Η προϋπόθεση που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι αναπληρωτές Προτύπων και Πειραματικών

Εκδόθηκαν προσκλήσεις για υποψήφιους εκπαιδευτικούς αυξημένων ακαδημαϊκών προσόντων


ΕΛΛΑΔΑΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
19:08
07/09/2015
Η προϋπόθεση που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι αναπληρωτές Προτύπων και Πειραματικών
loading

Αναφορά στο νόμο 3966/2011 και συγκεκριμένα στις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 48 γίνεται στις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών αυξημένων προσόντων που επιθυμούν να εργαστούν σε Πειραματικά Σχολεία.

Η παρ. 9 ορίζει ότι «κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και εφόσον υπάρχουν ανάγκες αναπλήρωσης εκπαιδευτικών οι οποίοι απουσιάζουν για οποιονδήποτε λόγο, προσλαμβάνονται με αίτησή τους και ύστερα από προκήρυξη που εκδίδει το οικείο ΕΠ.Ε.Σ, αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που διαθέτουν αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα και έχουν επιτύχει τη βαθμολογική βάση στον τελευταίο διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. για την επιλογή εκπαιδευτικών… «Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η πρόσληψη αναπληρωτών µε αυξηµένα ακαδηµαϊκά προσόντα, σύµφωνα µε τα παραπάνω, τα κενά καλύπτονται από τους πίνακες κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών των µη πρότυπων και πειραµατικών σχολείων (τροποποίηση Ν.4327/2015)».

Σε συνεδρίαση της ΔΕΠΠΣ της 26ης-08-2015(Πράξη 8η/2015) αποφασίσθηκε  μεταξύ άλλων η υποβολή –ενδεικτικώς- πρότασης στα ΕΠΕΣ σχετικά με την αποτίμηση των παραπάνω ακαδημαϊκών προσόντων, ως περιγράφεται κατωτέρω:

«Πρόταση αποτίμησης προσόντων για την πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους ωραρίου στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία

pinakak1

Για την εκτίμηση των παραπάνω προσόντων, ο υποψήφιος μαζί με την αίτησή του υποβάλει σχετικό προσωπικό φάκελο.

Επισημαίνεται ότι κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας κατ’ ανώτατο όριο για πέντε θέσεις σε Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία, που έχουν εκδώσει σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η αίτηση υποψηφιότητας, συνοδευόμενη από το σχετικό φάκελο, θα υποβληθεί μόνο στη σχολική μονάδα που  αποτελεί  την πρώτη προτίμηση του ενδιαφερομένου. Εφόσον ο υποψήφιος επιθυμεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον για την κάλυψη θέσης του ίδιου κλάδου/ειδικότητας και σε άλλο Πρότυπο ή Πειραματικό σχολείο -που έχει εκδώσει σχετική πρόσκληση- θα το δηλώσει  στην αίτησή του, αναγράφοντας και τη σειρά προτίμησης.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τα ΕΠ.Ε.Σ. θα καταρτίσουν και θα αναρτήσουν στην οικεία σχολική μονάδα πίνακες κατάταξης των υποψηφίων ανά κλάδο και ειδικότητα με αξιολογική σειρά, ύστερα από εκτίμηση των προσόντων τους. Οι παραπάνω πίνακες θα διαβιβασθούν στη Δ.Ε.Π.Π.Σ., η οποία θα καταρτίσει τον συνολικό πίνακα κατάταξης. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ως επίσης οι προθεσμίες κατάρτισης και ανάρτησης των σχετικών αξιολογικών πινάκων και υποβολής ενστάσεων θα ορίζονται στην σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, υπόδειγμα της οποίας σας διαβιβάζουμε συνοδευτικά».

Τα παραπάνω αναφέρονται σε έγγραφο της ΔΕΠΠΣ, ενώ ήδη έχουν εκδοθεί προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς εκπαιδευτικούς των πιο κάτω ειδικοτήτων: pinakak2

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών αυξημένων ακαδημαϊκών προσόντων για πρόσληψη ως αναπληρωτών πλήρους ωραρίου σχολικού έτους 2015-2016 – 2ο Πειραματικό ΓΕΛ Αθηνών.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών αυξημένων ακαδημαϊκών προσόντων για πρόσληψη ως αναπληρωτών πλήρους ωραρίου σχολικού έτους 2015-2016 – 2ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ρόδου.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών αυξημένων ακαδημαϊκών προσόντων για πρόσληψη ως αναπληρωτών πλήρους ωραρίου σχολικού έτους 2015-2016 – 1ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ρόδου.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών αυξημένων ακαδημαϊκών προσόντων για πρόσληψη ως αναπληρωτών πλήρους ωραρίου, σχολικού έτους 2015-2016 – 1ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών αυξημένων ακαδημαϊκών προσόντων για πρόσληψη ως αναπληρωτών πλήρους ωραρίου, σχολικού έτους 2015-2016 – 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθήνας.

Καλόγηρος Βασίλειος

ΚΑΝΤΕ LIKE ΣΤΟ NEWSBEAST.GR

Παρακαλούμε περιμένετε ...
Το newsbeast επιλέγει
Το newsbeast προτείνει