Το ΔΝΤ έχει «βαθιές ανησυχίες» σχετικά με τις μαζικές εργασιακές διαταραχές και την αύξηση της ανισότητας, καθώς οι κοινωνίες κινούνται προς τη γενετική τεχνητή νοημοσύνη και κάλεσε τις κυβερνήσεις να κάνουν περισσότερα για να προστατεύσουν τις οικονομίες τους.

Σε έκθεση που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, το Ταμείο δήλωσε ότι οι χώρες θα πρέπει να λάβουν μέτρα, όπως η βελτίωση της ασφάλισης της ανεργίας, προειδοποιώντας ότι, σε αντίθεση με τις προηγούμενες ανατρεπτικές τεχνολογίες, η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλειες θέσεων εργασίας σε επαγγέλματα με υψηλότερη εξειδίκευση, αναφέρουν οι FT.

Ενώ το ΔΝΤ δήλωσε ότι η γενετική τεχνητή νοημοσύνη έχει τεράστιες δυνατότητες να ενισχύσει την αύξηση της παραγωγικότητας και να προωθήσει την παροχή δημόσιων υπηρεσιών, προειδοποίησε ότι επίσης εγείρει βαθιές ανησυχίες για μαζικές εργασιακές διαταραχές και αυξανόμενη ανισότητα.

Η δημιουργική τεχνητή νοημοσύνη, η ικανότητα των υπολογιστών να παράγουν αυτόματα κείμενο ή εικόνες χρησιμοποιώντας παραγωγικά μοντέλα, έγινε ευρέως γνωστή με την κυκλοφορία του ChatGPT της OpenAI στα τέλη του 2022. Αν και πολλές εταιρείες έχουν αργήσει να την υιοθετήσουν μέχρι στιγμής, έχει φέρει σημαντικά κέρδη στις παγκόσμιες μετοχές τεχνολογίας.

Τεχνητή νοημοσύνη

Η ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης έχει γίνει αντικείμενο ανησυχίας

Η ΕΕ συμφώνησε μια -πρώτη στο είδος της- πράξη για την τεχνητή νοημοσύνη που στοχεύει στους κινδύνους που εγκυμονεί η ταχέως εξελισσόμενη τεχνολογία, με πιθανή άμεση απαγόρευση των εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης που ενέχουν κινδύνους για την ασφάλεια, τα μέσα διαβίωσης και τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ, όπως σημειώνει το δημοσίευμα.

Στην έκθεσή του, το ΔΝΤ ανέφερε ότι οι πολιτικές για την εκπαίδευση και την κατάρτιση πρέπει να προσαρμοστούν στις νέες πραγματικότητες για να βοηθήσουν στην προετοιμασία των εργαζομένων για μια ταχέως μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας, με μεγαλύτερη έμφαση στην προσφορά διά βίου μάθησης.

«Θέλουμε οι άνθρωποι να είναι σε θέση να επωφεληθούν ευρύτερα από τις δυνατότητες που κρύβει αυτή η τεχνολογία και θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι δημιουργούνται ευκαιρίες για τους ανθρώπους», δήλωσε η Era Dabla-Norris, αναπληρώτρια διευθύντρια στο τμήμα δημοσιονομικών υποθέσεων του ΔΝΤ και μία από τους συγγραφείς της έκθεσης.

Πρόσθεσε ότι η μετάβαση θα μπορούσε να είναι επώδυνη για τους εργαζόμενους που αντιμετωπίζουν προοπτικές υψηλότερης και μεγαλύτερης ανεργίας, διότι οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας μπορεί να μην έχουν τις δεξιότητες που απαιτούνται στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και μπορεί να χρειαστεί περισσότερος χρόνος από ό,τι στο παρελθόν για να αποκτήσουν αυτές τις νέες δεξιότητες.

Το ΔΝΤ συνέστησε να μην επιβληθούν ειδικοί φόροι, οι οποίοι έχουν προταθεί ως λύση για την αύξηση των εσόδων για την κάλυψη των αρνητικών επιπτώσεων της τεχνητής νοημοσύνης, υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσαν να εμποδίσουν την αύξηση της παραγωγικότητας.

Αντ’ αυτού, το Ταμείο πρότεινε την αύξηση των φόρων στα κεφαλαιακά κέρδη και τις εισφορές που έχουν μειωθεί τις τελευταίες δεκαετίες, καθώς και τους φόρους εισοδήματος των επιχειρήσεων, για να αντισταθμιστεί η αυξανόμενη ανισότητα του πλούτου.

Τα προηγούμενα μοντέλα αυτοματοποίησης, όπως η υιοθέτηση της ρομποτικής, εκτόπισαν κυρίως εργάτες και εργαζόμενους με χαμηλότερη εξειδίκευση, ενώ οι εργαζόμενοι με υψηλότερη εξειδίκευση και οι υπάλληλοι θεωρούνται περισσότερο εκτεθειμένοι στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ωστόσο, η τεχνητή νοημοσύνη είναι επίσης ικανή να τροφοδοτήσει πιο έξυπνα ρομπότ και θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω αυτοματοποίηση των θέσεων εργασίας των εργατοτεχνιτών, προειδοποίησε το ΔΝΤ. Αυτό θα μπορούσε να επιδεινώσει την ανισότητα εισοδήματος και πλούτου.

Τον Ιανουάριο, το ΔΝΤ εκτίμησε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα επηρεάσει σχεδόν το 40% των θέσεων εργασίας σε όλο τον κόσμο, αντικαθιστώντας κάποιες και συμπληρώνοντας άλλες. Αυτό απηχούσε μια έκθεση της Goldman Sachs το 2023, η οποία εκτιμούσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να αντικαταστήσει το ισοδύναμο 300 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, ενώ θα δημιουργούσε άλλες και θα ενίσχυε την παραγωγικότητα.

Το ΔΝΤ δήλωσε ότι δεδομένης της αβεβαιότητας σχετικά με το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να υιοθετήσουν μια «ευέλικτη» προσέγγιση που θα τις προετοιμάζει για «εξαιρετικά ανατρεπτικά σενάρια».