Επιταχύνονται οι διαδικασίες εκδίκασης των προσφυγών που ασκούν οι φορολογούμενοι στα φορολογικά δικαστήρια, με το νομοσχέδιο των συναρμόδιων υπουργείων Δικαιοσύνης και Οικονομικών, ενώ παράλληλα οι προσφυγές εναντίον των ποινών αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων που κατηγορούνται για φοροδιαφυγή, δεν θα έχουν ανασταλτικό αποτέλεσμα.

Στόχος είναι η αποσυμφόρηση των δικαστηρίων από προσφυγές των φορολογουμένων για πρόστιμα που έχουν υποβληθεί από τις εφορίες και να καταστεί στο εξής ταχύτερη (μέχρι τέσσερις μήνες) η εκδίκαση των υποθέσεων που θα φτάσουν στα δικαστήρια. Για τωρινές (χιλιάδες) προσφυγές που εκκρεμούν στα δικαστήρια, εκτιμάται ότι θα ενταχθούν στην περαίωση που σχεδιάζει το υπουργείο Οικονομικών και θα ανακληθούν.

Ειδικότερα με διατάξεις του νομοσχεδίου ορίζεται ότι οι προσφυγές που μπορούν να ασκήσουν οι φορολογούμενοι κατά των αποφάσεων των φορολογικών αρχών δεν αναστέλλουν την εκτέλεση των συγκεκριμένων αποφάσεων.

Όπως σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση, «ορισμένες διοικητικές διαφορές, όπως η αναστολή της λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης ή η αφαίρεση πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων για φορολογικές παραβάσεις, απαιτούν ταχεία και κατά προτεραιότητα συζήτηση. Προτείνεται, γι’ αυτό, η εκδίκασή τους από τον πρόεδρο Πρωτοδικών του κατά τόπον αρμοδίου Πρωτοδικείου».

Εφόσον ο πρόεδρος Πρωτοδικών εκδώσει απόφαση, με την οποία απορρίπτεται η προσφυγή του φορολογούμενου κατά των διοικητικών πράξεων του υπουργείου Οικονομικών, δεν θα υπάρχει δυνατότητα στο φορολογούμενο να ασκήσει έφεση. Κι αυτό διότι σύμφωνα με τον ΚΔΔ κάθε απόφαση του προέδρου Πρωτοδικών είναι ανέκκλητη, δηλαδή κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί έφεση.

Ακόμα το ν/σ αναφέρει ότι για την εκδίκαση της προσφυγής κατά πράξεως, με την οποία διατάσσεται η αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης λόγω φορολογικών παραβάσεων, κατά το άρθρο 13 του ν.2523/1997, προβλέπεται ταχεία διαδικασία με την παράγραφο 9 του άρθρου αυτού, η οποία εφαρμόζεται αναλόγως και στην περίπτωση λήψεως μέτρων προς διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου λόγω φοροδιαφυγής, κατά το άρθρο 14 του ίδιου νόμου και το άρθρο 153 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν.2960/2001), καθώς και για την εκδίκαση της προσφυγής κατά της πράξεως, με την οποία διατάσσεται η προσωρινή παύση λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης λόγω οφειλής προς το Δημόσιο, και κατά της άρνησης χορήγησης πιστοποιητικού ενημερότητας και θεωρήσεως βιβλίων και στοιχείων.

Ορίζεται ότι κατά την ταχεία αυτή διαδικασία, αρμοδιότητας του προέδρου Πρωτοδικών, η δικάσιμος δεν μπορεί να απέχει περισσότερο των δύο μηνών από την παρέλευση στο δικαστήριο του φακέλου και ότι η απόφαση δημοσιεύεται σε δύο μήνες από τη συζήτηση της υπόθεσης. Κατά της απόφασης του προέδρου Πρωτοδικών δεν χωρεί έφεση.

Ως προς τη χορήγηση της αναστολής, εφόσον η προσβαλλόμενη πράξη είναι δεκτική αναστολής, γίνεται παραπομπή στις διατάξεις των άρθρων 200 επόμενα του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

Οι διατάξεις αφορούν στην επιτάχυνση και διευκόλυνση των διαδικασιών δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων και στη δέσμευση των τραπεζικών καταθέσεων επιτηδευματιών που δεν αποδίδουν στο Δημόσιο ΦΠΑ ή Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών, ύψους άνω των 150.000 ευρώ.

Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

TAGS
Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο στο Google News του Newsbeast. Ακολουθήστε το Newsbeast σε Instagram, Facebook και Twitter.