Στη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου στην Τεργέστη, οι Μέτοχοι της illycaffè S.p.A. (η «illycaffè» ή, με τις θυγατρικές της, ο «Όμιλος» ή η «Εταιρεία») ενέκριναν τις οικονομικές καταστάσεις, όπως ισχύουν έως 31 Δεκεμβρίου 2019:

Τα έσοδα της εταιρίας ήταν 520,5 εκατ. ευρώ με αύξηση 7,7% σε τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες, που προέρχονται από την συνεχιζόμενη ανάπτυξη σε όλες τις κύριες γεωγραφικές περιοχές, τα κανάλια διανομής και τις κατηγορίες προϊόντων.

Η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA[1] 77,4 εκατ. ευρώ, αυξήθηκε κατά 2.7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και το περιθώριο EBITDA ως προς τα έσοδα ανήλθε σε 14,1% που επιδεικνύει ένα σταθερό και αποδοτικό επιχειρηματικό μοντέλο.

Ως τα προς καθαρά κέρδη υπήρξε μία αύξηση 5,2% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και σε απόλυτο νούμερο ανέρχονται στα 19 εκατ. ευρώ.

Τέλος, σημειώθηκε μείωση της καθαρής θέσης κατά 114 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο έτος, η οποία προκύπτει από την ισχυρή δημιουργία ταμειακών ροών για τη διατήρηση των σχεδίων ανάπτυξης.

Ο Massimiliano Pogliani, Διευθύνων Σύμβουλος της illycaffè, ανέφερε:

«Τα αποτελέσματα του 2019 δείχνουν μια πορεία ανάπτυξης για όλους τους βασικούς οικονομικούς και χρηματοοικονομικούς δείκτες, επιβεβαιώνοντας τη δύναμη της μάρκας illy και της παγκόσμιας και πολυκαναλικής δραστηριοποίησης της επιχείρησής μας. Επίσης, το 2019 συνεχίσαμε να επιδιώκουμε ένα υπεύθυνο επιχειρηματικό μοντέλο υιοθετώντας το νομικό καθεστώς της Κοινωφελούς Εταιρείας, που επιβεβαιώνει περαιτέρω την πρόθεσή μας για ανάπτυξη με υπεύθυνο, διαφανή και βιώσιμο τρόπο για τις κοινότητες με τις οποίες αλληλεπιδρούμε.»

Η αύξηση των εσόδων (+7,7% σε τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες, +6,6% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες) έχει επιταχυνθεί το 2019 και έχει διπλασιαστεί σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η αύξηση αυτή ενισχύθηκε από τη σταθεροποίηση της θέσης της εταιρείας σε βασικές αγορές και κανάλια διανομής, καθώς και από την καινοτόμο ώθηση που προήλθε από την εισαγωγή της κατηγορίας προϊόντων, συμβατές κάψουλες, οι οποίες διακρίθηκαν ως η πιο επιτυχημένη κυκλοφορία προϊόντος για το 2019 στην κατηγορία προϊόντων καφέ στα ιταλικά σουπερμάρκετ. Η ώθηση αυτή συνοδεύτηκε από διάφορες στρατηγικές πρωτοβουλίες στα επιμέρους τμήματα της αγοράς, καθώς και τη συνεχιζόμενη επιτυχία του αποκλειστικού συστήματος ΙPSO – IPERESPRESSO.

Η ανάπτυξη προήλθε εξίσου τόσο από τις αγορές όπου ο Όμιλος διανέμει απευθείας τα προϊόντα του, όσο και από τις αγορές που εξυπηρετούνται από ανεξάρτητους διανομείς. Η ιταλική αγορά παρουσίασε εξαιρετικές αποδόσεις στον τομέα Ho.Re.Ca., χάρη στη συνεχιζόμενη αύξηση της πελατειακής βάσης σε συνδυασμό με τη μείωση της χαμένης πελατείας, αλλά και στο σύγχρονο εμπόριο, επωφελούμενη, μεταξύ άλλων, από την κυκλοφορία της σειράς προϊόντων, συμβατές κάψουλες.

Επιπλέον, αυξήθηκε η δραστηριοποίηση των διανομέων κατά το προηγούμενο έτος στις πιο παραδοσιακές δυτικές αγορές όπως επίσης και στην Ασία, και συγκεκριμένα στην Κίνα μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου και στην Κορέα χάρη στην αυξανόμενη πολυκαναλική παρουσία.

Ο illy στην Ελλάδα, εισάγεται και διανέμεται αποκλειστικά από την KAFEA TERRA ΑΕΒΕ από το 1988. Η KAFEA TERRA είναι μια αμιγώς ελληνική, εμπορική και βιομηχανική επιχείρηση, πρωτοπόρος στην ελληνική αγορά espresso.

Έχει πανελλαδική διανομή και διείσδυση σ’ όλους τους τομείς αγοράς, Ho.Re.Ca, Retail & Office, σε όλους τους τύπους καφέ και συσκευασίες, για όλες τις μορφές κατανάλωσης.

Με φρέσκο πνεύμα και συνεχή εκσυγχρονισμό, πορεύεται στην 4η δεκαετία δράσης της, αφιερωμένη στους επαγγελματίες του κλάδου Ho.Re.Ca και τελικούς καταναλωτές, προσφέροντας άριστα προϊόντα και υπηρεσίες

[1] Αυτή η μέτρηση υπολογίζει τα έσοδα πριν τις αποσβέσεις, τις υποτιμήσεις, την απομείωση της αξίας μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων, τις προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις και τις προβλέψεις για κινδύνους, εξαιρώντας επίσης τα μη επαναλαμβανόμενα έκτακτα κόστη/έσοδα.

Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο στο Google News του Newsbeast. Ακολουθήστε το Newsbeast σε Instagram, Facebook και Twitter.