Τα νέα όρια συνταξιοδότησης

Σταδιακά έως τα 40 έτη


ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΣΦΑΛΙΣΗ
11:08
26/06/2010
Τα νέα όρια συνταξιοδότησης
loading

Oι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ δικαιούνται σήμερα σύνταξη με 10.500 ημέρες εργασίας στα 58 έτη. Ο χρόνος ασφάλισης το 2011 καθορίζεται σε 11.100 ημέρες και για κάθε επόμενο έτος αυξάνεται κατά 225 ημέρες και μέχρι τη συμπλήρωση 12.000 ημερών ασφάλισης. Το όριο αυξάνεται από το 2011 και μέχρι τη συμπλήρωση του 60ού έτους.

Το όριο ηλικίας αναπροσαρμόζεται για τους ασφαλισμένους με 10.500 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων οι 7.500 στα βαρέα. Συγκεκριμένα, αυξάνεται από το 2011 κατά εννέα μήνες ετησίως μέχρι τη συμπλήρωση του 60ού έτους για πλήρη σύνταξη και του 58ου για μειωμένη.

Σταδιακά στα 40

Τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης αυξάνονται από τα 37 στα 40. Η αύξηση θα είναι εννέα μήνες τον χρόνο και θα αρχίσει το 2011. Το όριο ηλικίας αυξάνεται από την 1η Ιανουαρίου 2011 κατά ένα έτος ετησίως και μέχρι τη συμπλήρωση του 60ού.

Οι ασφαλισμένοι στο ΕΤΑΑ μπορούν σήμερα να συνταξιοδοτηθούν με 35ετία στα 60 έτη. Τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης αυξάνονται σταδιακά από το 2011 κατά εννέα μήνες τον χρόνο έως τα 40 έτη ασφάλισης.
Όπου προβλέπεται από το ΕΤΑΑ συνταξιοδότηση λόγω γήρατος σε ηλικία 58 ετών με 35ετία, τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης αυξάνονται κατά εννέα μήνες τον χρόνο μέχρι τα 40.

Το όριο ηλικίας αυξάνεται από την 1η Ιανουαρίου 2012 κατά ένα έτος ετησίως και μέχρι τη συμπλήρωση του 60ού. Γενικές ή καταστατικές διατάξεις Ταμείων που προβλέπουν τη χορήγηση σύνταξης με 10.500 ημέρες και του 58ου ή του 60ού έτους έχουν εφαρμογή στους ασφαλισμένους που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010.

Οι μετά το 1993

Ασφαλισμένοι μετά το 1993 σε οποιοδήποτε Ταμείο- πλην ΟΓΑ- θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση 12.000 ημερών εργασίας ή 40 ετών ασφάλισης και του 60ού έτους. Οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ δικαιούνται σύνταξη λόγω γήρατος με 4.500

ημέρες εργασίας στα 65 έτη. Για γυναίκες το όριο ηλικίας των 60 ετών αυξάνεται κατά 2 χρόνια το 2011 και κατά έναν χρόνο για κάθε επόμενο έτος και μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου έτους.

Για τους ασφαλισμένους που έχουν πραγματοποιήσει 10.000 ημέρες ασφάλισης το όριο ηλικίας καθορίζεται από την 1η Ιανουαρίου 2011 στο 63ο έτος. Για τα επόμενα χρόνια αυξάνεται κατά 6 μήνες ετησίως και μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου έτους. Οι ασφαλισμένοι δικαιούνται σύνταξη με το όριο ηλικίας και τον χρόνο ασφάλισης που ισχύουν κατά το έτος συμπλήρωσης των 10.000 ημερών.

Με 4.500 ένσημα

Ο ασφαλισμένος που συμπληρώνει το 60ό έτος και 4.500 ημέρες εργασίας - από τις οποίες τουλάχιστον τις 100 σε καθένα από τα πέντε τελευταία ημερολογιακά έτη- δικαιούται σύνταξη γήρατος μειωμένη κατά το 1/200 της πλήρους μηνιαίας σύνταξης για κάθε μήνα που υπολείπεται του ορίου ηλικίας.

Για τις γυναίκες το όριο ηλικίας των 55 ετών αυξάνεται κατά ένα έτος τον χρόνο από το 2011 και μέχρι τη συμπλήρωση του 60ού έτους. Αν ο ασφαλισμένος λαμβάνει σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας (με εξαίρεση τον ΟΓΑ) δικαιούται από το ΙΚΑΕΤΑΜ πλήρη σύνταξη γήρατος, εφόσον έχει 6.000 ημέρες ασφάλισης και το όριο ηλικίας. Σε περίπτωση που έχει 4.800 ημέρες ασφάλισης και το 65ο έτος δικαιούται σύνταξη γήρατος μειωμένη κατά 50%.

Το όριο των 60

Το όριο ηλικίας των 60 ετών στα Ταμεία αυξάνεται από την 1η Ιανουαρίου 2011. Η αύξηση θα είναι δώδεκα μήνες τον χρόνο και μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου έτους. Οπου προβλέπεται μειωμένη σύνταξη στις γυναίκες στο 55ο έτος της ηλικίας, από το 2011 το όριο αυξάνεται κατά δώδεκα μήνες τον χρόνο και μέχρι τη συμπλήρωση του 60ού έτους. Στις περιπτώσεις αυτές οι ασφαλισμένοι δικαιούνται σύνταξη με το όριο ηλικίας και τον χρόνο ασφάλισης που ισχύουν κατά το έτος συμπλήρωσης του 60ού ή του 55ου έτους.

Για τις γυναίκες που απασχολούνται στα βαρέα (με βάση τον νόμο 1846/1951) αυξάνεται κατά ένα έτος από το 2011 το όριο μέχρι τη συμπλήρωση του 60ού έτους. Οι ασφαλισμένοι δικαιούνται σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει κατά το έτος συμπλήρωσης τουλάχιστον 4.500 ημερών ασφάλισης, από τις οποίες οι 3.600 σε βαρέα.
Νέος ΛΑΦΚΑ από την 1η Αυγούστου

Από την 1η Αυγούστου 2010 θεσπίζεται εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων νέος ΛΑΦΚΑ- που καθορίζεται ως εξής:

ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ από 1.400 έως 1.700 ευρώ ποσοστό 3% (το τελικό ποσό δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.400 ευρώ).

ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ από 1.700,01 έως 2.000 ευρώ ποσοστό 4%.

ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ από 2.000,01 έως 2.300 ευρώ ποσοστό 5%.

ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ από 2.300,01 έως 2.600 ευρώ ποσοστό 6%.

ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ από 2.600,01 έως 2.900 ευρώ ποσοστό 7%.

ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ από 2.900,01 έως 3.200 ευρώ ποσοστό 8%.

ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ από 3.200,01 έως 3.500 ευρώ ποσοστό 9%.

ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ πάνω από 3.500,01 ευρώ ποσοστό 10%.

Πηγή: Τα ΝΕΑ

ΚΑΝΤΕ LIKE ΣΤΟ NEWSBEAST.GR

Το newsbeast επιλέγει
Το newsbeast προτείνει