Στο 16,2% ανήλθε η ανεργία τον Νοέμβριο του 2020 έναντι 16,6% τον Νοέμβριο του 2019 και του διορθωμένου προς τα κάτω 16,4% τον Οκτώβριο του 2020, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Το σύνολο των απασχολουμένων, κατά τον Νοέμβριο του 2020, εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.894.030 άτομα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 753.494 άτομα ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 3.234.251 άτομα.

Οι απασχολούμενοι μειώθηκαν κατά 27.159 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2019 (μείωση 0,7%) και κατά 24.523 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2020 (μείωση 0,6%). Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat) για την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού στα Κράτη-Μέλη, λόγω της πανδημίας Covid-19, τα άτομα που τίθενται σε αναστολή σύμβασης εξακολουθούν να θεωρούνται απασχολούμενοι, εφόσον η διάρκεια της αναστολής είναι μικρότερη από 3 μήνες ή αν λαμβάνουν περισσότερο από το 50% των αποδοχών τους.

Οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 27.832 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2019 (μείωση 3,6%) και κατά 15.849 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2020 (μείωση 2,1%).

Οι οικονομικά μη ενεργοί, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, αυξήθηκαν κατά 23.302 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2019 (αύξηση 0,7%) και κατά 37.944 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2020 (αύξηση 1,2%).

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τον ορισμό για τον άνεργο και τον οικονομικά μη ενεργό πληθυσμό, εάν ένα άτομο που δεν εργάζεται, δεν αναζητά ενεργά εργασία και δεν είναι διαθέσιμο να αναλάβει άμεσα εργασία, δεν κατατάσσεται στους ανέργους αλλά στον οικονομικά μη ενεργό πληθυσμό.

TAGS