Σε λίγες ημέρες, από την 1η Ιουλίου, εντάσσονται στην ψηφιακή κάρτα εργασίας υποχρεωτικά χιλιάδες επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο της βιομηχανίας και του λιανικού εμπορίου.

Μέχρι τώρα, η ψηφιακή κάρτα, έχει τεθεί σε υποχρεωτική εφαρμογή στο σύνολο των τραπεζών της χώρας και τα supermarket με περισσότερους από 250 εργαζόμενους, στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, στις εταιρίες παροχής ιδιωτικής προστασίας (security), και σε ορισμένες ΔΕΚΟ, ενώ αναμένεται ότι μέχρι το τέλος του 2024 θα ενταχθούν και οι επιχειρήσεις του τουρισμού και της εστίασης.

Στον σχεδιασμό του υπουργείου Εργασίας περιλαμβάνονται παρεμβάσεις και διορθώσεις γύρω από τον τρόπο εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας, ώστε το μέτρο να «τρέξει» χωρίς προβλήματα.

Εκτιμάται ότι μετά τις επεκτάσεις αυτές, το μέτρο της ψηφιακής κάρτας θα εφαρμόζεται σε 1.200.000 εργαζόμενους και σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, η ψηφιακή κάρτα συμβάλει αποφασιστικά στον έλεγχο της αδήλωτης ή υποδηλωμένης απασχόλησης, τον περιορισμό των απλήρωτων υπερωριών, την αύξηση των εσόδων του ΕΦΚΑ, ενώ δημιουργεί κλίμα υγιούς ανταγωνισμού στο εγχώριο επιχειρείν.

Ποιους κλάδους επηρεάζει

Συγκεκριμένα, από την 1η Ιουλίου παύει να ισχύει η πιλοτική περίοδος για τους εξής κλάδους:

-Βιομηχανία τροφίμων
-Ποτοποιία
-Παραγωγή προϊόντων καπνού
-Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών
-Κατασκευή ειδών ένδυσης
-Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών
-Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής
-Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων

-Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων
-Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων
-Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων
-Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
-Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων
-Παραγωγή βασικών μετάλλων
-Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
-Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων
-Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
-Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.
-Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων
-Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών
-Κατασκευή επίπλων
-Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες
-Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού
-Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών

Σε περιπτώσεις όπου έχει διαπιστωθεί αναντιστοιχία της πραγματικής απασχόλησης με τις καταχωρίσεις της ψηφιακής κάρτας, προβλέπεται η επιβολή προστίμου ύψους 10.500 ευρώ ανά εργαζόμενο.