Φορο-ελεγκτές με… μεταπτυχιακό αναζητεί το υπουργείο Οικονομικών, με στόχο να καλύψει τις 186 θέσεις μόνιμων υπαλλήλων.

Η προκήρυξη 1Κ/2013 του ΑΣΕΠ προβλέπει την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 186 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, στο υπουργείο Οικονομικών. Το προσωπικό θα στελεχώσει τη νέα, ανεξάρτητη ελεγκτική υπηρεσία για την πάταξη της φοροδιαφυγής, που θα λειτουργήσει σύντομα και αριθμεί πάνω από 2.000 έμπειρους ελεγκτές και χιλιάδες υπαλλήλους, οι οποίοι θα ασχολούνται αποκλειστικά με τις διαδικασίες είσπραξης των φορολογικών εσόδων.

Ο διαγωνισμός θα γίνει από το ΑΣΕΠ, με το σύστημα των μορίων, ενώ οι αιτήσεις των υποψηφίων θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στην Ανεξάρτητη Αρχή, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 20 ημερών. Η επιλογή των νεοπροσληφθέντων θα γίνει άμεσα, προκειμένου να νέο προσωπικό να αναλάβει καθήκοντα πριν το καλοκαίρι.

Όλες οι νέοι υπάλληλοι θα διοριστούν στην κεντρική υπηρεσία του υπουργείου Οικονομικών στην Αθήνα, ενώ οι 60 θέσεις αφορούν σε πτυχιούχους Νομικής Σχολής και οι υπόλοιπες 126 σε πτυχιούχους Οικονομικών τμημάτων.

Προσόντα υποψηφίων

Σύμφωνα με την προκήρυξη, όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν, εκτός από τον απαραίτητο τίτλο σπουδών και:

– γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου,

– πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας,

– μεταπτυχιακό τίτλο ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας στο Φορολογικό Δίκαιο, ή στην Πολιτική Δικονομία, ή στο Αστικό Δικονομικό Δίκαιο, ή στην Ελεγκτική, ή στην Λογιστική, ή στην Χρηματοοικονομική, ή διετή εμπειρία στο αντικείμενο του Φορολογικού Δικαίου, ή της Πολιτικής Δικονομίας, ή του Αστικού Δικονομικού Δικαίου, ή της Ελεγκτικής, ή της Λογιστικής, ή της Χρηματοοικονομικής

Σε ό,τι αφορά τους 60 πτυχιούχους Νομικής, θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικής Α.Ε.Ι. ή ομώνυμου πτυχίου ή διπλώματος Ε.Α.Π. (Α.Ε.Ι.) ή Π.Σ.Ε. (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Οι υπόλοιπες 126 θέσεις θα καλυφθούν από πτυχιούχους Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από το 1998 μετονομάστηκε σε Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης), ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής), ή Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής ή Δημόσιας Διοίκησης (το οποίο ίσχυε μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 1996-1997), ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών (από Μάιο 2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών) με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων, ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (πρώην Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών ) με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης, ή Διοίκησης Επιχειρήσεων, ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων, ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ, ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing), ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, ή Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης, ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών, ή Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων, ή Ναυτιλιακών Σπουδών, ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών.

Επίσης από αποφοίτους τμημάτων Οικονομικής Επιστήμης, ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ή Οικονομικών Επιστημών, ή Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού, ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (από το 2006 μετονομάστηκε σε Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων), ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, ή Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης, ή Στατιστικής, ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης, ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, ή Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, ή Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής, ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ΑΕΙ, ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής, η ισότιμο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

TAGS
Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο στο Google News του Newsbeast. Ακολουθήστε το Newsbeast σε Instagram, Facebook και Twitter.