Τα νέα δεδομένα και οι ανατροπές στις επισκέψεις των ασφαλισμένων στον ΕΟΠΥΥ

Τι λένε το υπουργείο Υγείας και οι γιατροί


ΕΛΛΑΔΑ
7:40
17/04/2018
Τα νέα δεδομένα και οι ανατροπές στις επισκέψεις των ασφαλισμένων στον ΕΟΠΥΥ
5
loading

Μεγάλες ανατροπές έρχονται στην πρόσβαση των ασθενών στις δημόσιες δομές υγείας με την εφαρμογή του συστήματος τύπου Μεγάλης Βρετανίας στην Ελλάδα.

Πλέον μόνο με παραπεμπτικό από τον οικογενειακό γιατρό θα γίνεται η πρόσβαση των ασθενών στις δημόσιες δομές υγείας σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Υγείας.

Το νέο σύστημα παραπομπών, το οποίο θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή όταν ενταχθούν σε αυτό όλες οι δημόσιες μονάδες δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας, έχει προκαλέσει την αντίδραση των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ γιατρών. Μέχρι να γίνει η ένταξη όλων των μονάδων ο προγραμματισμός θα πραγματοποιείται σύμφωνα με το υφιστάμενο σύστημα.

Όπως αναφέρει η απόφαση «ο οικογενειακός γιατρός, αντιπροσωπεύει το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με το δημόσιο σύστημα υγείας και υποστηρίζει την "κυκλοφορία" του μέσα σε αυτό, ενεργώντας ως πλοηγός. Ο οικογενειακός γιατρός παραπέμπει τον λήπτη υπηρεσιών υγείας στα Κέντρα Υγείας, τις δημόσιες μονάδες δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας και τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ παρόχους υπηρεσιών υγείας, εντός της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, εφόσον το κρίνει ιατρικώς απαραίτητο».

Όπως ορίζεται στην απόφαση, ο λήπτης υπηρεσιών υγείας, κάνοντας χρήση της παραπομπής, έχει τη δυνατότητα να προγραμματίσει επίσκεψη κατά προτεραιότητα στο σύστημα.

Η επιλογή μονάδας, ιατρού και ώρας γίνεται με τον έως τώρα προβλεπόμενο τρόπο. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθεσιμότητα στις Δημόσιες Δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ο λήπτης υπηρεσιών υγείας μπορεί να προγραμματίσει την επίσκεψή του σε δημόσιες μονάδες δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας και στους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ παρόχους. Για τον προγραμματισμό αυτό χρησιμοποιείται η υπάρχουσα διαδικτυακή εφαρμογή (σύστημα ηλεκτρονικών ραντεβού της ΗΔΙΚΑ ΑΕ).

Το υπουργείο Υγείας με ανακοίνωσή του επιχείρησε να απαντήσει στις έντονες αντιδράσεις του ιατρικού κόσμου και να αμβλύνει τις αρνητικές εντυπώσεις που προκάλεσε η αιφνιδιαστική εισαγωγή της παραπομπής σε ειδικό γιατρό του δημόσιου συστήματος υγείας μεσώ της επίσκεψης σε οικογενειακό γιατρό -παθολόγο, γενικό γιατρό, παιδίατρο.

Πιο αναλυτικά, και σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας, στις αποφάσεις προβλέπεται ότι:

 • Αυξάνεται η χρονική διάρκεια των προγραμματισμένων επισκέψεων (από 10’ σε 15’). Επισημαίνεται, ωστόσο, από το υπουργείο ότι η πραγματική διάρκεια κάθε επίσκεψης υπόκειται αποκλειστικά στην επιστημονική κρίση του γιατρού.
 • Καθιερώνεται το σύστημα παραπομπών, μέσω του οποίου οι πολίτες θα μπορούν να έχουν μειωμένους χρόνους αναμονής και καλύτερη φροντίδα. Ο οικογενειακός γιατρός ενεργώντας με επιστημονικά κριτήρια και με βάση τις πραγματικές υγειονομικές ανάγκες του πολίτη, τον καθοδηγεί στο σύστημα υγείας.
 • Το νέο σύστημα παραπομπών θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή από την 01/01/2019.
 • Οι προγραμματισμένες επισκέψεις διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες (με παραπομπή και χωρίς παραπομπή) με σκοπό την βέλτιστη εξυπηρέτηση των περιστατικών που αποδεδειγμένα απαιτούν περαιτέρω φροντίδα.
 • •Οι παραπομπές κατηγοριοποιούνται με βάση την εκτίμηση της ανάγκης: α) άμεση παραπομπή, με ισχύ 10 ημερολογιακών ημερών σε ειδικό γιατρό, β) προληπτική παραπομπή, με ισχύ 60 ημερολογιακών ημερών σε ειδικό γιατρό, γ) παραπομπή χρονίου νοσήματος με ισχύ 12 μηνών για το σύνολο των απαιτούμενων επισκέψεων σε ειδικό γιατρό.

Το υπουργείο καταλήγει πως δεν καταργείται ο ελεύθερος προγραμματισμός επισκέψεων και η ελεύθερη επιλογή γιατρού και πως απλώς δίνεται προτεραιότητα σε όσους αξιοποιούν το σύστημα παραπομπών μέσω του οικογενειακού γιατρού.

Την ίδια ώρα, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας (ΙΣΑ) καλεί τα μελη του να ακολουθήσουν την ιατρική δεοντολογία και μόνο και να μην υιοθετήσουν το περιεχόμενο των υπουργικών αποφάσεων, ιδιως σε ό,τι αφορα τη διάρκεια των ιατρικών επισκέψεων.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για την υπουργική απόφαση υπ'αριθμόν πρωτ.: Γ1α/Γ.Π.οικ.29106 (13/04/2018), με την οποία όπως τονίζει καταργείται το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα του ασθενή να επιλέξει τον γιατρό του καθώς τίθεται αιφνιδιαστικά σε εφαρμογή το σύστημα των παραπομπών από οικογενειακό γιατρό, για τις επισκέψεις σε ειδικούς γιατρούς των Κέντρων Υγείας, των δημόσιων νοσοκομείων και των συμβεβλημένων ιατρών με τον ΕΟΠΥΥ.

Ο ΙΣΑ απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό ,με την οποία ζητά διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή της πρόσφατης υπουργικής απόφασης ενώ τονίζει χαρακτηριστικά ότι δεν είναι ανεκτό να αιφνιδιάζεται ο ιατρικός κόσμος με ασαφείς αποφάσεις και εγκυκλίους ειδικά όταν οι συμβεβλημένοι και οι πιστοποιημένοι ιατροί, έχουν επί σειρά ετών στηρίξει το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης.

Ο ιατρικός κόσμος είναι κάθετα αντίθετος, με το καθεστώς των υποχρεωτικών παραπομπών στους εξειδικευμένους γιατρούς (gate keeping) καθώς θα οδηγήσει σε δραματική υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας των ασφαλισμένων ενώ καθιστά πρακτικά αδύνατη τη σωστή παρακολούθηση των χρονίως πασχόντων.

Με πρωτοφανή προχειρότητα το υπουργείο Υγείας ενώ δεν έχει κατορθώσει να στελεχώσει το σύστημα με επαρκή αριθμό οικογενειακών γιατρών επιχειρεί να εφαρμόσει το gate keeping, βάζοντας ανυπέρβλητα εμπόδια στην εξυπηρέτηση του ασθενή.

Μάλιστα υπάρχει κίνδυνος να μη μπορεί να αποζημιωθεί ο συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΥΥ ιατρός, για επίσκεψη ασθενή του εάν δεν υπάρχει παραπομπή από οικογενειακό γιατρό.

Τέλος οι ελεύθερες επισκέψεις των ασφαλισμένων στους ειδικούς ιατρούς του ΕΟΠΥΥ

Η Ένωση Ιατρών ΕΟΠΥΥ τονίζει ότι οι επισκέψεις σε συμβεβλημένους ειδικούς ιατρούς (καρδιολόγους, γυναικολόγους, πνευμονολόγους, ορθοπεδικούς, νεφρολόγους, νευρολόγους, ΩΡΛ, αγγειοχειρούργους, ουρολόγους, ογκολόγους, οφθαλμιάτρους, ρευματολόγους, ψυχιάτρους, γαστρεντερολόγους, δερματολόγους, ενδοκρινολόγους, κλπ) δεν θα μπορούν να πραγματοποιηθούν δωρεάν εάν δεν προϋπάρχει η έγκριση παραπομπής από οικογενειακό ιατρό των δημόσιων δομών ( ΠΕΔΥ, ΤΟΜΥ, κέντρο υγείας ).

Καθίσταται σαφές ότι όποιος ασθενής δεν έχει έντυπο παραπομπής δεν θα μπορεί να εξυπηρετηθεί μέσω του ΕΟΠΥΥ, καθώς η δαπάνη της επίσκεψης δεν θα αποζημιωθεί στον συμβεβλημένο ιατρό από το Ελεγκτικό Συμβούλιο. Ξαφνικά, οι χρόνιοι ασθενείς ( καρδιοπαθείς, καρκινοπαθείς, νεφροπαθείς, ρευματοπαθείς, σακχαροδιαβητικοί, κλπ) χάνουν την ελεύθερη δωρεάν πρόσβαση στο θεράποντα ιατρό τους, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

ΚΑΝΤΕ LIKE ΣΤΟ NEWSBEAST.GR

5
σχόλια
 1. avatar ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ

  ΔΗΛΑΔΗ ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ ΠΧ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ ΛΕΜΕ ΤΩΡΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟ Η ΕΧΕΙΣ ΑΝΕΒΑΣΕΙ 20 ΠΙΕΣΗ ΚΑΙ ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟ ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟ ΓΙΑΤΙ ΣΥΝΟΔΕΥΕΣΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΔΕΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ ΤΙ ΓΙΑΤΡΟ ΑΜΕΣΑ ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ ΤΩΡΑ! ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝ ΕΧΕΙ ΔΙΟΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΗΣ ΤΡΕΛΛΗΣ ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ,ΝΑ ΣΟΥ ΚΟΨΕΙ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΝΑ ΒΡΕΙΣ ΠΟΙΟΣ ΑΛΛΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΙΑ ΘΑ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΣ ΝΑ ΣΟΥ ΓΡΑΨΕΙ ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΕΙΔΙΚΑ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΜΙΑ ΑΞΟΝΙΚΗ Η ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΝΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΦΟΡΕΑ ΘΑ ΣΟΥ ΠΟΥΝ ΣΕ 6 ΜΗΝΕΣ ΕΧΟΥΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ),ΩΣΤΟΣΟ ΕΣΥ ΕΧΕΙΣ ΦΑΕΙ ΑΠΛΕΤΟ ΧΡΟΝΟ ΕΧΕΙΣ ΚΑΝΕΙ ΜΙΑ ΤΡΥΠΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΣΟΥ ΕΧΕΙ ΕΡΘΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΠΟΥ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΕΝ ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΕΦΙΚΤΟ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΓΚΥΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΙΔΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑ ΕΙΣ ΚΥΡΙΟΝ!!!![...] ΤΟ ΚΑΝΑΤΕ,ΔΕΝ ΑΦΗΣΑΤΕ ΤΙΠΟΤΑ ΟΡΘΙΟ!!!!!ΜΑΣ ΕΧΕΤΕ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ!!!!!

 2. avatar Τεμπέλης

  Δεν θα προλάβουν να κάνουν τίποτα!! Έρχονται εκλογές!!!χαχα

 3. avatar Παπαδόπουλος Ιωάννης

  Δηλαδή για να δώ πως πάει ο προστάτης μου και να γράψω τα φάρμακά μου πρέπει να πάω πρώτα στον οικογενειακό γιατρό; Τόσο υποτιμούν την νοημοσύνη μας ; Ντροπή.ΙΚΑ και πάλι ΙΚΑ.Τουλάχιστον είχαμε μια περίθαλψη χωρίς να βάζουμε βαθειά το χέρι στη τσέπη.Τελικά Λοβέρδοι ,Αδωνίδες, Τσίπρες είναι τα ίδια {...}. Αυτοί πέρνουν χαρτί απο τον οικογενειακό γιατρό;

 4. avatar Σιγά τα ωά!

  Και τι προσφέρει ο ΕΟΠΥΥ για να αλλάξει ή να κάνει μεγάλες λέει μετατροπές.

 5. avatar Άντε απο δω χάμω ρε γελοίοι όλοι σας

  Mόνο για να σου γράψουν φάρμακα και να σου δώσουν
  τη κάρτα του ιατρείου τους είναι ο ΕΟΠΥΥ. Ούτε μια
  απλή ιατρική πράξη καθαρισμού ώτων δεν σου κάνουν.

Παρακαλούμε περιμένετε ...
Το newsbeast επιλέγει
Το newsbeast προτείνει