Προεδρικό Διάταγμα που θα περιγράφει τις νέες διοικητικές διαδικασίες που χρειάζονται οι Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου για την εκτέλεση των πληρωμών του Δημοσίου, ώστε να μη συσσωρεύονται ληξιπρόθεσμα χρέη προς τους ιδιώτες θα υποβάλλει προς έλεγχο στο Συμβούλιο της Επικρατείας το υπουργείο Οικονομικών.

Σημειώνεται πως η Ελλάδα έχει μεταφέρει στο Εθνικό Δίκαιο την Κοινοτική Οδηγία για τις Καθυστερήσεις Πληρωμών η οποία προβλέπει πως από την 1η Ιανουαρίου 2014 η πληρωμή των τιμολογίων του Δημοσίου θα γίνεται εντός 30 ημερών ή εντός 60 ημερών σε εξαιρετικές περιπτώσεις, διαφορετικά ο πολίτης, η επιχείρηση ή ο φορέας θα μπορεί να προσφεύγει κατά του Δημοσίου για αποζημίωση.

Το υπουργείο Οικονομικών ξεκίνησε τον εξορθολογισμό της τρέχουσας διαδικασίας μεταφέροντας την ευθύνη για την εκτέλεση των πληρωμών από τις εφορίες στις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου, ωστόσο η τρόϊκα ζητά από την Κυβέρνηση να επιφέρει πρόσθετες αλλαγές στα πληροφοριακά συστήματα και στις διοικητικές διαδικασίες ώστε να επιτρέπει οι εντολές πληρωμής και τα συνοδευτικά έγγραφα από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου να εγκρίνονται και να γίνονται αποδεκτά ηλεκτρονικά. Στο ίδιο πλαίσιο η τρόικα έχει ζητήσει αλλαγές στην λειτουργία του Ελεγκτικού Συνέδριου, ώστε οι έλεγχοι του να διεκπεραιώνονται πιο γρήγορα.

Στην Ελλάδα αποδεδειγμένα η ενσωμάτωση και εφαρμογή της Οδηγίας για τις Καθυστερήσεις Πληρωμών θα είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς οι υφιστάμενες διαδικασίες πληρωμής είναι εξαιρετικά αργές, επιβαρύνονται από υπερβολικά επίπεδα ελέγχου και παρεμποδίζονται από την έλλειψη αυτοματισμού. Είναι χαρακτηριστικό ότι από την αρχή του 2013 μόνον στον τομέα της Υγείας το Δημόσιο έχει δημιουργήσει 800 εκατ. ευρώ νέων οφειλών.