Κάμψη των πωλήσεων, λόγω της ασθενικής εγχώριας ζήτησης, καταγράφει και το 2013, σύμφωνα με επιχειρηματίες του τομέα, η βιομηχανία νωπών και κατεψυγμένων προϊόντων ζύμης, που αποτελείται από λίγες μεγάλες, αρκετές μεσαίου μεγέθους και άλλες, μικρού μεγέθους επιχειρήσεις, οι οποίες παράγουν πίτες διαφόρων ειδών, κρουασάν, σφολιάτες, πίτσες και άλλα παρόμοια προϊόντα.

Ωστόσο οι επιχειρήσεις φαίνεται ότι ενισχύουν τις διεθνείς πωλήσεις τους, οι οποίες διευρύνονται, όπως αναφέρεται, σε χώρες όπως η Γερμανία, η Βουλγαρία, η Αυστρία, το Βέλγιο, η Δανία, η Ελβετία, η Πορτογαλία και άλλες ευρωπαϊκές αγορές, που απορροφούν κατεψυγμένα προϊόντα ζύμης, αν και οι εξαγωγές πραγματοποιούνται σε χαμηλότερες τιμές.

Πιέσεις δέχονται οι βιομηχανίες του τομέα και στο «μέτωπο» των τιμών, λόγω του ολοένα και εντονότερου ανταγωνισμού. Παρά το γεγονός ότι οι τιμές των πρώτων υλών έχουν ανατιμηθεί, οι εταιρείες διατηρούν προς το παρόν σταθερές τις τιμές των προϊόντων τους, συμπιέζοντας το κόστος της εμπορικής και διοικητικής λειτουργίας τους.

Συγχρόνως, εντείνονται οι επιχειρηματικές ανακατατάξεις, με ορισμένες από τις ισχυρότερες επιχειρήσεις να διευρύνουν τα μερίδιά τους στην αγορά, συγκρατώντας ή και αυξάνοντας τις πωλήσεις προϊόντων τους στην αγορά του «φθηνού φαγητού». Αυξημένη ζήτηση φαίνεται να παρουσιάζουν, μεταξύ άλλων, οι πίτες για σουβλάκια.

Ο βιομηχανικός τομέας παραγωγής νωπών και κατεψυγμένων προϊόντων ζύμης παρουσίασε το 2012, σε σύγκριση με το 2011, μειωμένα κατά 5% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (41,6 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία), βελτιωμένα όμως ως ποσοστό των πωλήσεων στο 9,9% των συνολικών εσόδων του (9,3% το 2011), σε συνθήκες πτώσης των εσόδων του κατά 10% και σταθεροποίησης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του (31,2% τόσο το 2012 όσο και το 2011). Λόγω απομειώσεων στοιχείων του πάγιου ενεργητικού και άλλων ανόργανων δαπανών, καθώς και αυξημένων προβλέψεων για κινδύνους, ο τομέας το 2012 κατέγραψε αυξημένες ζημιές. Εξαιρουμένων αυτών, ο τομέας ήταν κερδοφόρος, με μειωμένα κατά 5% καθαρά κέρδη.

Τα συνολικά έσοδα 27 βιομηχανιών του τομέα, μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων έχουν γίνει γνωστά, ανήλθαν το 2012 σε 419,4 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα κατά 47,3 εκατ. ευρώ (-10%). Αύξησή τους πέτυχαν έντεκα τις 27 εταιρείες (40,7% του συνόλου).

Οι 27 βιομηχανίες νωπών και κατεψυγμένων προϊόντων ζύμης στις 31.12.2012 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως των 750 εκατ. ευρώ και ως σύνολο κατέγραψαν:

– Μεικτά κέρδη 130,7 εκατ. ευρώ περίπου, μειωμένα κατά 10% (-15 εκατ. ευρώ).

– Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 41,6 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 5% (-2 εκατ. ευρώ περίπου).

– Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 24,1 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 4% (-1 εκατ. ευρώ) και ίσα προς το 5,7% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 5,4% το 2011 (κέρδη 25,1 εκατ. ευρώ).

– Ζημιές προ φόρων 66 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με επιδείνωση κατά 19,7 εκατ. ευρώ περίπου (ζημιές 46,3 εκατ. ευρώ περίπου το 2011), κυρίως λόγω απομειώσεων ενεργητικού της εταιρείας CHIPITA ABEE (ζημιές προ φόρων 76,9 εκατ. ευρώ). Εξαιρουμένης αυτής, προκύπτουν κέρδη προ φόρων 10,9 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 5% και ίσα προς το 3,6% των πωλήσεων (επίσης 3,6% το 2011).

– Καθαρές ζημιές, μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 68,6 εκατ. ευρώ περίπου, που ισοδυναμούν με επιδείνωση κατά 18,1 εκατ. ευρώ περίπου (ζημιές 50,5 εκατ. ευρώ περίπου το 2011). Εξαιρουμένης της CHIPITA ABEE (καθαρές ζημιές 76 εκατ. ευρώ), προκύπτουν καθαρά κέρδη προ φόρων 7,4 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 20% και ίσα προς το 2,4% των πωλήσεων (1,9% το 2011).

Με κριτήριο τα τελικά, καθαρά αποτελέσματα κερδοφόρες ήταν, οριακά έστω, οι δεκαπέντε από τις 27 επιχειρήσεις (55,5% του συνόλου), σε αντίθεση με τις άλλες δώδεκα εταιρείες (44,5% του συνόλου), οι οποίες παρουσίασαν ζημιές, οριακές έστω. Τα συνολικά καθαρά κέρδη των 15 κερδοφόρων ήταν 11,25 εκατ. ευρώ.

Τα ίδια κεφάλαια των 27 επιχειρήσεων (279,5 εκατ. ευρώ στις 31.12.2012) μειώθηκαν κατά 19% (-67,6 εκατ. ευρώ), λόγω των μεγάλων ζημιών που προκάλεσε η απομείωση στοιχείων του ενεργητικού, ενώ για τον ίδιο λόγο, κυρίως, μειώθηκε κατά 10% το σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων (750,6 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης). Η αναλογία των ιδίων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια των επιχειρήσεων του τομέα υποχώρησε στο 37,2%, από 41,4%. Οι συνολικές υποχρεώσεις τους (471,1 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) μειώθηκαν κατά 4% (-19,9 εκατ. ευρώ). Το κυκλοφορούν ενεργητικό τους στις 31.12.2012 ήταν ίσο μόνο προς το 58,5% των βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεών τους, καθώς ορισμένες επιχειρήσεις με θυγατρικές εμφανίζουν ιδιαιτέρως δυσμενείς δείκτες ρευστότητας. Μείωση κατά 12% παρουσίασε, εξάλλου, λόγω των απομειώσεων παγίων, το πάγιο ενεργητικό τους (524,5 εκατ. ευρώ).

Αυτά προκύπτουν από την επεξεργασία των ισολογισμών τους, σύμφωνα με στοιχεία που αντλήθηκαν από το CD-ROM «Ελληνική Βιομηχανία 2012-2013», το ΓΕΜΗ, το www.inr.gr, την Icap Group και τους διαδικτυακούς ιστότοπους των ίδιων των επιχειρήσεων, ορισμένες από τις οποίες οφείλουν σεβαστό μέρος του κύκλου εργασιών τους στην παραγωγή και την εμπορία και άλλων ειδών διατροφής.

TAGS
Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο στο Google News του Newsbeast. Ακολουθήστε το Newsbeast σε Instagram, Facebook και Twitter.