Απάντηση σχετικά με το πρόβλημα προσωπικού που έχει παρατηρηθεί στο 251 Γενικό Νοσοκομείου Αεροπορίας έδωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος στο πλαίσιο σχετικής ερώτησης που είχε καταθέσει προς το πρόσωπό του το ΚΚΕ και ειδικότερα οι βουλευτές Νίκος Παπαναστάσης και Θανάσης Παφίλης. Όπως τονίζει χαρακτηριστικά το μέλος της κυβέρνησης έχει εγκριθεί με απόφαση του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων η πρόσληψη για το τρέχον έτος, 15 επικουρικών υγειονομικών υπαλλήλων, προκειμένου να ενισχύσουν το έργο του νοσηλευτικού ιδρύματος.

«Η διάθεση υγειονομικών στελεχών της Πολεμικής Αεροπορίας στα Εμβολιαστικά Κέντρα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, εκτελείται στο πλαίσιο της ευρύτερης κοινωνικής προσφοράς των Ενόπλων Δυνάμεων» στη συνδρομή της επιχείρησης «Ελευθερία» του υπουργείου Υγείας, που αφορά στον ταχύτερο εμβολιασμό έναντι του κορονοϊού, σημειώνει ο υπουργός.

Και προσθέτει: «Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1 του ν.3883/2010 (Α΄ 167), τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων τοποθετούνται, μετατίθενται και αποσπώνται με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας, μετά από γνώμη του αρμόδιου κατά Κλάδο Συμβουλίου Μεταθέσεων. Οι τοποθετήσεις και μεταθέσεις του στρατιωτικού, άρα και υγειονομικού προσωπικού καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας».

Όσον αφορά την απόδοση των κανονικών αδειών στο προσωπικό του 251 ΓΝΑ, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στη σχετική υπουργική απόφαση (ΥΑ) Φ.400/34/292616/Σ.4753/6-9-2016 (Β΄ 2808), προβλέπεται ότι «η χορήγηση των κανονικών αδειών πραγματοποιείται με βάση τον ετήσιο προγραμματισμό τους, σε κάθε μονάδα και υπηρεσία των Ενόπλων Δυνάμεων» όπως υπογραμμίζει ο υπουργός. Αναφορικά με την αναγνώριση της πενταετούς μάχιμης υπηρεσίας, ανεξάρτητα από γεωγραφικό προσδιορισμό, για τα στελέχη υγειονομικού των Ενόπλων Δυνάμεων, «κατά τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 11 του ν.4609/2019 (Α’ 67), για την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, πέραν των μονάδων και υπηρεσιών της παρ.5 του άρθρου 40 του ΠΔ 169/2007 (Α΄210), προσμετράται αυξημένος στο διπλάσιο ή τριπλάσιο μέχρι 5 έτη και ο χρόνος υπηρεσίας σε μονάδες και υπηρεσίες, ανεξαρτήτως γεωγραφικού προσδιορισμού, στις οποίες στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων έχουν υπηρετήσει ασκώντας καθήκοντα της ειδικότητας τους. Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, διαβίβασε στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδιο για την συνταξιοδοτική πολιτική, επομένως και για το υπόψη ζήτημα, εμπεριστατωμένες προτάσεις για την ορθή εφαρμογή της προαναφερθείσας διάταξης, προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη λύση προς όφελος του συνόλου των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων. Έγιναν ειδικότερες αναφορές για το εν λόγω ζήτημα, επισημαίνοντας την αναγκαιότητα εφαρμογής τους, το συντομότερο δυνατόν και στη βάση των παραπάνω προτάσεων τελούμε εν αναμονή ενεργειών του υπόψη υπουργείου» επεσήμανε.

Τέλος, ξεκαθάρισε ότι δεν προβλέπεται να υπαχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά όλοι οι υγειονομικοί του στρατού. «Αναφορικά με την ένταξη του νοσηλευτικού, εργαστηριακού και λοιπού προσωπικού των στρατιωτικών νοσοκομείων στο καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων, με τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης υπό στοιχεία Αριθμ.Φ10221/οικ.26816/929 (Β΄ 2778), καθορίστηκαν οι ειδικότητες που υπάγονται στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, στην οποία δεν προβλέπονται όλες οι ειδικότητες για τους στρατιωτικούς. Το ζήτημα υφίσταται, καθώς δεν έχει γίνει αντιστοίχιση ειδικοτήτων των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, με τις αντίστοιχες ειδικότητες των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων, εφόσον βρίσκονταν στον ιδιωτικό τομέα. Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, έχει προτείνει στο αρμόδιο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μετά τον καθορισμό των ειδικοτήτων του στρατιωτικού προσωπικού που θα πρέπει να ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, όπως τροποποιηθεί η υπόψη υπουργική απόφαση και μέχρι σήμερα τελούμε εν αναμονή των ενεργειών του υπόψη υπουργείου» αναφέρεται στη σχετική απάντηση.

TAGS
Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο στο Google News του Newsbeast. Ακολουθήστε το Newsbeast σε Instagram, Facebook και Twitter.