Οδηγίες για την εξέταση της Βιολογίας Κατεύθυνσης

Το newsbeast.gr και το Σύγχρονο Φροντιστήριο στο πλευρό των υποψηφίων


ΕΛΛΑΔΑΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
18:28
22/05/2013
Οδηγίες για την εξέταση της Βιολογίας Κατεύθυνσης
loading

Η εξέταση περιέχει 4 ισοδύναμα θέματα των 25 μονάδων.

Η διάρθρωση των θεμάτων με κλιμάκωση δυσκολίας είναι τέτοια που καλύπτεται το σύνολο της διδακτέας ύλης.

Κάθε θέμα πρέπει να απαντάται από τον υποψήφιο αφού διαβαστεί προσεκτικά και γίνει απόλυτα κατανοητό.

ΘΕΜΑ Α
Συνήθως, πρόκειται για 5 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, όπου μόνο μια απάντηση είναι η σωστή. Ο μαθητής πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην κάθε εκφώνηση, ώστε να μη χάσει μονάδες από το πρώτο θέμα, αφενός για να δώσει μια καλή εντύπωση στο διορθωτή, αφετέρου γιατί κάθε μια από αυτές τις ερωτήσεις αντιστοιχεί σε 5 μονάδες στις 100, δηλαδή σε έναν βαθμό στους 20.

ΘΕΜΑ Β

Πρόκειται για 3 με 4 ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης, έκτασης 10 έως 20 σειρών. Αφορούν συγκεκριμένα αποσπάσματα θεωρίας, οπότε είναι εύκολα αντιληπτή η απάντησή τους.
Σπανιότερα, σε κάποια από τα υποερωτήματα περιλαμβάνεται κάποια αντιστοίχιση ή ερωτήσεις σωστού λάθους.

ΘΕΜΑ Γ
Περιλαμβάνει 3 με 4 ερωτήσεις μεγαλύτερης ανάπτυξης, συνδυαστικές ή κρίσεως. Επίσης, είναι δυνατόν το θέμα αυτό να περιλαμβάνει μια εφαρμογή, μέσα από την οποία διερευνάται αν ο μαθητής μπορεί να αξιοποιήσει τη θεωρία της βιολογίας για να εξηγήσει μια υποθετική διαδικασία, για παράδειγμα, να εξηγήσει τον τρόπο κληρονόμησης μιας ασθένειας σε ένα φυλογενετικό δένδρο ή να αποδείξει έναν από τους νόμους του Μέντελ μέσα από μια διασταύρωση. Εδώ, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός, ώστε να αξιοποιήσει σωστά όλα τα δεδομένα της εκφώνησης, να διατυπώσει μια ορθή αιτιολόγηση, χρησιμοποιώντας όσα αποσπάσματα του βιβλίου απαιτούνται , να κάνει τους σωστούς συμβολισμούς π.χ. στα αλληλόμορφα γονίδια και να καταλήξει στο συμπέρασμά του.

ΘΕΜΑ Δ

Πρόκειται για το θέμα με τη μεγαλύτερη δυσκολία, όπου ο μαθητής έχει να επιλύσει μια σύνθετη άσκηση. Πάλι, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην εκφώνηση, να αιτιολογήσει ορθά κι εμπεριστατωμένα τα αποτελέσματά του και να σχεδιάσει ακόμα και σχήματα (π.χ. μια διαδικασία σχηματισμού γαμετών) ώστε να αποδείξει τα αποτελέσματά του. Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στους προσανατολισμούς διαφόρων διαδικασιών του DNA, όπως αντιγραφή ή μεταγραφή, αν η διαδικασία που μελετάται γίνεται σε προκαρυωτικό ή ευκαρυωτικό κύτταρο, σε ποια φάση του κυτταρικού κύκλου βρίσκεται το κύτταρο, να λαμβάνεται η περίπτωση μετάλλαξης όπου χρειάζεται κλπ.

Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία !

Για το ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε.
Τσιλιβή Ελένη


ΚΑΝΤΕ LIKE ΣΤΟ NEWSBEAST.GR

Παρακαλούμε περιμένετε ...
Το newsbeast επιλέγει
Το newsbeast προτείνει