Την… έξοδο από το χώρο της δικαιοσύνης είδαν ακόμη τέσσερις δικαστές οι οποίοι απολύθηκαν με απόφαση της πειθαρχικής Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, λόγω υπηρεσιακής ανεπάρκειας.

Άλλοι 20 συνάδελφοι τους έχουν απομακρυνθεί από το Σώμα τους τελευταίους μήνες.

Συγκεκριμένα, στην 5η κατά σειρά πειθαρχική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, παύθηκαν οριστικά τέσσερις πρόεδροι Πρωτοδικών που υπηρετούσαν στην Αθήνα οι οποίες είχαν παραπεμφθεί με το ερώτημα της οριστικής απόλυσης, λόγω υπηρεσιακής ανεπάρκειας. Κρίσιμο ζήτημα στις αποφάσεις για παύση ήταν οι μεγάλες και σε πολλές περιπτώσεις υπερβολικές καθυστερήσεις στην έκδοση δικαστικών αποφάσεων.

Είναι ενδεικτικό ότι οι καθυστερήσεις ξεπερνούσαν το έτος, ενώ οι πειθαρχικές διώξεις σε βάρος των δικαστικών λειτουργών είχαν ξεκινήσει, όταν ακόμα είχαν τον βαθμό του Πρωτοδίκη.