70
loading

Η στιγμή της Ανάστασης του Ιησού Χριστού είναι, αν όχι η σημαντικότερη, σίγουρα μια από τις πλέον σημαντικές στη Χριστιανοσύνη. Ο Υιός του Θεού, όπως ο ίδιος είχε προαναγγείλει, αφού συνελήφθη, χλευάστηκε και βασανίστηκε, σταυρώθηκε και τρεις ημέρες μετά την ταφή του Αναστήθηκε!

Μέχρι και την Ανάληψη του στους Ουρανούς, ωστόσο, μεσολαβούν, σύμφωνα με την χριστιανική παράδοση 40 ημέρες. Μέσα στο διάστημα αυτό, οι περισσότεροι από εμάς γνωρίζουμε για δυο εμφανίσεις του Θεανθρώπου. Η μια είναι στη Μαρία τη Μαγδαληνή, λίγες ώρες μετά την Ανάσταση. Η άλλη είναι στους μαθητές του, λίγο πριν αναληφθεί.

Και όμως πέρα από αυτές τις δυο εμφανίσεις, υπάρχουν (μέσα στο διάστημα των 40 ημερών) ακόμα 10!

Τα Ευαγγέλια δεν μας λένε πολλές λεπτομέρειες. Λίγα πράγματα αποκαλύπτουν και κυρίως τα ονόματα όσων εμφανίστηκε μπροστά τους ο Αναστάσας Ιησούς.

Αν σε κάποιους φαίνονται υπερβολικές αυτές οι 12 (ένας αριθμός άκρως συμβολικός) εμφανίσεις πρέπει να τονιστεί πως -με βάση τα διδάγματα της εκκλησίας- ο Ιησούς μετά την Ανάστασή του είχε αποβάλει, πλέον την ανθρώπινη φύση, είναι πια μοναχά Θεός, και είναι απαλλαγμένος από τους καταναγκασμούς, οπότε μπορεί να εμφανίζεται παντού, για να βεβαιώνει το θαύμα της Ανάστασης και να κηρύττει.

Επίσης, είναι σημαντικό να αναφερθεί πως ο Ιησούς επιλέγει να εμφανιστεί αρχικά σε μια γυναίκα. Στη Μαρία τη Μαγδαληνή. Το γιατί έγινε αυτό επιδέχεται δυο ερμηνειών. Η μια από αυτές είναι η αυτή που διδάσκει (και η μοναδική που δέχεται) η Εκκλησία και η άλλη είναι αυτή που θέλει να υπάρχει ανάμεσα στους δυο και μια ερωτική έλξη.

Οι 10 όχι και τόσο γνωστές συναντήσεις του Ιησού μετά την Ανάστασή του

Θα ξεκινήσουμε λίγο ανάποδα και θα αναφερθούμε πρώτα στις συναντήσεις αυτές που δεν είναι και τόσο γνωστές.

Ξεφυλλίζοντας κανείς την Καινή Διαθήκη η δεύτερη (μετά από αυτή με τη Μαρία Μαγδαληνή) συνάντηση είναι μπροστά στις Μυροφόρες. Την ίδια μέρα. Το ίδιο πρωινό. Όταν βρήκαν το μνήμα άδειο κι άκουσαν από τον άγγελο το μήνυμα της αναστάσεως, έτρεξαν να πουν στους μαθητές το χαρμόσυνο νέο. Στο δρόμο «απάντησεν αυταιίς ο Ιησούς λέγων· χαίρετε» (Ματθ. κη, 9). Κι εκείνες ενθουσιάστηκαν που έβλεπαν και πάλι τον Ιησού. Στη συνέχεια πήγαν τους μαθητές του Κυρίου προκειμένου να τους μεταδώσουν τα νέα.

Η τρίτη συνάντηση- εμφάνιση του Ιησού ήταν στον Πέτρο. Αν από τις γυναίκες πρώτα εμφανίζεται στη Μαρία τη Μαγδαληνή, από τους άνδρες, όμως, πρώτα εμφανίζεται στον Απ. Πέτρο. «Ώφθη Σίμωνι» (Λουκ, κδ, 34). Ή, όπως γράφει ο Παύλος, «ώφθη Κηφά» (Α΄ Κορ. ιε, 5).

Η τέταρτη είναι σε δυο μαθητές του, τον Κλεόπα και τον Λουκά όταν αυτοί πήγαιναν στους Εμμαούς. Σύμφωνα με τις γραφές περπατούσε και ο Ιησούς μαζί τους. Μέχρι το χωριό. Και εκεί μόνο τον αναγνώρισαν. Τότε τους ευλόγησε το ψωμί τους «και αυτός άφαντος εγένετο απ’ αυτών» (Λουκ. κδ, 13-33).

Η πέμπτη είναι στους δέκα μαθητές. Αργά το βράδυ της Ανάστασης. «Ούσης οψίας τη ημέρα εκείνη» (Ιαών. κ, 19). Αυτή την ώρα «ήλθεν ο Ιησούς και έστη εις το μέσον, και λέγει αυτοίς ειρήνη υμίν» κι ύστερα τους δείχνει τα χέρια του και την πλευρά τους για να δουν τα σημάδια των πληγών και να πιστέψουν ότι αυτός είναι ο Ιησούς.

Η έκτη είναι μια από τις πιο γνωστές καθώς πλέον στους δέκα μαθητές έχει προστεθεί ένας ακόμα. Ο Θωμάς, που δεν πίστευε τους υπόλοιπους όταν του έλεγαν πως ο Ιησούς Αναστήθηκε.

«Μεθ’ ημέρας οκτώ…έρχεται ο Ιησούς των θυρών κεκλεισμένων, και έστη εις το μέσον…» (Ιωάν. κ, 26). Εδώ ο αναστημένος Ιησούς καλεί το Θωμά να βάλει το δάκτυλό του στα σημάδια των πληγών του. Να δει με τα μάτια τα τρυπημένα χέρια του. Και να ψηλαφίσει με τα χέρια την πλευρά που χτυπήθηκε από τη λόγχη. Και όταν το έκανε αυτό, ομολόγησε και είπε: «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου».

Η εβδόμη υπάρχει στις γραφές ως συνάντηση με τους επτά, κοντά στη λίμνη. «Μετά δε ταύτα εφανέρωσεν ευατόν πάλιν ο Ιησούς τοις μαθηταίς επί της θαλάσσης της Τιβεριάδος» (Ιωάν. κα, 1). Εδώ ο Ιησούς καλεί τους μαθητές για φαγητό και ο ίδιος παίρνει και τους δίνει ψωμί και ψάρια.

Η ένατη είναι με τους πεντακοσίους κάπου στη Γαλιλαία. Τη μαρτυρία αυτή μας τη δίνει ο Παύλος από πληροφορίες που έχει από τον Πέτρο. «Έπειτα ώφθη επάνω πεντακοσίοις αδελφοίς εφάπαξ» (Α΄ Κορ. ιε, 6).

Η δεκάτη εμφάνιση του Ιησού είναι στον Ιάκωβο τον αδελφόθεο. «Έπειτα ώφθη Ιακώβω» (Α΄ Κορ. ιε, 7).

Τέλος η ενδέκατη είναι και πάλι σε όλους τους μαθητές. «Είτα τοις αποστόλοις πάσιν» (Α΄ Κορ. ιε, 7). Είναι, μάλιστα, πολύ πιθανόν σ’ αυτή την εμφάνιση να «ήσαν γαρ και άλλοι απόστολοι, ως εβδομήκοντα».

Η τελευταία συνάντηση με τους μαθητές πριν την Ανάληψη και η Μαρία Μαγδαληνή

Στο όρος των Ελαιών ήταν τελευταία από τις 12 εμφανίσεις του Ιησού μετά την Ανάσταση. Η συνάντηση έγινε στο συγκεκριμένο Όρος, που βρίσκεται στα ανατολικά της Ιερουσαλήμ. Το μέρος, προφανώς και δεν επιλέχθηκε τυχαία, αφού εκεί, σύμφωνα με μια αρχαία παράδοση, θα επανέλθει ο Κύριος σωματικά και με δόξα για να κρίνει τον κόσμο κατά την έσχατη ημέρα, τη Δευτέρα παρουσία, δηλαδή όπου θα διαχωριστούν οι αμαρτωλοί από τους ενάρετους.

Στην τελευταία αυτή εμφάνισή τους ευλογεί τους μαθητές του, τους μετατρέπει σε αποστόλους και ευλογώντας τους αναλήφθηκε στον ουρανό. «Και εγένετο εν τω ευλογείν αυτός αυτούς διέστη απ’ αυτών και ανεφέροτο εις τον ουρανόν» (Λουκ. κδ, 50-53).

Η χρονικά πρώτη εμφάνιση του Ιησού μετά την Ανάσταση του γίνεται στη Μαρία τη Μαγδαληνή. «Αναστάς δε πρωί πρώτη σαββάτων εφάνη πρώτον Μαρία τη Μαγδαληνή» (Μάρκ. ιστ, 9). Ο τρόπος με τον οποίο έγινε η συνάντηση διαφέρει ανάλογα με το ποιος Ευαγγελιστής το αναφέρει κάτι που κάνει πιο περίπλοκη την ερμηνεία.

Σύμφωνα με την επικρατέστερη εκδοχή, ωστόσο, η Μαρία η Μαγδαληνή πηγαίνει στον τάφο του Ιησού, τον βρίσκει άδειο και συνομιλεί με τρεις Αγγέλους που βρισκόταν στο εσωτερικό του. Κάποια στιγμή αντιλαμβάνεται πως κάποιος είναι στον εξωτερικό χώρο. Το σκοτάδι δεν της επιτρέπει να δει καλά και νομίζει πως ο άνδρας είναι κάποιος κηπουρός.

«Γυναίκα», τη ρωτάει, «γιατί κλαις; Ποιον γυρεύεις;» Εκείνη θέλει να μάθει πού βρίσκεται το σώμα του Ιησού για να το πάρει και ρωτάει τον άγνωστο άνδρα αν γνωρίζει ώστε να πάει να το πάρει. Τώρα, ο Ιησούς της απευθύνεται με το όνομά της: «Μαρία»! Εκείνη τον αναγνωρίζει και προσπαθεί να τον αγγίξει ή να γαντζωθεί από πάνω του αλλά εκείνος την αποτρέπει. «Μη μου άπτου! Πήγαινε και πες στους αδελφούς μου ότι εγώ ανέρχομαι στον πατέρα μου και στον πατέρα σας, στον Θεό μου και στον Θεό σας».

Γιατί όμως σε εκείνη πρώτα; Η Μαγδαληνή αγάπησε πολύ το Χριστό. Του έπλυνε τα πόδια με τα δάκρυά της και τα σκούπισε με τα μαλλιά της. Ήταν εκεί όταν οδηγούνταν στον Γολγοθά, παρέμεινε δίπλα στην Παναγία την ώρα της σταύρωσης. Έμεινε εκεί μέχρι το θάνατο και στη συνέχεια ήταν παρούσα και στην ταφή. Και ο Χριστός εμφανίζεται πρώτα σ’ αυτήν ως ένα είδος ανταμοιβής.

Αυτή είναι η θέση της επίσημης εκκλησίας. Για τους υποστηρικτές της θεωρίας του «Άγιου Δισκοπότηρου», ωστόσο, η επιλογή ήταν ξεκάθαρη. Ο Ιησούς θα παραχωρούσε την ύψιστη τιμή της πρώτης εμφάνισης μετά την Ανάσταση στη γυναίκα που αγάπησε και απέκτησε μαζί της παιδί.

ΚΑΝΤΕ LIKE ΤΟ NEWSBEAST.GR

70
σχόλια
 1. avatar ΝΟΗΜΩΝ

  ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΟΤΙ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ, ΤΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΔΑΧΕΣ ΤΟΥΣ, ΘΑ ΚΕΡΔΙΣΟΥΝ ΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ. ΑΜ\'ΕΤΣΙ ΦΙΛΤΑΤΕ ΔΕΝ ΚΕΡΔΙΖΕΙΣ ΤΗΝ ΕΥΝΟΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.. ΑΛΗΘΕΙΑ!!!!ΠΟΙΟ ΠΑΣΧΑ ΚΑΛΕΣΕΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΟΥ ΖΗΤΙΑΝΟΥΣ ΠΟΥ ΚΟΙΜΟΥΝΤΕ ΕΞΩ ΝΑ ΤΟΥΣ ΤΑΪΣΕΙΣ??? ΠΟΤΕ ΔΕΧΘΗΚΕΣ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΦΤΩΧΟ ΝΑ ΤΟ ΤΑϊΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΕΙΣ?? ΠΟΤΕ ΠΗΡΕΣ ΑΠ\' ΤΟ ΧΕΡΙ ΤΟΝ ΝΑΡΚΟΜΑΝΗ ΝΑ ΤΟΥ ΜΙΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΝ ΦΙΛΟΞΕΝΗΣΕΙΣ ? ΠΟΤΕ ΕΔΩΣΕΣ ΤΟ ΜΙΣΘΟ ΣΟΥ, ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΠΟΥ ΤΑ ΕΙΧΕ ΑΝΑΓΚΗ??? ΠΟΤΕ ΕΠΙΣΚΕΥΘΗΚΕΣ ΒΑΡΕΙΑ ΑΡΩΣΤΟΥΣ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΗΓΟΡΗΣΕΙΣ??? ΑΝ\'ΑΥΤΑ ΒΕΒΑΙΑ ΤΑ ΕΠΙΡΙΠΤΕΙΣ ΩΣ ΕΥΘΥΝΗ ,ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ!!!! ΤΟΤΕ ΕΧΕΙΣ ΤΗΝ ΑΦΕΣΗ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΑΠΟ ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ!!!!.. ΣΟΥ ΘΥΜΙΖΩ ΛΟΙΠΟΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΟΥΣΙΟ, ΚΑΤ\' ΤΑ ΑΛΛΑ ΟΜΩΣ ΕΥΣΕΒΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟ!!!! ** ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΑ ΠΕΡΝΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΚΑΡΦΙΤΣΑ Η ΚΑΜΗΛΑ, ΠΑΡΑ Ο ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΣΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ** ΑΝ ΛΟΙΠΟΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ, ΤΟΤΕ ΜΕ ΤΙ ΘΑΡΟΣ ΚΑΙ ΤΙ ΘΡΑΣΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ * ΟΣΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΠΡΟΣΕΛΘΕΤΕ *.......

  1. avatar Δήμος798

   Επειδή κάνεις πως δεν ξέρεις το τεράστιο φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας, πες μας εσύ ψευτοχριστιανέ πόσα παιδάκια φρόντισαν κατάλληλως οι παιδεραστές πάστορες..

 2. avatar Μητσουκος

  Η πίστη είναι κάτι που δίνετε από τον Θεό όχι απαραίτητα σε οποιονδήποτε έχει καλή διάθεση. Αυτό το έχουμε δει να συμβαίνει ακόμα και στο Ευαγγέλιο με διώκτες του που έγιναν πιστοί ακόλουθοι του. Προσωπικά δεν πίστευα καθόλου και γνωρίζω πολλούς που από άπιστοι τώρα πιστεύουν. Ο λόγος που δεν μπορούμε να νιώσουμε την ύπαρξη του Θεού είναι γιατί έχουν βλάβη να το πω απλά τα όργανα της γνώσεώς του (ο καρδιά, ο νους, ο πυρήνας της ψυχής μας) και μόνο Αυτός μπορεί να τους κάνει εξυγίανση. Υπάρχουν πολλά σημεία στην Αγία γραφή που αναφέρεται αυτό το γεγονός.

  1. avatar ΝΟΗΜΩΝ

   ΚΑΛΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΜΑΣ, ΚΑΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΜΙΛΑΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟ, ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΚΑΠΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ. Η ΑΛΗΘΕΙΑ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΠΗΓΑΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΜΑΣ Η ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ, Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΠΟΔΕΙΧΘΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΔΕΧΘΕΙ ΟΙ ΠΟΛΛΟΙ, Η\' ΟΛΟΙ!!!!.. Η ΠΙΣΤΗ ΔΕ ΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΟ, Η ΠΙΣΤΗ ΑΠΟΚΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ... ΠΟΣΟ ΕΥΚΟΛΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΟ ΝΑ ΚΟΥΝΗΣΕΙ ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΡΑΒΔΑΚΙ ΤΟΥ, ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΠΙΣΤΟΙ... Ο ΘΕΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΣΟΥ ΑΝΟΙΞΕΙ ΠΟΤΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ, ΟΜΩΣ!!! ΑΦΗΝΕΙ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΜΙΣΑΝΕΙΚΤΗ, ΩΣΤΕ ΟΤΑΝ ΕΙΣΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΤΟΙΜΟΣ, ΤΟΤΕ ΝΑ ΕΙΣΕΛΘΕΙΣ!!!!!.. Ο ΘΕΟΣ ΔΕΝ ΤΙΜΩΡΕΙ ΤΟΝ ΑΠΙΣΤΟ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟ ΘΕΟ, ΤΙΜΩΡΕΙ ΟΜΩΣ ΤΟΝ ΑΜΑΡΤΩΛΟ ΠΙΣΤΟ!!!! Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ, ΕΦΟΣΟΝ Ο ΙΔΙΟΣ ΜΑΣ ΕΜΦΥΣΗΤΕ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ, ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΛΟΙΠΟΝ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΕΑΝ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΑΥΤΟ ΓΙΝΕΙ ΑΓΙΟΝ, Η\' ΣΑΤΑΝΙΚΟΝ !!!!. ΜΑΘΕ ΛΟΙΠΟΝ ΟΤΙ. ΤΟ ΙΔΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ ΚΑΤΙ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙΣ, ΜΕ ΤΟ ΝΑ ΜΗ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΚΑΤΙ, ΚΑΙ ΝΑ ΛΕΣ ΑΡΛΟΥΜΠΕΣ!!!! ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ ΜΗΤΣΑΚΟ???

  2. avatar Ξερω και εγω εναν!

   Ο Αλαβανος!!!!

   1. avatar Μητσουκος

    Φίλε μου εγώ σήμερα βίωσα ένα θαύμα. Τρώω 6 ώρες και δεν έχω σκάσει.

 3. avatar Δες 3w.erotiseisapantiseis.gr Μόνο ο Ιησούς, μπορεί να συγχωρέσει,σώσει+να δώσει αιώνια ζωή,διότι αναστήθηκε!Κατά Ιωάννη 3:16!Διάβαζε την Καινή Διαθήκη!

  (1/4) ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ! ΣΤΑ ΑΛΗΘΕΙΑ ΑΝΕΣΤΗ! Θα ήθελα όμως να σε ρωτήσω ειλικρινά και μέσα από την καρδιά μου τι σημαίνει για σένα αυτή η φράση ¨Χριστός ανέστη¨ ; Είναι μια παράδοση που επαναλαμβάνεις κάθε χρόνο; Ή είναι μια πνευματική αλήθεια και πραγματικότητα που αφορά και αλλάζει την καθημερινή ζωή σου; Αν είναι μόνο μια παράδοση επέτρεψε μου να σου πω ότι έχεις χάσει το αληθινό νόημα την ανάστασης του Ιησού Χριστού και μαζί με αυτό κινδυνεύεις να χάσεις την αιωνιότητα αν φύγεις από αυτή την ζωή χωρίς να έχεις ανακαλύψει ποιος πραγματικά είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός και δεν έχεις πιστέψει ότι είναι δυνατός να σε αναστήσει και εσένα και να σου δώσει αιώνια ζωή στην αιώνια βασιλεία Του.Ο Ιησούς Χριστός πράγματι αναστήθηκε όπως μας λέει μέσα στην Αγία Γραφή και αυτό σημαίνει ότι μια ημέρα θα ξανάρθει και θα πάρει κοντά Του όλους εκείνους που έχουν μετανοήσει για τις αμαρτίες τους,έχουν πιστέψει στο Ευαγγέλιο που μας κήρυξε και τον έχουν ευχαριστήσει προσωπικά και συνειδητά που σταυρώθηκε και αναστήθηκε και για την δική τους Σωτηρία.
  Πρόσεξε ότι σύμφωνα με την διδασκαλία του Ιησού πιστεύω και αγαπώ τον Ιησού σημαίνει ακολουθώ τα λόγια Του και μελετώ τακτικά το Ευαγγέλιο που μας άφησε αλλιώς είμαι σε λάθος δρόμο και αυταπατάσαι νομίζοντας ότι είμαι χριστιανός και ότι θα ζήσω μαζί Του στον παράδεισο.Αν λοιπόν και εσύ κάποια στιγμή στην ζωή σου, έχεις ευχαριστήσει τον Ιησού που σταυρώθηκε και αναστήθηκε για εσένα τότε είσαι μακάριος +έχεις κάθε λόγο να χαίρεσαι +να γιορτάζεις.

 4. avatar Δες 3w.erotiseisapantiseis.gr Μόνο ο Ιησούς, μπορεί να συγχωρέσει,σώσει+να δώσει αιώνια ζωή,διότι αναστήθηκε!Κατά Ιωάννη 3:16!Διάβαζε την Καινή Διαθήκη!

  (2/4) Αν δεν πιστεύεις ότι μια ημέρα θα συναντήσεις αυτόν τον αναστημένο Ιησού Χριστός του οποίου την ανάσταση υποτίθεται ότι γιορτάζεις σήμερα, αλλά στην πραγματικότητα ξέρεις βαθιά μέσα στην καρδιά σου ότι δεν πολυπιστεύεις ότι υπάρχει ανάσταση νεκρών και ότι μια ημέρα θα αναστηθείς και εσύ επέτρεψε μου να σου πω ότι κινδυνεύεις να χάσεις την ψυχή σου αιώνια.
  Δόξα στον Ιησού Χριστό όμως. Εφόσον διαβάζεις αυτές τις γραμμές αυτό σημαίνει ότι είσαι ακόμα ζωντανός και άρα έχεις την ευκαιρία και την δυνατότητα να προσευχηθείς στον Ιησού Χριστό και να τον καλέσεις να γίνει ο προσωπικός σου Κύριος και Σωτήρας.
  Αν το κάνεις να είσαι σίγουρος ότι ο Ιησούς Χριστός μπορεί να σε ακούσει και να σε συγχωρέσει. Μόνο ο Ιησούς μπορεί να πάρει το βάρος από την ψυχή σου και να σου δώσει την δική Του χαρά που είναι η χαρά της σωτηρίας. Ο Ιησούς Χριστός μπορεί να σε κάνει να γελάς με την καρδιά σου σαν να είσαι μικρό παιδί να μόνο ο Ιησούς μπορεί να σε κάνει να αρχίσεις να ζεις πραγματικά, να ζεις ελεύθερος να ζεις όπως ακριβώς ο Θεός σε δημιούργησε για να ζεις. Μόνο ο Ιησούς Χριστός μπορεί να γεμίζει την καρδιά σου με την αγάπη Του και να δώσει στην ζωή σου νόημα και σκοπό.

 5. avatar Δες 3w.erotiseisapantiseis.gr Μόνο ο Ιησούς, μπορεί να συγχωρέσει,σώσει+να δώσει αιώνια ζωή,διότι αναστήθηκε!Κατά Ιωάννη 3:16!Διάβαζε την Καινή Διαθήκη!

  (3/4) Γι αυτό σε προτρέπω με όλη την καρδιά μου αν δεν έχεις προσευχηθεί ποτέ στον αναστημένο Ιησού Χριστό για να συγχωρέσει και να έρθει στην ζωή σου και στην καρδιά σου μπορείς να το κάνεις χρησιμοποιώντας την παρακάτω προσευχή ή μπορείς ακόμα και να χρησιμοποιήσεις και δικά σου λόγια :

  ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
  Θεέ μου Σε ευχαριστώ που αυτήν την στιγμή είσαι εδώ μαζί μου και με βλέπεις και ακούς την προσευχή μου.
  Σε ευχαριστώ που έστειλες τον Υιό σου, τον Ιησού Χριστό να πεθάνει επάνω στο Σταυρό για όλες τις αμαρτίες μου.
  Θεέ μου είσαι παντογνώστης και γνωρίζεις όλες τις αμαρτίες μου, και αυτές που θυμάμαι και αυτές που δεν θυμάμαι.
  Θεέ μου μετανοώ για όλες τις αμαρτίες μου και λυπάμαι ειλικρινά για τις αμαρτίες που έχω κάνει.
  Ιησού Χριστέ , Σε ευχαριστώ που θυσιάστηκες επάνω στο Σταυρό για μένα και έχυσες το αίμα Σου για εμένα.
  Ιησού Χριστέ μετανοώ στα αλήθεια και Σου ζητώ να με συγχωρέσεις αυτή τη στιγμή για όλες τις αμαρτίες μου , όλης της ζωής μου.
  Ιησού Χριστέ , Σου ανοίγω την θύρα της καρδιάς μου και σε προσκαλώ να έρθεις αυτή την στιγμή στη ζωή μου και να με συγχωρέσεις και να με σώσεις και να μου δώσεις το δώρο της αιώνιας ζωής.
  Σε ευχαριστώ που από σήμερα γίνεσαι ο προσωπικός μου Σωτήρα και μου χαρίζεις την αιώνια ζωή.
  Ιησού Χριστέ , Σε ευχαριστώ και σε δοξάζω για την Σωτηρία της ψυχής μου.
  Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.Αμήν.

 6. avatar Δες 3w.erotiseisapantiseis.gr Μόνο ο Ιησούς, μπορεί να συγχωρέσει,σώσει+να δώσει αιώνια ζωή,διότι αναστήθηκε!Κατά Ιωάννη 3:16!Διάβαζε την Καινή Διαθήκη!

  (4/4) Αν έχεις κάνεις αυτήν την προσευχή με όλη την ειλικρίνεια της καρδιά σου τότε να είσαι βεβαίως ότι ο αυτός ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός , του οποίου την ανάσταση γιορτάζουμε σήμερα θα έρθει στην καρδιά σου και θα σε κάνει νέο άνθρωπο όπως ακριβώς το υποσχέθηκε ( δες Ιωάννη Ευαγγέλιο 14:23). Όταν κάποιος άνθρωπος έχει αυτήν την προσωπική εμπειρία με τον αναστημένο Ιησού Χριστό θα μπορεί εκ πείρας να πει και στους άλλους [ Ναι στα αλήθεια ανέστη ο Χριστός και το ξέρω γιατί έχει έρθει και ζει και στην δική μου καρδιά].

 7. avatar Παραμύθια τις Χαλιμάς

  Για παιδάκια να κοιμούνται φοβισμένα και να μην σηκώνουν κεφάλι. Το καλό και το κακό είναι μέσα μας. Διαλέξτε με ποιο θα είστε. Υπάρχουν άγιοι άνθρωποι που δεν πιστεύουν κι όμως είναι πολύ καλύτεροι από τους δήθεν χριστιανούς-εωσφορους.

 8. avatar Αλέξανδρος Αθηναίος

  Ε ρε πως εμφανιζόταν τότε στους ψαράδες λες και πήγαινε στο περίπτερο!! Και από τότε άφαντος 2000 χρόνια βάλε και άλλα 15.000 χρόνια ιστορίας που ούτε που τον είχαν ακούσει..δηλ στα 17.000 χρόνια εμφανίστηκε 33 χρόνια και από αυτά τα μισά δεν ξέραμε ούτε καν που είναι... φοβερή και πέρα για πέρα αληθινή!!! Και μια ειρωνία που η Ρώμη που και καλά τον σταύρωσε έγινε για 1000 και χρόνια η αυτοκρατορία του!! Αλλά ναι όλοι οι άλλοι είμαστε λάθος...

  1. avatar Ο Θεός είναι αγάπη και δικαιοσύνη

   Η ειρωνεία σε χαρακτηρίζει ως άνθρωπο; \"Άφαντος\" είναι για σένα που εξαφανίζεσαι από μπροστά του! Η ιστορία και μόνο που κινείται στο παγκόσμιο ημερολόγιο π.Χ και μ.Χ καθώς και η Βίβλος που πολεμήθηκε φρικτά με καύση ως προς τον αφανισμό της αλλά δεν έγινε κατορθωτό ... οι ακράδαντες μαρτυρίες πίστης τόσων ανθρώπων αλλά φρικτών βασανισμών ανθρώπων αναίτια για να αρνηθούν την πίστη τους ... λόγω καθεστώτος αθεΐας ή θρησκευτικού φανατισμού ...γιατί και η αθεΐα είναι είδος θρησκείας... Ξέρεις κάτι; Ο Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος που δίδαξε την αγάπη, φανέρωσε τον Θεό της αγάπης στον άνθρωπο. Αυτά τα χέρια που θεράπευσαν, ακούμπησαν τον λεπρό, τάισαν τους φτωχούς, ανέστησαν τους νεκρούς...αυτά τα πόδια που περπάτησαν γυμνά και ανηφόρισαν βουνά, που περπάτησαν πάνω στη θάλασσα για να πλησιάσει και να βοηθήσει μέσα στα κύματα τους μαθητές Του ... τα καρφώσαμε στο σταυρό του μαρτυρίου... και τα υπέμεινε από αγάπη...για να πάρει πάνω Του τη δική μας τιμωρία βάσει δικαιοσύνης... και να αναστηθεί στη δική μας θέση σε νέα ζωή! Όσο για του ιερείς και τους θρησκευτικούς άρχοντες που φέρουν το όνομά Του με σκάνδαλα λέει ότι θα τους πει: \"...δεν σας γνωρίζω όσο και αν λέγατε ότι πιστεύετε σε μένα, όσα θαύματα και αν κάνατε στο όνομά Μου...\" καταδίκασε φανερά τον φαρισαϊσμό . Γιατί να αμφισβητείται λοιπόν;

 9. avatar 321

  Τη μία ο Χριστός λέει μην με αγγίζεις την άλλη λέει στο Θωμά άγγιξε τις πληγές μου. Τη μία δεν τον αναγνωρίζουν γιατί δεν έχει σώμα την άλλη τρώει μαζί τους πρωινό. Αντε βρες άκρη τώρα

  1. avatar Ο Θεός είναι αγάπη και δικαιοσύνη

   Αν μελετήσεις καλύτερα και έχεις βέβαια την καλή θέληση χωρίς προκατάληψη αρνητισμού και ειρωνείας, θα δεις ότι υπάρχει μία σειρά στις στιγμές . Γράφει την κάθε στιγμή από την ώρα του θανάτου μέχρι την ανάσταση και μετά μέχρι την ανάληψη : το διάστημα από τη στιγμή που ο Ιησούς Χριστός εξέπνευσε μέχρι την ανάσταση , πήγε και κήρυξε στις ψυχές που βρίσκονταν στον Άδη για λόγους δικαιοσύνης για να τον δουν όλοι όσοι είχαν πεθάνει πριν γεννηθεί. Όταν είπε μην με αγγίζεις δεν είχε ανέβει ακόμα στον Πατέρα, ενώ η Μαρία είχε ήδη προσκυνήσει τα πόδια Του, απλά ήθελε να της αποκαλύψει το γεγονός ότι θα ανέβει στον Πατέρα Θεό! Αργότερα παρουσιάστηκε στους μαθητές υπερφυσικά, με κλειστές τις πόρτες και παράθυρα, έφαγε μαζί τους, και έφυγε πάλι ξαφνικά. Αργότερα έφαγε ψάρι όταν ήταν στο ακρογιάλι και οι μαθητές κόπιαζαν στο ψάρεμα χωρίς αποτέλεσμα, μέχρι να τους δώσει οδηγίες και να τους φανερωθεί ξανά. Στο Θωμά έδωσε το προνόμιο με αγάπη να τον δει και να τον αγγίξει για να του δείξει το θαυμαστό έλεός Του στην απιστία του. Δεν είναι καλό να είσαι έτοιμος με το δάχτυλο στη σκανδάλη να χτυπήσεις τον σωτήρα σου που σε αγαπά και θέλει να σου δώσει αιώνια χαρά και ειρήνη στη ζωή σου!

 10. avatar ΜΠΟΓΙΑΣ

  Σίγουρα αναστήθηκε,τον είδαν στο καφενείο.

 11. avatar Οζζυ

  Ο Χριστος δεν αναστηθηκε.Δεν υπαρχει καμια μα καμια ιστορικη ,επιστημονικη αποδειξη γι αυτο.Αλλωστε να εμφανιστει μονο στους αναξιοπιστους μαθητες του ειναι αποδειξη .Αν ειχε εμφανιστει μπροστα σε ολο το κοσμο ειδικα στους εβραιους της εποχης θα ειχε αλλαξει ολος ο κοσμος σημερα.Ηταν ενας ανθρωπος σαν και μας,επαναστατικος ,ριζοσπαστικος, και καλος ανθρωπος, και ειχε την τυχη οπως ολοι οι καλοι ανθρωποι στην ιστορια.

  1. avatar Ο Θεός είναι αγάπη και δικαιοσύνη

   Ο Ιησούς Χριστός + οι μη βιβλικές πηγές που αναφέρουν τον Ιησού, είναι οι κάτωθι:
   1η πηγή είναι το έργο «Αρχαιολογία των Ιουδαίων» (περίπου 93 μΧ) του Εβραίου ιστορικού Φλάβιου Ιώσιπου. Μεταξύ άλλων, αναφέρει: «Έτσι, εκείνη περίπου την εποχή υπήρχε ο Ιησούς, ένας σοφός άντρας, -αν είναι θεμιτό να τον αποκαλείς άνθρωπο, διότι επιτελούσε θαυμαστά έργα- ένας δάσκαλος των ανθρώπων που λαβαίνουν την αλήθεια με ευχαρίστηση. Έλκυσε κοντά του και πολλούς από τους Ιουδαίους και πολλούς από τους Εθνικούς. Αυτός ήταν ο Χριστός• και όταν ο Πιλάτος, μετά από πρόταση που του έκαναν οι εξέχοντες άντρες μεταξύ μας, τον καταδίκασε στο σταυρό, εκείνοι που τον αγαπούσαν δεν τον εγκατέλειψαν αρχικά, διότι εμφανίστηκε σε εκείνους και πάλι την τρίτη μέρα, όπως τα είχαν προείπει οι θεϊκοί προφήτες και δέκα χιλιάδες άλλα θαυμάσια πράγματα σχετικά με αυτόν• και η φυλή των Χριστιανών, όπως ονομάστηκε από αυτόν, δεν έχει εκλείψει μέχρι σήμερα«. 2.Τάκιτος:Η περίπτωση των «Χρονικών» του Ρωμαίου ιστορικού Τάκιτου που γράφτηκαν το 116 μΧ, θεωρούνται πιο αξιόπιστα διότι αναφέρουν μεν την ύπαρξη του Χριστού, αλλά το κάνουν με αρνητικό τρόπο, γεγονός που φανερώνει πως δεν αποτελούν προϊόν πλαστογραφίας μετέπειτα (χριστιανών) παραχαρακτών. 3.Πλίνιος ο Νεότερος, Γάιος Σουητώνιος Τρανκίλλιος, Το (βαβυλωνιακό) Ταλμούδ, Οι πάπυροι της Νεκρής Θάλασσας, Ως μια ακόμη έμμεση απόδειξη της ιστορικότητας του Ιησού, αποτελεί για ορισμένους η απόδειξη της ύπαρξης του Ποντίου Πιλάτου, ως ιστορικό πρόσωπο Ρωμαίος Έπαρχος.

  2. avatar Fourth

   Πρίν κάν σταυρωθεί ήτανε στον κόσμο, αλλά ο κόσμος δεν τον αναγνώρισε. Μετά την Ανάσταση του και την Δευτέρα Παρουσία εμφανίζεται σέ όσους τον περιμένουν.

  3. avatar Φίλε οζζυ

   Εμφανίστηκε δια της απουσίας του σώματος του από τον τάφο που φύλαγαν Ρωμαίοι μετά από απαίτηση εκείνων που τον σταύρωσαν.χριστος Ανέστη σε όλο το κοσμο

   1. avatar T KANEL

    Αν ειχε ανασταθει δεν θα χρειαζοταν να μετακινηθει ο πετρα ,να χτυπησουν τους φρουρους και στο κατω κατω γιατι δεν εμφανιστηκε σε ολο το κοσμο?Προφανως ολα ηταν σχεδιο των μαθητων του,δεν χρειαζετε πολυ λογικη.Λυπαμαι που μορφωμενοι ανθρωποι πιστευουν σε φαντασιωσεις.Σε καποια χ χρονια δεν θα υπαρχουν θρησκιες και ο ανθρωπος θα απελευθερωθει φιλε μου

    1. avatar Ο Θεός είναι αγάπη και δικαιοσύνη

     Η πέτρα χρειάστηκε να μετακινηθεί για να είναι δημόσια εμφανής η απουσία του Χριστού από τον τάφο και το σουδάριο του κεφαλιού που έβαζαν τότε στους νεκρούς, τυλιγμένο κανονικά όπως του το είχαν βάλει στο κεφάλι που σημαίνει, υπερφυσικότητα της απουσίας Του!
     Ήθελε ο Θεός οι φρουροί να δουν το γεγονός τρανταχτά από έλεος για αυτούς, απόδειξη ανάστασης αλλά και τη στάση τους από εκεί και μετά! Εμφανίστηκε σε πάνω από 500 άτομα, ακόμα και σε όλο τον κόσμο να εμφανιζόταν με την προκατάληψη των αρνητών πάλι δεν θα τον δέχονταν ότι ήταν Αυτός αλλά κάποιος που του μοιάζει. Αμφιβάλλεις για αυτό; Όσο για τη λύπη σου σχετικά με τους μορφωμένους ανθρώπους και τις φαντασιώσεις ... ο Θεός φανερώθηκε και φανερώνεται το ίδιο και αμερόληπτα σε απλούς ψαράδες, γιατρούς όπως ο ευαγγελιστής Λουκάς και Φυσικομαθηματικός Πασκάλ αρνητής άλλοτε του Χριστού. Τ KANEL έχεις το δικαίωμα και την ελευθερία να μην πιστεύεις...καθώς ο ίδιος είπε: \"όποιος θέλει ας με ακολουθήσει... και όταν κάποιοι ακόλουθοι τον άφησαν, ρώτησε τους μαθητές, μήπως θέλετε κι εσείς να φύγετε; \" του απάντησαν ελεύθερα \"Πού να πάμε Κύριε; Εσύ, έχεις λόγους αληθινής ζωής\".

     1. avatar τ κανελ

      Λυπαμαι αλλα δεν μμπορω να πιστεψω σε θρησκευτικα ψεματα και ιστορικες ανακριβιες.Αν τον ειχα δει ολοι με την αμορφωσια και αγνοια και φοβο που υπηρχε τοτε θα ειχαν πιστεψει ολοι και ο κοσμος θα ηταν καλυτερος σημερα.Οσο για τα 500 ατομα ειναι ιστορικη ανακριβια,ισως στην Μαγδαλινη να εμφανιστηκε και αυτο με επιφυλαξεις μια και ολα τα ιστορικα κειμενα περασαν απο λογοκρισια μεχρι σημερα.Ολα ειναι θεμα πιστης αν πιστευεις οτι ο γαιδαρος πεταει,εγω παντως οχι.Οσο για τους επιστημονες που πιστευουν ,φυσικα υπηρχαν και υπαρχουν ακομα για τι λιγο η πλυση εγκεφαλου απο μικροι λιγο ο φοβος του θανατου ,δεν μπορουν να δουν την πραγματικοτητα που ειδαν Πρωταγορας,Αναξαγορας,Βολταιρος,Αισταιν,Νιτσε,Φοιερμπαχ,Σοπενχαουερ,Φροιντ,Σ.Χοκιγκινς,Ρασσελ,Μαρξ,Καζαντζακης[διαβασε την ΑΣΚΗΤΙΚΗ να καταλαβεις τι ελεγε το μεγαλυτερο κεφαλι που εβγαλε η Ελλαδα τον 20 αιωνα]και αλλοι πολλοι .Τελος παντων ασ πιστειει ο καθενας οτι θελει αλλα ο .....γαιδαρος δεν πεταει φιλε μου

     2. avatar Ο Θεός είναι αγάπη και δικαιοσύνη

      τ κανελ το θέμα πίστης είναι πολύ μεγάλο σε σχέση με τι βλέπουμε και τι όχι. Προσωπικά δεν έχω κανένα συμφέρον να πιστέψεις στον Χριστό και στην ανάστασή Του. Ούτε που γνωριζόμαστε! Κι εσύ όμως πιστεύεις στην ύπαρξη του οξυγόνου και ας μην το βλέπεις. Στην ύπαρξη των ατόμων και των μορίων και ας μην τα βλέπεις. Στην ύπαρξη των ιών και ας είναι αόρατοι στα μάτια μας. Χρειαζόμαστε ειδικά εργαλεία για να εντοπίσουμε την ύπαρξη βασικών πραγμάτων στη ζωή μας. Όταν παίρνεις ένα σουβλάκι από το σουβλατζίδικο που προτιμάς, το τρως και το απολαμβάνεις με πίστη ότι δεν έχει δηλητήριο μέσα. Ασκούμε πίστη θέλω να πω σε πολλά πράγματα που δεν βλέπουμε αλλά βλέπουμε τα αποτελέσματα. Αυτή είναι η αληθινή πίστη. Γιατί δεν μπορούμε να πιστεύουμε μόνο κάτι που βλέπουμε. Πίστη σημαίνει πεποίθηση κι εμπιστοσύνη. “Είναι δε η πίστις, ελπιζομένων πεποίθησις, βεβαίωσις πραγμάτων μη βλεπομένων” λέει στην Καινή Διαθήκη το Πνεύμα του Θεού. Θα συμφωνήσω μαζί σου ότι η πίστη είναι προσωπικό θέμα. Ακόμα και τον γάιδαρο μπορείς να τον δεις να πετάει αν του βάλεις αλεξίπτωτο. Ο Θεός είναι Αγάπη και σου λέει μέσα στο Λόγο Του: \"πήγαινε στο δωμάτιό σου, εκεί που δεν σε βλέπει κανένας παρά μόνο Εγώ και μίλα μου, ζήτα με στη ζωή σου...γιατί ακόμα κι αν εσύ δεν πιστεύεις Εγώ υπάρχω. Άσε τις μάχες με τις θρησκείες, ανάμεσα σε ονομαζόμενους \"χριστιανούς\" που ο εχθρός της ψυχής σου πυροδοτεί και έλα σε Μένα ( αν θέλεις) που ξέρω ποιες είναι οι ανάγκες σου, γιατί Εγώ σε έπλασα και σε αγαπώ\"

 12. avatar t…..

  ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥ ο μεγαλος ΠΟΝΟΣ για τους αθεους ! ΠΟΝΕΣΤΕ...

  1. avatar @t

   ..είπε ο χριστιανός..

 13. avatar Μην τους χαλάτε

  το παραμύθι
  Ένα παραμύθι που στήθηκε εδώ και 2020 χρόνια πάνω στο φόβο του ανθρώπου για τον θανατο
  Ποιος ξέρει πόσα χρόνια θα περασουν ακόμα για μήν έχουν
  οι άνθρωποι την ανάγκη από παραμύθια και
  να αποδεκτούν την σκληρή πραγματικότητα
  Ποιος ξέρει πόσα χρόνια ή και αιώνες θα περασουν για να γυρίσουν την πλατη οι ανθρωποι σε όλους αυτούς τους πολιτικούς και θρησκευτικους απατεώνες που χρησιμοποιούν την θρησκεία για να χειραγωγουν τους λαους

  1. avatar Ch14::12-9

   Δηλαδή, ο γράφων το σχόλιο, έχω πιστέψει σε παραμύθια?!?! Έχεις μιλήσει μαζί μου, γνωρίζεις την πορεία της ζωής μου, πριν γνωρίσω τον Ιησού? Γνωρίζεις τώρα που γνώρισα τον Ιησού, το περπάτημα μου στην ζωή μου? Πράγματι ελεύθερα, θέλω να γράψεις, πως είναι το Περπάτημα μου? Πως νομίζεις?

   1. avatar Ναι αυτό πιστευω

    ότι πιστεύεις σε παραμύθια
    Δικαίωμα σου και καλά κάνεις αφού το έχεις αναγκη
    Δικαίωμα μου να μη πιστεύω γιατί δεν το έχω αναγκη
    Και όπως έλεγε και ο Καζαντζάκης δεν ελπίζω τίποτα δεν φοβάμαι τίποτα είμαι ελευθερος

 14. avatar Nτροπη σας.

  Ντροπή για το άρθρο σας και τις ανακρίβειες του.

  1. avatar Nτροπη σας.

   να ρωτήσετε εμένα να σας τα πω με λεπτομέρειες

 15. avatar Ναι,μη φας…

  Ακόμα και αυτούς που βλάσφημουν και συκοφαντούν τον Χριστό μ αυτές τις αισχροτητες Εκείνος τότε θα τους αγκάλιαζε και θα τους έλεγε αδερφούς και θα προσπαθούσε να τους δείξει την αλήθεια...αλλα που να δουν αυτοί που ο εγκέφαλος τους έχει γεμίσει σκ@τ@ και το μόνο που τους νοιάζει είναι η κοιλιά τους και το πουλί τους κι εξ ιδίων κρίνουν τα αλλότρια...Για να μιλήσετε για τον Χριστό ωσάν να έχει ανθρώπινες αδυναμίες και τάχα να ερωτευτεί και να κάνει παιδί θα πρέπει πρώτα να αποκτήσετε εσείς θεικες ιδιότητες και να ανεβείτε στο σταυρό με αυταπάρνηση κι αγάπη για τους αλλους...έξω απ το χορό όμως πολλά τραγούδια λέμε...

  1. avatar

   Ξέρεις πόσοι σταυρώνονται κάθε χρόνο για αναπαράσταση στις Φιλιππίνες;

  2. avatar Ναι,μη φας…

   τα είπα ωραία και χριστιανικά, αντε μην κατεβάσω και κανά καντήλι

   1. avatar Aplo

    Religion map Africa(with nlue pentecostals and with Green Islam): https://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Religion_distribution_Africa_crop.png#mw-jump-to-license

   2. avatar Ναι,μη φας…

    Εσύ δεν είσαι αδερφός...Είσαι ξάδερφος...Χριστός ανέστη!

    1. avatar Ναι,μη φας…

     τρολάρεις και εσύ ή μόνο εγώ γιατί μπερδεύτηκα

     1. avatar Ναι,μη φας…

      Σ αγαπω...Χριστός ανέστη!

 16. avatar ΚΕΡΒΕΡΟΣ1

  Πάντως στην μητέρα του δεν εμφανίστηκε,την αγνόησε τελείως,αν σας φερόντουσαν έτσι τα παιδιά σας να δούμε τι θα λέγατε.

  1. avatar Ο Θεός είναι αγάπη και δικαιοσύνη

   Φανερώθηκε πρώτα στις γυναίκες, την Μαρία Μαγδαληνή και τη Μαρία (τη μητέρα Του) όπως γράφει που πήγαν να αλείψουν το σώμα του με αρώματα. Δεν ξεχωρίζει ιδιαίτερα τη μητέρα Του για να μη γίνει αυτό δυστυχώς που γίνεται σήμερα...να θεοποιούν την ταπεινή και αγία μητέρα Του. Ο μόνος μεσίτης είναι ο Χριστός και ο μέγας αρχιερέας. Καθαιρέθηκε το ιερατείο και το αίμα των θυσιών των ζώων με το θάνατο, τη θυσία και το δικό Του αίμα μετά την ανάσταση του Χριστού! Αν θέλετε μπορείτε να γνωρίσετε στη ζωή σας τον Χριστό, μόνο καλό έκανε όσο ήταν στη στον άνθρωπο από αγάπη! Και συνεχίζει γιατί είναι ζωντανός! Σε αγαπά ΚΕΡΒΕΡΕ1 και σε γνωρίζει με το αληθινό όνομά σου .

  2. avatar Ναι,μη φας…

   Αδερφέ μου που είναι η μητέρα του τώρα και που είσαι εσύ...τι συμβολιζει εκεινη και τι εσυ...κι όπως είπες κι εσύ είναι μάνα και ξέρει να συγχωρεί τα παιδιά της...οποτε αν προσευχηθεις σ εκείνη θα σου δείξει την αγάπη της...δεν εχεις παρα να δοκιμασεις...Χριστός ανέστη!

 17. avatar εγω που τα ξερω ολα

  Δεν υπαρχουν Θεοι ρε ζωα!
  Αποτελουν δημιουργηματα της φαντασιας ή της αναγκης για απαντησεις!
  Και το εκμεταλλευεται το εκαστοτε ιερατειο ολων των θρησκειων για να ζουν αυτοι καλα και ας πανε να πνιγουν τα κοροϊδα.

  1. avatar Ste1

   Σου εύχομαι να τον επικαλεστείς και να τον γνωρίσεις και να σωθείς, γιατί και για σένα προσωπικά σταυρώθηκε γιατί σε αγάπησε , διαφορετικά αλίμονο εκείνη την ώρα που θα φύγεις από αυτή τη ζωή και θα τον δεις μπροστά σου

   1. avatar Ste2

    για τον αλλάχ μιλάω πάντα

 18. avatar Kafeν

  Ειχε κάνει πολύ περισσότερες εμφανίσεις. Κάποιοι τον είδαν μετά που αναστήθηκε να περιμένει σε ΑΤΜ γνωστής τράπεζας, ενώ έκανε και μερικές εβδομάδες διακοπές στις Κυκλαδες με το σκάφος του.

 19. avatar Εκλησια Α.Ε

  Πιστευε και μη ερευνα....
  Οσο τι ψαχνουν, βρωμαει η δουλειά.. Παραποίηση και μυθοπλασια μεσα σε 2000 χρονια...
  Το 90% τρωει σανο

  1. avatar !!!

   Πίστευε και μη.... Ερευνα! Πιστεύεις δεν πιστεύεις να έρευνάς!

   1. avatar Εκλησια Α.Ε

    Πιστεψε με η Ερευνα δεν θα αρεσει καθολου!

 20. avatar babis o flu

  \"Ο Ιησούς θα παραχωρούσε την ύψιστη τιμή της πρώτης εμφάνισης μετά την Ανάσταση στη γυναίκα που αγάπησε και απέκτησε μαζί της παιδί\".
  Ποιος ηλίθιος πιστεύει ότι ένας θεός έχει σεξουαλικές σχέσεις με τα δημιουργήματα του. Εξαιρείται ο Δίας και οι άλλοι του ειδωλολατρικού δωδεκάθεου.

Παρακαλούμε περιμένετε ...