Τα εκκαθαριστικά του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) αναζητούν πάνω από 6 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων. Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει, με τους κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet, να επισκέπτονται την ιστοσελίδα, ώστε να μπορέσουν να βρουν την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ.

Η πρώτη δόση του φόρου πρέπει να καταβληθεί μέχρι και την Παρασκευή 29 Αυγούστου 2014.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να μπουν στο http://www.gsis.gr/ και αφού συνδεθούν στο λογαριασμό τους, να μπουν στην ενότητα «Στοιχεία Οφειλών Εκτός Ρύθμισης». Οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να καταβάλουν τον φόρο σε 5 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη ως το τέλος Αυγούστου και η τελευταία τον Δεκέμβριο του 2014.

Οι προθεσμίες πληρωμής των πέντε (5) δόσεων:

  • Η 1η δόση θα πρέπει να πληρωθεί έως τις 29-08-2014
  • Η 2η δόση θα πρέπει να πληρωθεί έως τις 30-09-2014
  • Η 3η δόση θα πρέπει να πληρωθεί έως τις 31-10-2014
  • Η 4η δόση θα πρέπει να πληρωθεί έως τις 28-11-2014
  • Η 5η δόση θα πρέπει να πληρωθεί έως τις 31-12-2014

Η «Ταυτότητα Οφειλής» ακολουθεί την οφειλή μέχρι την εξόφλησή της. Μπορείτε να πληρώνετε μέρος ή το σύνολο αυτής, κάνοντας χρήση των τρόπων πληρωμής που διαθέτουν οι συνεργαζόμενες με το Υπουργείο Οικονομικών τράπεζες και τα ΕΛ.ΤΑ. Τα 9 πρώτα ψηφία της Τ.Ο. αντιστοιχούν στον Α.Φ.Μ. σας. Για την αποφυγή λαθών, παρακαλούμε να ελέγχετε την απόδειξη πληρωμής που λαμβάνετε από την Τράπεζα ή τα ΕΛ.ΤΑ., ως προς την αναγραφή της σωστής Τ.Ο.

Ειδοποιητήριο πληρωμής και ανάλυση φόρου ανά ακίνητο

Το ειδοποιητήριο πληρωμής του ΕΝΦΙΑ 2014 με την ταυτότητα οφειλής, υπάρχει και στη σελίδα του Ε9 (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Περιουσιολογίου), στο αριστερό μέρος της οθόνης «Εκτυπώσεις».

Εκεί μπορείτε να δείτε:

  • Την Εκτύπωση περιουσιακής κατάστασης για το έτος 2014 (σε αρχείο .pdf)
  • Την Εκτύπωση εκκαθαριστικού τελευταίας εκκαθάρισης για το έτος 2014 (σε αρχείο .pdf)
  • Την Εκτύπωση Ειδοποίησης πληρωμής φόρου (σε αρχείο .pdf)