Εκλογές 2019: Τι γίνεται αν δεν παρουσιαστείς στην εφορευτική επιτροπή

Όσα προβλέπει ο νόμος, ποιοι μπορούν να απουσιάσουν


ΠΟΛΙΤΙΚΗ
7:35
25/05/2019
Εκλογές 2019: Τι γίνεται αν δεν παρουσιαστείς στην εφορευτική επιτροπή
25
loading

Σε ρυθμούς εκλογών 2019 κινείται η χώρα και την Κυριακή 26 Μαΐου, εκτός από τους ψηφοφόρους, στα εκλογικά κέντρα θα πρέπει να προσέλθουν και όσοι κληθούν ως μέλη εφορευτικής επιτροπής.

Η συμμετοχή τους στην εκλογική διαδικασία δεν είναι προαιρετική αλλά υποχρεωτική.

Εάν τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν προσέλθουν να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους γιατί απουσιάζουν ή κωλύονται ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, αναπληρώνονται από τα αναπληρωματικά μέλη. Εάν η αναπλήρωση είναι αδύνατη η εκλογή διεξάγεται από τα παρόντα μέλη ή ακόμη και μόνο από τον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής, αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής.

Ωστόσο προκειμένου κάποιος να μην αντιμετωπίσει τις συνέπειες που ορίζει ο νόμος σε περίπτωση μη παρουσίας θα πρέπει να προσκομίσει:

 • Χαρτί από δημόσιο νοσοκομείο, σε περίπτωση ασθένειας
 • Βεβαίωση από τον εργοδότη του ότι τον απασχολούσε κατά την ημέρα των εκλογών.
 • Έγκυρο δικαιολογητικό που να αποδεικνύει το λόγο του κωλύματος του να παρουσιαστεί.

Όσα μέλη εφορευτικών επιτροπών δεν εμφανιστούν σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.3 του άρθρου 118 του Προεδρικού Διατάγματος 96/2007 (πλέον ισχύει το αντίστοιχο ΠΔ 26/2012), με τίτλο «Ειδικά Εκλογικά αδικήματα δημοσίων οργάνων», ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι:

«μέλη εφορευτικών επιτροπών που αμελούν ή δείχνουν απείθεια στην έγκαιρη εκπλήρωση των καθηκόντων που τους επιβάλλονται από τις διατάξεις του παρόντος... τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών μέχρι δύο χρόνια και με στέρηση των αξιωμάτων και θέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 63 του Ποινικού Κώδικα, από έξι μήνες μέχρι δύο χρόνια».

Υπάρχουν και οι περιπτώσεις που ψηφοφόροι έχουν οριστεί μέλη εφορευτικών επιτροπών και δεν ενημερώθηκαν εγκαίρως με αποτέλεσμα να το μαθαίνουν την ώρα που πάνε να ψηφίσουν καθώς οι δικαστικοί αντιπρόσωποι έχουν σημειώσει τα ονόματα τους στους εκλογικούς καταλόγους.

Στην περίπτωση που κάποιος αρνηθεί να παραμείνει μέχρι την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας και της καταμέτρησης καλείται η αστυνομία.

Το Π.Δ. 96/2007 (ΦΕΚ 116/Α’/5.6.2007) που αφορά στο νομικό πλαίσιο ορίζει τα εξής:

Σε κάθε εκλογικό τμήμα ορίζεται εφορευτική επιτροπή που αποτελείται από τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής ως πρόεδρο και τέσσερα μέλη που αναπληρώνονται από ισάριθμα αναπληρωματικά.

Τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών και οι αναπληρωτές τους κληρώνονται, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την κατά το Άρθρο 31 παράγραφος 3 έναρξη της προεκλογικής περιόδου, από το οικείο Πρωτοδικείο. Στην κλήρωση, κατά την οποία μπορούν να παρίστανται οι υποψήφιοι, οι αντιπρόσωποι και πληρεξούσιοι των κομμάτων περιλαμβάνονται οι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του οικείου εκλογικού διαμερίσματος που φέρονται στους καταλόγους αυτούς ως κάτοικοι της περιοχής.

Οι οριζόμενοι πρέπει να έχουν τουλάχιστον απολυτήριο δημοτικού σχολείου και να μην έχουν υπερβεί το εξηκοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους.

Όσοι σύμφωνα με τα παραπάνω ορίστηκαν μέλη των εφορευτικών επιτροπών, ειδοποιούνται με απόδειξη για το διορισμό τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ψηφοφορία με φροντίδα του Εισαγγελέα Πρωτοδικών, στον οποίο διαβιβάζεται από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών αντίγραφο της πράξης του πρωτοδικείου για το διορισμό τους.

Δημόσιοι και δημοτικοί ή κοινοτικοί υπάλληλοι ή έμμισθοι υπάλληλοι δημοτικών ή κοινοτικών νομικών προσώπων και ιδρυμάτων και όσοι μ’ αυτές τις ιδιότητες υπηρέτησαν την τελευταία τριετία προ της εκλογής, δεν μπορούν να κληρωθούν ή διοριστούν μέλη εφορευτικών επιτροπών και αν τυχόν κληρωθούν ή διοριστούν δεν μπορούν να λάβουν μέρος στη συγκρότηση των επιτροπών.

Το κώλυμα ισχύει και για τους αποστρατευθέντες αξιωματικούς, τα όργανα των σωμάτων ασφαλείας, καθώς και γι’ αυτούς που διετέλεσαν δήμαρχοι και πρόεδροι κοινοτήτων κατά την τελευταία τριετία.

Εάν μέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν προσέλθουν να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους γιατί απουσιάζουν ή κωλύονται ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, αναπληρώνονται από τα αναπληρωματικά μέλη.

Εάν η αναπλήρωση είναι αδύνατη για τους ίδιους λόγους, η εκλογή διεξάγεται μόνο από τα παρόντα μέλη της εφορευτικής επιτροπής, καθώς και από μόνο τον πρόεδρό της, αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής.

Η επιτροπή που καταρτίστηκε σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις διευθύνει την εκλογή και τηρεί τα εξής βιβλία: Βιβλίο πρακτικών, πρωτόκολλο ψηφοφορίας και βιβλίο διαλογής ψήφων. Με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης είναι δυνατή η απλούστευση, ενοποίηση ή η κατάργηση ορισμένων βιβλίων ή στοιχείων.

Exit poll: Με το κλείσιμο των καλπών την Κυριακή 26 Μαΐου 2019, στις 19:00, θα μεταδοθεί το κοινό exit poll 2019, δίνοντας μια πρώτη εικόνα της εκλογικής μάχης. Αμέσως μετά ξεκινά η μετάδοση των αποτελεσμάτων για τις Ευρωεκλογές, τις Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές 2019 μέσω του υπουργείου Εσωτερικών και της Singular Logic.

Ευρωεκλογές 2019: Στη μάχη του σταυρού ρίχνονται την Κυριακή 26η Μαΐου οι υποψήφιοι ευρωβουλευτές. Τα δύο μεγαλύτερα κόμματα της χώρας, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία, να έχουν θέσει διλήμματα εθνικών εκλογών στην εκλογική διαδικασία ανάδειξης των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι ενήλικες πολίτες της ΕΕ καλούνται στις κάλπες για να επιλέξουν ποιος θα τους εκπροσωπήσει στην Ευρωβουλή. Η Ελλάδα εκλέγει συνολικά 21 αντιπροσώπους, κατέχει δηλαδή 21 έδρες. Στις Ευρωεκλογές 2019, ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ τεσσάρων (4) κατά ανώτατο όριο υποψηφίων του συνδυασμού που θα επιλέξει.

Περιφερειακές εκλογές 2019: Την Κυριακή 26 Μαΐου 2019, και αν χρειαστεί, και την Κυριακή 2 Ιουνίου 2019 (σε όσες Περιφέρειες δεν υπάρξει συνδυασμός που συγκεντρώνει το 50% συν 1 ψήφο), οι πολίτες ψηφίζουν από τις 7 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα για τις Εκλογές 2019.

Δημοτικές εκλογές 2019: Σε δύο γύρους διεξάγονται και οι Δημοτικές Εκλογές 2019 για την ανάδειξη δημάρχου και μελών δημοτικού συμβουλίου, εφόσον δεν συγκεντρωθεί από τον συνδυασμό το ποσοστό 50% συν 1 ψήφο.

Αποτελέσματα εκλογών 2019: Το newsbeast.gr, όπως σε κάθε εκλογική διαδικασία εδώ και εννιά χρόνια, θα καλύψει έγκυρα και αναλυτικά όλες τις εξελίξεις, ενημερώνοντας άμεσα τους αναγνώστες του για το exit poll και τη ροή των αποτελεσμάτων. Δείτε τους δυναμικούς εκλογικούς χάρτες:

ΚΑΝΤΕ LIKE ΣΤΟ NEWSBEAST.GR

25
σχόλια
 1. avatar manoliss39

  τελικα δινουν λεφτα η οχι ? αν ειναι να παω χαρτι οτι εχω ψιχικες και συμπεριφορικες διαταραχες οφειλομενες σε πολαπλη χρηση ουσιων , αυτο νωμιζω φτανει αλα που το παω κυριακη στον δικαστικο ας πουμε ? η πουθενα αλλου .

 2. avatar Μπαρμπαγιάννης

  Ο τσάμπας πέθανε! 2019 έχουμε ρε πρωτόζωα ηλεκτρονικό σύστημα ψήφου με ελάχιστους δικαστικούς λειτουργούς! 4 φορές μου κλήρωσε καμία δεν πήγα! Ρε ουστ κομματόσκυλα που θα μας κρίνετε κιόλας! Αβαρίες ΤΕΛΟΣ! Μεροκάματο και διπλό ένσημο!

 3. avatar Πιπ

  Η να αμειβονται ολα τα μελη της επιτροπης η να μην αμειβεται κανενα μελος της επιτροπης. Οχι αλλοι υπερ παρτης και αλλοι υπερ πατρης...

 4. avatar Πιπ

  Η να πληρωνονται ολα τα μελη της επιτροπης η να μην πληρωνεται κανενα μελος της επιτροπης. Οχι αλλοι υπερ παρτης και αλλοι υπερ παρτης... .

 5. avatar Π.Σ.

  Σε ποια επιτροπή τα μισά μέλη αμειβονται και τα υπόλοιπα υποχρεουνται σε καταναγκαστικη εργασια αμισθι και με την απειλη ποινικης διωξης;

 6. avatar Μαύρος Πιτ

  Η μία λύση είναι Να πηγαίνουν μόνο οι δημόσιοι υπάλληλοι και αυτό είναι το σωστό. Η άλλη πρόταση μου είναι να πηγαίνουν όσοι χρωστάνε στο κράτος (εφορίες εφκα κλπ) και κυρίως οι λεγόμενοι μεγάλο οφείλετες του δημοσίου.

 7. avatar Αφρικανικη χώρα

  Για κανένα επίδομα πρώτοι υποβάλετε αιτήσεις κ μπαινετε καθε τρεις ωρες στο Ταξις να ελεγξετε αν μπήκε
  Για το καθηκον ενος πολίτη (που θα τυχει 1-2 φορες στη ζωη του) ούτε λογος ετσι?

  1. avatar ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ

   Μα πρόκειται για ξεφτίλες!
   Εντάξει, θα μπορούσε το κράτος να δίνει κάτι και στους πολίτες της εφορευτικής, αλλά από την στιγμή που είναι υποχρεωτικό, έστω και χωρίς αμοιβή, αν δεν πας αυτό σημαίνει οτι ο άλλος που θα πάει θα πρέπει να κάτσει περισσότερο για να επιβαρυνθεί την "πονηριά" σου και την παλιανθρωπιά σου ουσιαστικά.
   Και είναι παλιανθρωπιά όταν θέλεις να αδικήσεις τον συμπολίτη σου θεωρώντας τον ηλίθιο επειδή θα κάνει και την δική σου υποχρέωση. Και μάλιστα, ξέρω περιπτώσεις που πήγαν μανάδες με μωρά επειδή κάποιοι κ@υραδ@μαγκες βαριόντουσαν να πάνε και θεωρούσαν τους εαυτούς τους πολύ "έξυπνους".
   Η στεναχώρια του βλάχου μήπως τον πιάσουν κορόϊδο και στο τέλος καταστρέφεται ολοσχερώς από την νοοτροπία του παρτακισμού και δεν λέει και τίποτα.

 8. avatar NRG

  Καθαρά φασιστικό μέτρο. Αν θέλετε τις εργατοώρες μου, να πληρώσετε όσο τις χρεώνω, και άν θελω. Διαφορετικά να βάλτε τα κομματόσκυλά σας. Οι δικαστικοί επιμελητές να παίρνουν τόσα φράγκα, τα κόμματα τέτοιες επιδοτήσεις, και να την βγάζουν στο τζάμπα με τις δικές μας εργατοώρες? Οι αριστερούληδες βγαίνουν να διαμαρτυρηθούν άν κάποιο super market ανοίξει Κυριακή. Εδώ που έχουμε καταναγκαστική εργασία Κυριακάτικα, δέν διαμαρτύρεται κανείς!!

 9. avatar Δεν με έχουν φωνάξει ποτέ…

  ...και το θεωρώ εντελώς παράλογο να μην παίρνουν τα μέλη τίποτα και να παίρνει ο δικηγόρος 1200 ευρώ επειδή τελείωσε μία τετραετή σχολή.
  Αν φοβάστε και έχετε χρόνο, πηγάίντε. Και κάντε τους να μισήσουν την ώρα και τη στιγμή που σας φώναξαν

 10. avatar Κορόιδα, τέλος.

  Δεν είναι δυνατόν άλλοι να τα κονομάνε και άλλοι να πληρώνουν τη νύφη. Μια λύση υπάρχει: Όλες οι αμοιβές (δικαστικών αντιπροσώπων, γραμματέων κ.τ.λ.) αθροίζονται και διαίρεση δια των ατόμων της εφορευτικής επιτροπής.

  1. avatar ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ

   Ε, φού το 'πες εσύ, θα γίνει...

 11. avatar Παντελώς ανηθικο

  να πληρώνεται ο δικαστικός 1200€ ο γραμματέας 100€ και τα μέλη της εφορευτικής αέρα κοπανιστό. Ποσο δύσκολο τελικά είναι να μείωναν τα 1200 σε 1000 και να έδιναν σε κάθε ταλαίπωρη-ο 50€ για τον τεράστιο αυτό γολγοθά που περνάνε.Προσωπικα με έχουν καλέσει 3 φορές ποτέ δεν πήγα. Κανένα δεν κυνηγάνε και αφήστε τον δικαστικό αντιπρόσωπο με τον γραμματέα να κάνουν αυτοί τη δουλειά.Μονο έτσι μπορεί να αντιληφθεί αυτό το άδικο σύστημα ότι δεν είναι όλα κατά το δοκουν. Μη μασάτε όσοι είστε εφορευτική αύριο.

  1. avatar Νικος χασαπης

   Και να ψηφίσεις μην πας θα πάνε οι πακιστανοι και οι Ρωμαίοι ρομα για σένα.

  2. avatar ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ

   Μην το λες αυτό γιατί άμα δεν πάει κανείς θα στείλει τους αστυνομικούς ο δικαστικός επιμελητής να τους πάρουν με το ζόρι και οι υπόλοιποι θα φάνε μια ωραία ποινή και θα τρέχουν στα δικαστήρια. Απλά, συνήθως καλούν 8-9 άτομα και επειδή κάποιοι πάνε, οι δικαστικοί δεν ασχολούνται να κάνουν δίωξη σε αυτούς που δεν πήγαν.

  3. avatar Ν.Y.City

   Είναι υποχρέωση του πολίτη να πηγαίνει εφορευτική επιτροπή όταν τον καλούν. Παντελώς ανήθικο είναι αυτό που κάνεις εσύ!
   Αν δεν πας αδικείς τους άλλους συμπολίτες σου που κάθονται περισσότερες ώρες. Αλλά φαίνεται οτι αυτό δεν σας νοιάζει. Γι αυτό έχετε και ηγέτες που κοιτάνε κι αυτοί την πάρτη τους.

   1. avatar Ελληνοαμερικανος

    Δεν τα καταλαβαίνει αυτά η πλειοψηφεια στην Ελλάδα. Είναι οι πολλοί που λέει και ο αεργος αγραμματος ανθελληνας προθυπουργος τους.

 12. avatar tsou tsou

  οι δικαστικοι 1200/τεμ. εμεις 1200 [...]ια ?

 13. avatar ΚΑΚΤΟΣ.

  Με έχουν καλέσει 2 φορές, δεν πήγα (χωρίς δικαιολογητικά φυσικά) κι ακόμα... περιμένω να με βάλουν... φυλακή! Την πρώτη φορά απευθύνθηκα {ψαρωμένος βλέπεις) σε δημόσιο φορεα: Τους λέω... πληρώνομε? -όχι μου λένε-. Τι ώρα πρέπει να είμαι εκεί? -μέχρι τις 7- μου λένε. Ε εγώ θα είμαι από τις 4 τους ξαναείπα. Εννοείτε πως ούτε καν ξανασχολήθηκα και την 2η φορά που με φώναξαν τους αγνόησα εντελώς! Το ερώτημα όμως (όλο αγωνία) παραμένει:
  15 χρόνια περιμένω... εμένα πότε θα με βάλουν φυλάκα...χαχαχαχαχαχαχα
  ---Όχι θα πάω να κάνω τον μ[email protected] στον Τσίπρα, στον Κούλη, στον Κουτσούμπα και στον Μιχαλολιάκο...
  Κερατάς χωρίς κέρατα... βρε οοοοοοοοουστ....................

  1. avatar Ν.Y.City

   Εξυπνάκηδες, δεν είχε όρεξη ο δικαστικός αντιπρόσωπος να σας κυνηγήσει και την γλιτώσατε, καθώς επίσης πήγαν κάποιοι άλλοι αντί για εσάς, τα "κορόιδα" , όπως τους σκέφτεστε και τους λέτε.
   Αν δεν πήγαιναν αυτοί, θα έπαιρνε ο πισινός σας φωτιά,[...], γιατί η διαδικασία πρέπει να γίνει.
   Πολύ μάγκες είσαστε που "χώθηκε" αντί για εσάς καμιά μητέρα με μωρά.
   Αν πρόκειται για κανένα επίδομα, κανένα δικαίωμα, είστε πρώτοι και καλύτεροι, στις υποχρεώσεις σας όμως δεν έχετε πρόβλημα να αδικείτε τους συνανθρώπους σας.
   Ό,τι παθαίνετε τελικά σας αξίζει και πολύ χειρότερα ακόμα θα πάθετε με τον ατομισμό που κουβαλάτε.

  2. avatar Μπάτης-Μπάτης

   Ωραίος

  3. avatar !!!!

   Άμα ήταν ο ΓΑΠ σε κόβω να πήγαινες τρέχοντας....

   1. avatar ΚΑΚΤΟΣ.

    Στους παραπάνω βάλε μέσα και τον ΓΑΠ.
    * Μόνο για τον ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ θα πήγαινα
    και στην άκρη της γης! *

 14. avatar tsou tsou

  γιατι δεν βαζουν στις επιτροπες δημ.υπαλληλους και τύχαια βάζουν ανεργους?
  τωρα βρισκουν τα ονοματα τους? τυχαία ? μετά από κλήρωση (για 3η φορά), στο τζοκερ γιατι δεν μου καθετε ουτε 1 αριθμος?

  να πατε μονοι σας ή ακομα καλυτερα να βαλετε τους χιλιασες υποψηφίου σας

 15. avatar αχ ελλαδα.

  και γιατι παρακαλω να φαω ολη η ολες μου τις ωρες στα εκλογικα κεντρα στο τζαμπα;;;τζαμπε ο απλος πολιτης και οι πρόεδροι, ή αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής θα πληρωθουν;;;ρε για μακακες ψαχνετε;;λαμογια-σαυρες του συστηματος και οι ουρες σας....θελουμε και εμεις μεροκαμματο τις ημερες των εκλογων.ποτε θα ξυπνησει αυτος ο λαος;;

Παρακαλούμε περιμένετε ...
Το newsbeast επιλέγει
Το newsbeast προτείνει