Σε μπελάδες μπαίνει η Παναχαϊκή, καθώς ο Δήμος Πάτρας ζητά την άμεση εξόφληση όλων των οικονομικών υποχρεώσεων προς αυτόν, ως προϋπόθεση για την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης του Παμπελοποννησιακού Σταδίου.

Σύμφωνα λοιπόν με το εξώδικο, η ΠΑΕ χρωστάει ένα ποσό που αγγίζει τα 16.840 ευρώ χωρίς σε αυτό να συμπεριλαμβάνεται η ηλεκτρική ενέργεια για τους προβολείς του σταδίου.

Ο Δήμος επισημαίνει στους ιθύνοντες του συλλόγου: «να παραδώσετε τα κλειδιά του Σταδίου και να μην εισέρχεστε σε αυτό, ούτε να κάνετε χρήση του».

Αναλυτικά τα εξώδικα με ημερομηνίες 4 και 19 Σεπτεμβρίου:

1. Εξώδικη Πρόσκληση, Δήλωση και Επιφύλαξη

Του Δήμου Πατρέων, νόμιμα εκπροσωπούμενου από τον Δήμαρχό του Κώστα Πελετίδη.

ΚΑΤΑ

Της εν Πάτραις εδρεύουσας Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ Γ.Ε. 2005» νόμιμα εκπροσωπούμενης.

Ως γνωστόν με υπ’ αριθ. πρωτ. 299/1442/24-2-2014 ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης, σας παραχωρήσαμε το δικαίωμα χρήσης χώρων του Παμπελοποννησιακού Σταδίου για την πραγματοποίηση των επίσημων και φιλικών αγώνων πρωταθλήματος και κυπέλου, για το διάστημα από Φεβρουάριο έως και Ιούνιο του έτους 2014 με αντάλλαγμα την καταβολή 2.500,00€ κάθε μήνα, πλέον δαπάνης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, δαπάνης προβολέων κ.λ.π.

Για το διάστημα αυτό μου οφείλετε για μισθώματα 16.840,00€ πλέον τόκων υπερημερίας, ποσό έχει βεβαιωθεί στο Δημοτικό κου Ταμείο και το οποίο σας προσκαλώ με την παρούσα να το εξοφλήσετε αμέσως μόλις σας επιδοθεί η παρούσα μου.

Το ποσόν αυτό της οφειλής σας αναλύεται ως εξής όπως σας γνωρίσαμε και με το από 26/8/2014 έγγραφό μας, ήτοι οφείλετε:

1. Υπόλοιπο μισθώματος μηνός Φεβρουαρίου 2014 1.500,00€,

2. Μισθώματα από Μάρτιο έως Ιούνιο 2014 10.000,00€,

3. Προσαυξήσεις έως σήμερα από ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις 320,59€,

4. Αποζημίωση χρήσης για το Παμπελοποννησιακό Στάδιο λόγω καθυστέρησης υπογραφής της σύμβασης υπαιτιότητας της ΠΑΕ Παναχαϊκής για τους μήνες Δεκέμβριο 2013 έως Ιανουάριο 2014.

Σύνολο οφειλής: 16.840,00€.

Εκτός από το παραπάνω ποσόν μου οφείλετε, δυνάμει της ως άνω σύμβασης και την δαπάνη ηλεκτρικής ενέργειας και αφής των προβολέων του Σταδίου που χρησιμοποιήσατε, το ακριβές δε ποσόν θα σας το ανακοινώσουμε αμέσως μόλις η ΔΕΗ στην οποία έχουμε απευθυνθεί μας γνωρίσει το ακριβές ποσό της δαπάνης για να το εξοφλήσετε αμέσως.

Η υπ’ αριθ. πρωτ. 299/1442/24-2-2014 σύμβαση μίσθωσης του Παμπελοποννησιακού Σταδίου η οποία ήταν ορισμένου χρόνου έληξε αυτοδίκαια στο τέλος Ιουνίου 2014, έκτοτε δε δεν παρατάθηκε, ούτε συνήφθη μεταξύ μας νέα σύμβαση.

Κακώς λοιπόν και παρανόμως έχετε εις χείρας σας και δεν μου παραδώσατε τα κλειδιά των χώρων του Παμπελοποννησιακού Σταδίου και σας προσκαλώ, αμέσως μόλις σας επιδοθεί η παρούσα μου να μου παραδώσετε τα κλειδιά του Σταδίου και να μην εισέρχεστε σε αυτό, ούτε να κάνετε χρήση του.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει την παρούσα στην καθ’ ης στρέφεται αυτή για γνώση της και τα νόμιμα αντιγράφων την επί λέξει στην περί επιδόσεως έκθεσή σου.

Πάτρα, 4 Σεπτεμβρίου 2014

2. Εξώδικη Πρόσκληση, Δήλωση και Επιφύλαξη

Του Δήμου Πατρέων, νόμιμα εκπροσωπούμενου από τον Δήμαρχό του Κώστα Πελετίδη.

ΚΑΤΑ

Της εν Πάτραις εδρεύουσας Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ Γ.Ε. 2005» νόμιμα εκπροσωπούμενης.

KOINOΠΟΙΟΥΜΕΝΟ: 1. Στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΟΣΦΠ και 2. Στην Ε.Π.Ο. (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ)

Ως γνωστόν με υπ’ αριθ. πρωτ. 299/1442/24-2-2014 ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης, σας παραχωρήσαμε το δικαίωμα χρήσης χώρων του Παμπελοποννησιακού Σταδίου για την πραγματοποίηση των επίσημων και φιλικών αγώνων πρωταθλήματος και κυπέλου, για το διάστημα από Φεβρουάριο έως και Ιούνιο του έτους 2014 με αντάλλαγμα την καταβολή 2.500,00€ κάθε μήνα, πλέον δαπάνης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, δαπάνης προβολέων κ.λ.π.

Η υπ’ αριθ. πρωτ. 299/1442/24-2-2014 σύμβαση μίσθωσης του Παμπελοποννησιακού Σταδίου η οποία ήταν ορισμένου χρόνου έληξε αυτοδίκαια στο τέλος Ιουνίου 2014, έκτοτε δε δεν παρατάθηκε, ούτε συνήφθη μεταξύ μας νέα σύμβαση.

Κακώς λοιπόν και παρανόμως έχετε εις χείρας σας και δεν μου παραδώσατε τα κλειδιά των χώρων του Παμπελοποννησιακού Σταδίου.

Όλα αυτά σας τα γνωρίσαμε εγγράφως και με το από 4/9/2014 εξώδικό μας που σας επιδόθηκε με την υπ’ αριθ. 415/8-9-2014 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας Πατρών Ανδριάνας Μπισμπίκη.

Όμως παρά ταύτα μέχρι σήμερα δεν μας εξοφλήσατε το οφειλόμενο ποσόν που μας οφείλετε, ούτε μου παραδώσατε τα κλειδιά των χώρων του Σταδίου που κατέχετε παράνομα, ανακοινώσατε δε ότι την 23/9/2014 θα πραγματοποιήσετε στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο τον αγώνα Κυπέλου με την ομάδα του «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ».

Σας δηλώνουμε με την παρούσα μας ότι δεν συναινούμε στην πραγματοποίηση του αγώνα Κυπέλου με τον «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ» αν εντός της σήμερον δεν καταρτίσουμε έγγραφη συμφωνία για τους όρους χρήσης του γηπέδου του αγώνα αυτού και σας καλούμε προς τούτο να προσέλθετε σήμερα στο Δημαρχιακό μας Κατάστημα για να συμφωνήσουμε και να υπογράψουμε την σχετική συμφωνία.

Αν δεν προσέλθετε εντός της σήμερον και δεν υπογράψουμε το απαραίτητο έγγραφο, δεν θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στην επίλυση του παραπάνω θέματος και η ευθύνη θα βαρύνει αποκλειστικά και μόνος εσάς.

Σας έχουμε δηλώσει ότι επιθυμία μας είναι η πραγματοποίηση του αγώνα κυπέλου της 23/9/2014 εφ’ όσον από την πλευρά μας διασφαλίσουμε το Δημόσιο συμφέρον, που ασφαλώς ταυτίζεται με το συμφέρον της ομάδος.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει την παρούσα σε ένα έκαστο των καθ’ ων στρέφεται αυτή για γνώση της και τα νόμιμα, αντιγράφων την επί λέξει στην περί επιδόσεως έκθεσή σου.

Πάτρα, 19 Σεπτεμβρίου 2014

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS
Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο στο Google News του Newsbeast. Ακολουθήστε το Newsbeast σε Instagram, Facebook και Twitter.