Διεθνής οικονομία

Προειδοποίηση ΔΝΤ προς την Ευρώπη: Ένας βαρύς χειμώνας μπορεί να οδηγήσει σε κοινωνική αναταραχή