Στη Μεγάλη Βρετανία, όλοι οι κύκνοι και οι μουρούνες είναι ιδιοκτησία της βασίλισσας.