Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ανέφερε πως η πολιτική και οικονομική στήριξη των 27 χωρών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς εκείνα τα κράτη των δυτικών Βαλκανίων που θέλουν να ενταχθούν «είχε μικρή επίδραση» και δεν προώθησε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις.

«Παρά τις δεκαετίες πολιτικής υποστήριξης και οικονομικής βοήθειας της ΕΕ, θεμελιώδη προβλήματα συνεχίζουν να υφίστανται σε πολλές χώρες των δυτικών Βαλκανίων σχετικά με την ανεξαρτησία του δικαστικού συστήματος, την καταπολέμηση της διαφθοράς (η οποία παραμένει ευρέως διαδεδομένη) και την ελευθερία της έκφρασης», επισήμανε οργανισμός που έχει την έδρα του στο Λουξεμβούργο.

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο εκτιμά ότι οι ενδιαφερόμενες χώρες, υποψήφιες για ένταξη στην ΕΕ (Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία, Μαυροβούνιο, Σερβία) ή πιθανές υποψήφιες (Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κόσοβο), εξακολουθούν να υπονομεύονται από αυτά τα κενά, παρά τις προσπάθειες της ΕΕ, η οποία κατέβαλε 700 εκατομμύρια ευρώ μεταξύ 2014 και 2020 για να συμβάλει σε μεταρρυθμίσεις.

Οι δράσεις που υποστηρίζονται από τους Ευρωπαίους «σπανίως είναι μακροπρόθεσμες» και οι λύσεις για την ενίσχυση των τοπικών διοικήσεων «είναι αραίες και συχνά αναποτελεσματικές» και οι όροι που απαιτούνται από τις Βρυξέλλες για τη χορήγηση της χρηματοδότησής τους εφαρμόζονται «χωρίς συνέπεια», αναφέρουν οι ελεγκτές του Συνεδρίου.

«Η ΕΕ έκανε χρήση ελάχιστα της δυνατότητας αναστολής της βοήθειας εάν ένας δικαιούχος δεν σέβεται θεμελιώδεις αρχές όπως η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα», υποστηρίζει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, παρατηρώντας παράλληλα ότι η υποστήριξη στις πρωτοβουλίες της κοινωνίας των πολιτών «είναι ανεπαρκής και εστιασμένη βραχυπρόθεσμα».

«Η μέτρια πρόοδος που σημειώθηκε απειλεί τη βιωσιμότητα της στήριξης της ΕΕ στη διαδικασία ένταξης», υπογράμμισε ο Γιόχαν Παρτς, υπεύθυνος για την έκθεση.

«Έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος, αλλά είναι προφανές ότι μένουν ακόμη πολλά να γίνουν. Απαιτούνται πρόσθετες προσπάθειες για να δημιουργηθεί μια πραγματική κουλτούρα κράτους δικαίου και μια ενισχυμένη πολιτική δέσμευση”, τόνισε εκπρόσωπος της ΕΕ.