Νέους μηχανισμούς παρακολούθησης των κρατικών δαπανών, ώστε να περιορισθούν οι αποκλίσεις στην εκτέλεση του προϋπολογισμού έχει ενεργοποιήσει το υπουργείο Οικονομικών.

Στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους συστάθηκαν τρεις νέες Διευθύνσεις για τον έλεγχο των δημοσίων δαπανών, με βασική αποστολή την υλοποίηση των στόχων του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

Στόχος των νέων Διευθύνσεων είναι:

– Η κατανομή των δαπανών μέσα στα όρια των διαθέσιμων πιστώσεων.

– Η έγκαιρη ενημέρωση των αρμόδιων φορέων σε περίπτωση που πλησιάζει η κάλυψη των ανώτατων ορίων εκτέλεσης.

– Η παρακολούθηση της ανάληψης δεσμεύσεων, των τιμολογίων, των πληρωμών, καθώς και της εξέλιξης των δημοσιονομικών στοιχείων που απορρέουν από αυτά.

– Η εναρμόνιση του προϋπολογισμού με το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο.

– Η ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών και των φορέων εκτέλεσης των έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για την έγκριση των σχετικών συλλογικών αποφάσεων έργου.

– Η έγκαιρη συγκέντρωση αιτημάτων αναγκών προμηθειών από το σύνολο των υπηρεσιών του υπουργείου.

– Η παρακολούθηση της οικονομικής διαχείρισης την ανάλυση και επεξεργασία των οικονομικών τους στοιχείων.

– Η έγκαιρη κοινοποίηση των εγκυκλίων, που αφορούν στην οικονομική διαχείριση των εποπτευόμενων και λοιπών φορέων.

– Η ευθυγράμμιση των στόχων δημοσιονομικής πολιτικής με τους στόχους που τίθενται μέσω των προϋπολογισμών των εποπτευόμενων φορέων.

TAGS
Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο στο Google News του Newsbeast. Ακολουθήστε το Newsbeast σε Instagram, Facebook και Twitter.