντόκων γραμματίων προχωρεί σήμερα το ελληνικό δημόσιο με στόχο την άντληση 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το επιτόκιο αναμένεται να κυμανθεί από το 4,85% που ήταν κατά την προηγούμενη έκδοση έως και 5,5%, ποσοστό που αν επαληθευτεί θα είναι επικίνδυνα υψηλό.

Πρόκειται για την πρώτη μηνιαία έκδοση τίτλων από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους μετά τον Δεκέμβριο. Ως ημερομηνία διακανονισμού ορίστηκε η 14η Ιανουαρίου.

Στη δημοπρασία μπορούν να συμμετάσχουν μόνο οι βασικοί διαπραγματευτές ενώ δεν θα καταβληθεί προμήθεια.

Κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας μπορούν να υποβληθούν μη ανταγωνιστικές προσφορές έως το 30% του δημοπρατούμενου ποσού, ενώ μέχρι τις 13 Ιανουαρίου μπορούν να υποβληθούν συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές έως ενός επιπλέον 30% του δημοπρατούμενου ποσού.

TAGS