Ειδική ομάδα πληθυσμού με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, που χρήζει συγκεκριμένων οδηγιών επαναδραστηριοποίησης μετά από COVID-19, αποτελούν οι αθλητές. Η προσβολή του μυοκαρδίου κατά τη νόσηση από SARS-CoV-2 είναι πολύ συχνή και περιγράφεται μέχρι και στο 1/3 των ασθενών.

Έπειτα από σχετικό αίτημα του ΕΟΔΥ, όπως μεταδίδει το ΑΜΠΕ, το Ειδικό Κέντρο Καρδιάς Αθλητών και Νέων (ΕΚΚΑΝ) της Α’ Καρδιολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (Υπεύθυνος Χαράλαμπος Βλαχόπουλος, καθηγητής Καρδιολογίας ΕΚΠΑ) σε συνεργασία με την Ομάδα Εργασίας Μυοκαρδιοπαθειών Βασικής Έρευνας και Κληρονομικών Παθήσεων της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας (πρόεδρος Ομάδας Εργασίας Ανταλένα Τσατσοπούλου, πρόεδρος Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρίας Ιωάννης Γουδέβενος) συνέταξε αλγόριθμο ελέγχου των αθλητών ανταγωνιστικού επιπέδου που νόσησαν από COVID-19 πριν την επιστροφή τους στις αθλητικές δραστηριότητες.

Ειδικότερα:

Συνιστάται αποχή από τις δραστηριότητες μέχρι την αρνητικοποίηση του ελέγχου για SARS-CoV-2 λοίμωξη (2 αρνητικοί έλεγχοι για SARS-CoV-2 με απόσταση τουλάχιστον 48 ωρών).

Στον πυρήνα του αλγορίθμου βρίσκεται η καρδιολογική εξέταση για μυοκαρδιακή προσβολή με κλινική εξέταση, ΗΚΓ, υπερηχοκαρδιογράφημα, και, επί ενδείξεων, με hsTroponin.

Επί θετικών ευρημάτων από τα ανωτέρω συνιστάται περαιτέρω έλεγχος με μαγνητική τομογραφία καρδιάς και 24ωρη καταγραφή ΗΚΓ.

Επί πλήρωσης διαγνωστικών κριτηρίων μυοκαρδίτιδας συνιστάται θεραπεία όπως επί οξείας μυοκαρδίτιδας , καθώς και αποχή από αθλητικές δραστηριότητες και επανεκτίμηση μετά από 6 μήνες.

Επί μεμονωμένης (χωρίς άλλα ευρήματα) αύξησης τροπονίνης συνιστάται η αποχή από δραστηριότητες και επανεκτίμηση μετά από 3 μήνες.

Επί αρνητικού ελέγχου ο αθλητής μπορεί να επανέλθει στις ανταγωνιστικές δραστηριότητες.

Επί συγκεκριμένων ενδείξεων ο αθλητής παραπέμπεται για πνευμονολογική εκτίμηση και σε εξειδικευμένο κέντρο αναφοράς.