Με στόχο να βγει μετά το Πάσχα το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, ένα πολύ σημαντικό εργαλείο που θα διοχετεύσει πόρους 2,2 δισ. ευρώ στην αγορά, εργάζονται τα στελέχη της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

«Σε μια περίοδο υψηλών επιτοκίων, οι ευνοϊκοί όροι των χρηματοδοτικών εργαλείων της HDB δίνουν την ευκαιρία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπουν στον κύκλο χρηματοδότησης», δήλωσε η Διευθύνουσα Σύμβουλος, Ισμήνη Παπακυρίλλου.

Ταμείο Ομπρέλα

  • Δάνεια
  • Εγγυήσεις

Δάνεια ειδικού σκοπού

Η κα. Παπακυρίλλου υπογράμμισε ιδιαίτερα τη στήριξη των νεοσύστατων επιχειρήσεων μέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, καθώς παρέχει δάνεια ειδικού σκοπού στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες λειτουργούν λιγότερο από 5 έτη. Ενώ υπογράμμισε πως η ψηφιακή και πράσινη μετάβαση μπορεί να μεταμορφώσει το επιχειρείν, «γι’ αυτό η HDB παρέχει τα εργαλεία που βοηθούν τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα προς επίτευξη του στόχου αυτού».

Προγράμματα βιωσιμότητας

  • Ταμείο Ψηφιακής Αναβάθμισης, συνολικού προϋπολογισμού 175 εκατ. ευρώ
  • Ταμείο Πράσινων Συγχρηματοδοτούμενων Δανείων, συνολικού προϋπολογισμού 415 εκατ. ευρώ

Σημαντικές αλλαγές

Το νέο Ταμείο (ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ) θα συνδυάσει την εγγύηση των δανείων χωρίς προμήθεια εγγυοδοσίας και με σημαντική επιδότηση επιτοκίου στα χορηγούμενα δάνεια για δυο χρόνια, τόσο για κεφάλαια κίνησης, όσο και για επενδυτικά σχέδια. Μέσω του εγγυοδοτικού πυλώνα του, εγγυάται έως το 80% του δάνειου και επιδοτεί με 2 εκατοστιαίες μονάδες το επιτόκιο. Επιπλέον, μέσω του πυλώνα της επιδότησης του επιτοκίου, το 40% του δανείου θα είναι άτοκο και το 60% θα επιδοτείται με 3 εκατοστιαίες μονάδες.

Σε ποιους απευθύνεται

Το νέο ταμείο απευθύνεται σε υπό σύσταση, νεοσύστατες, νέες και υφιστάμενες, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Επενδυτικά σχέδια

  • 20 χιλ. ευρώ έως 1,5 εκατ. ευρώ μέσω κανονισμού de minimis
  • • Έως 10 εκατ. ευρώ με γενικό απαλλακτικό κανονισμό

Επιλέξιμες δαπάνες

  • Δαπάνες επενδυτικών σχεδίων επιχειρήσεων τα οποία δεν έχουν υλοποιηθεί κατά τη στιγμή έγκρισης του δανείου
  • Τα επενδυτικά σχέδια δύνανται, είτε να υλοποιούνται στο πλαίσιο προγράμματος κρατικής ενίσχυσης είτε ανεξάρτητα, με εγκριτική απόφαση τραπεζικού φορέα

Διάρκεια αποπληρωμής 5 έως 12 έτη, με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 24 μήνες Το δάνειο εκταμιεύεται εφάπαξ ή τμηματικά, εντός 24 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Ενημερωθείτε καθημερινά για όλα όσα απασχολούν την καθημερινότητα της μικρομεσαίας επιχείρησης στο SMEs Daily. Κάντε click ΕΔΩ, για να εγγραφείτε.