Το «πράσινο φως» για την κατάρτιση των Σχεδίων Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας για τα Υδατικά Διαμερίσματα Δυτικής, Βόρειας και Ανατολικής Πελοποννήσου και Κρήτης, προϋπολογισμού 742.439,07 ευρώ, άναψε, μετά την υπογραφή σχετικών συμβάσεων από τον αναπληρωτή υπουργό ΠΕΚΑ, Νίκο Ταγαρά.

«Τα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών, που σε λίγο ολοκληρώνονται για όλη τη χώρα, και τα σχέδια διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας αποτελούν τον βασικό κορμό μίας εθνικής πολιτικής για τα ύδατα, που η χώρα αποκτά για πρώτη φορά.

Μαζί με το νέο θεσμικό πλαίσιο για τα έργα αξιοποίησης υδατικών πόρων και τα σημεία υδροληψίας, όπως οι γεωτρήσεις, που πρόσφατα θεσμοθετήσαμε, περνάμε σε μία νέα εποχή ορθολογικής και αειφορικής διαχείρισης του νερού. Ίσως, όλα αυτά ακούγονται τεχνικά και επιστημονικά» δήλωσε ο κ. Ταγαράς.

«Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η εθνική πολιτική για τα ύδατα θα έχουμε για πρώτη φόρα όλοι – κράτος, αυτοδιοίκηση, πολίτες – αποτυπωμένη, με επιστημονικά και τεχνικά ορθό τρόπο, την παρούσα κατάσταση και τις ανάγκες για το μέλλον» πρόσθεσε.

Τα σχέδια διαχείρισης, τα οποία θα υλοποιηθούν από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων, θα περιλαμβάνουν μέτρα για τη μείωση της πιθανότητας πλημμύρας και τον περιορισμό πιθανών επιπτώσεων.

Όπως έγινε γνωστό, μέσα στο έτος, ακολουθούν οι συμβάσεις για την κατάρτιση των σχεδίων Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας για τα Υδατικά Διαμερίσματα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προϋπολογισμού 561.661,05 ευρώ, καθώς επίσης της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, προϋπολογισμού 1.045.985,85 ευρώ, ενώ εντός των πρώτων μηνών του 2015 ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για την υπογραφή αντίστοιχων συμβάσεων για τα υπόλοιπα Υδατικά Διαμερίσματα της χώρας.

Ειδικότερα, αυτά τα σχέδια θα καλύπτουν όλες τις φάσεις του κύκλου διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας, αλλά θα εστιάζονται ιδιαίτερα:

– Στην πρόληψη, όπως πρόληψη των ζημιών από πλημμύρες, με την αποφυγή κατασκευής οικιών και βιομηχανιών σε περιοχές που απειλούνται σήμερα ή που θα απειληθούν στο μέλλον από πλημμύρες ή την προσαρμογή των μελλοντικών αναπτυξιακών προγραμμάτων στους κινδύνους πλημμύρας.

– Στην προστασία, με τη λήψη μέτρων μείωσης της πιθανότητας πλημμυρών ή και περιορισμού των επιπτώσεων των πλημμυρών σε συγκεκριμένες τοποθεσίες, όπως π.χ. με αποκατάσταση κατακλυζόμενων περιοχών και υγροτόπων.

-Στην ετοιμότητα, π.χ. μέσω της παροχής οδηγιών στο κοινό σχετικά με το τι πρέπει να κάνει σε περίπτωση πλημμύρας.

TAGS