Σε 493 ανέρχονται φέτος οι επιτυχόντες όλων των κατηγοριών των Ελλήνων πολιτών της μουσουλμανικής μειονότητας Θράκης, όπως προκύπτει από την επεξεργασία των στοιχείων που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Παιδείας. Σημειώνουμε ότι υπήρξαν και αρκετές κενές θέσεις. Στην κατηγορία του 90% ΓΕΛ-ΕΠΑΛΒ από τις 441 θέσεις καλύφθηκαν οι 379. Για ακόμη μια χρονιά οι βάσεις εισαγωγής ήταν αρκετά χαμηλές. Όπως φαίνεται και από τον πίνακα που ακολουθεί στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών στο ΕΜΠ η βάση διαμορφώθηκε (μια θέση) στα 6.519 μόρια, ενώ στη Νομική Κομοτηνής χρειάστηκαν 12.932 μόρια και στην Ιατρικών Ιωαννίνων 14.884 μόρια.

ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ90% ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ12.932
ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)ΕΚΠΑ90% ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ12.232
ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)ΑΠΘ90% ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ12.566
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ90% ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ14.884
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ90% ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ13.827
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ90% ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ17.607
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ90% ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ14.272
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ90% ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ14.499
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)ΕΚΠΑ90% ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ17.419
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)ΑΠΘ90% ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ17.871
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)ΕΚΠΑ90% ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ12.146
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)ΑΠΘ90% ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ12.502
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)ΕΜΠ90% ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ6.458
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)ΑΠΘ90% ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ13.534
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)ΑΠΘ90% ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ15.490
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ)ΕΜΠ90% ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ6.519
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ)ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ90% ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ12.475
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ)ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ90% ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ6.474

  Οι σχολές με τις υψηλότερες και χαμηλότερες βάσεις Η σχολή που είχε την υψηλότερη βάση για την κατηγορία των Ελλήνων πολιτών μουσουλμανικής μειονότητας ήταν η Ιατρική Θεσσαλονίκης με 17.871 μόρια ενώ η χαμηλότερη βάση διαμορφώθηκε στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά με 1.067 μόρια. Όπως μπορεί να δει κανείς και στις βάσεις που έχουν αναρτηθεί υπήρχαν υποψήφιοι που εισήχθησαν σε πανεπιστημιακά τμήματα με μέσο όρο βαθμολογίας μαθημάτων λίγο πάνω από το 1 ενώ πολλοί πέτυχαν με μέσους όρους κάτω από τη βάση του 10.

Οι δέκα σχολές με την υψηλότερη βάση εισαγωγής
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)ΑΠΘ90% ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ17.871
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ90% ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ17.607
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)ΕΚΠΑ90% ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ17.419
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)ΑΠΘ90% ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ16.589
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)ΑΠΘ90% ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ15.490
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ90% ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ14.884
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)ΑΠΘ90% ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ14.638
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ90% ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ14.499
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ90% ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ14.272
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ90% ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ13.827
Οι δέκα σχολές με τη χαμηλότερη βάση εισαγωγής
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ)ΤΕΙ  ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ90% ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ2.118
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ90% ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ2.024
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ90% ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ2.022
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ90% ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ1.986
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΡΕΘΥΜΝΟ)ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ90% ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ1.936
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ90% ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ1.869
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΣΠΑΡΤΗ)ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ90% ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ1.812
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ)ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ90% ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ1.758
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.  (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣ90% ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ1.401
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ90% ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ1.067

  Ποιοι εντάσσονται στην κατηγορία των Ελλήνων πολιτών μουσουλμανικής μειονότητας “Στην ειδική κατηγορία των υποψηφίων των προερχομένων από την Μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης εντάσσεται ο Έλληνας πολίτης που, σωρευτικώς: α) είναι μουσουλμάνος το θρήσκευμα, β) έλκει την καταγωγή του από πρόσωπα ανήκοντα στην μειονότητα αυτή και γ) είναι εγγεγραμμένος στα δημοτολόγια δήμου της Θράκης ή άλλου δήμου της χώρας κατόπιν μετεγγραφής εκ του δήμου της Θράκης”. Τα παραπάνω αναφέρονται σε γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους μετά από ερώτηση του Υπουργείου Παιδείας για το αν έχει το δικαίωμα ένταξης στην ειδική κατηγορία των υποψηφίων της μουσουλμανικής μειονότητας  μαθήτρια που δεν είναι μουσουλμάνα στο θρήσκευμα αλλά είναι εγγεγραμμένη στα δημοτολόγια του δήμου Ιάσμου και ο πατέρας της είναι Έλληνας πολίτης της μουσουλμανικής μειονότητας. Χαρακτηριστικά αναφέρεται στη γνωμοδότηση ότι δεν δύναται να υπαχθεί στην ειδική κατηγορία των Ελλήνων πολιτών της Μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης υποψήφιος, ο οποίος, αν και έλκει την καταγωγή από την Μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, ως απόγονος Έλληνα πολίτη της μειονότητας αυτής, δεν είναι μουσουλμάνος το θρήσκευμα. Μεταξύ των άλλων επισημαίνεται στη γνωμοδότηση ότι η εισαγωγή των υποψηφίων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση πρέπει να στηρίζεται σε αμιγώς ακαδημαϊκά κριτήρια και να είναι σύμφωνη με τις αρχές της ισότητας, της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας και της σταδιοδρομίας εκάστου, ανάλογα με την προσωπική αξία και ικανότητά του (βλ. Ολ. Σ.τ.Ε 987/2013). Τι ανέφερε σε απάντησή του στη Βουλή το 2013 ο τότε υφυπουργός Παιδείας Το Υπουργείο Παιδείας όσον αφορά το σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στο πλαίσιο της κοινωνικής του πολιτικής, λαμβάνει μέριμνα για την ειδική μεταχείριση κατηγοριών όπως οι Πολύτεκνοι, Τρίτεκνοι, Έλληνες του εξωτερικού, Αλλοδαποί-αλλογενείς καθώς και «Έλληνες Πολίτες της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης». Τα παραπάνω αναφέρει σε έγγραφό του το 2013 ο τότε υφυπουργός Παιδείας σε σχετική ερώτηση στη βουλή για το ευνοϊκό καθεστώς εισαγωγής στα ΑΕΙ των μουσουλμάνων. Το Υπουργείο στο έγγραφό του αναφέρει ότι οι υποψήφιοι της εν λόγω κατηγορίας κρίνονται πρώτα ως υποψήφιοι της γενικής σειράς για το σύνολο των θέσεων που διαγωνίζονται και οι υπόλοιποι υποψήφιοι  και σε περίπτωση που δεν εισάγεται στο τμήμα πρώτης επιλογής κρίνεται ως υποψήφιος της ειδικής κατηγορίας «Έλληνες πολίτες της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης». Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι οι υποψήφιοι της ειδικής κατηγορίας «Έλληνες πολίτες της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης» έχουν δικαίωμα πρόσβασης , σε ποσοστό 0,5%, στα τμήματα των ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ εκτός των τμημάτων Κοινωνικής Θεολογίας, Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας , Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες καθώς και τα τμήματα Θεολογίας.  Ειδικά στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης προβλέπονται επιπλέον 15 θέσεις. Σημειώνεται ότι το θρήσκευμα δεν αποτελεί το μοναδικό κριτήριο αλλά λαμβάνεται υπόψη σε συνδυασμό με άλλα κριτήρια όπως η ελληνική υπηκοότητα, εντοπιότητα στη Θράκη, μέλος μειονότητας τα οποία καθιστούν διακριτή μια ιδιαίτερη ομάδα. Η ένταξη της συγκεκριμένης ομάδας σε «ειδική κατηγορία», όπως και η γενικότερη ιδιαίτερη αντιμετώπιση των ειδικών κατηγοριών για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αποσκοπεί, ακριβώς στην αντιμετώπιση των ιδιαιτεροτήτων της κάθε κατηγορίας στο πλαίσιο των συνταγματικών αρχών. Στο έγγραφό γίνεται αναφορά στο άρθρο 16 παρ.2 του Συντάγματος για την Παιδεία, σύμφωνα με το οποίο το Κράτος ενισχύει αυτούς που έχουν ανάγκη από βοήθεια ή ειδική προστασία ανάλογη με τις ικανότητές τους. Αναλυτικά οι βάσεις των Ελλήνων πολιτών της μουσουλμανικής κοινότητας της Θράκης Χαμηλές οι βάσεις για τους Κεφαλλονίτες Σήμερα ανακοινώθηκαν και οι βάσεις των Κεφαλλονιτών με βάση το άρθρο 36 του νόμου 4327/2015. Στην κατηγορία του 90% υπήρξαν 230 εισακτέοι ενώ και εδώ είχαμε χαμηλές βάσεις. Για παράδειγμα στη Νομική Κομοτηνής η βάση διαμορφώθηκε στα 15.754 μόρια ενώ στην Ιατρική Αλεξανδρούπολης στα 13.806 μόρια. Στο άρθρο 36 αναφέρονταν ότι ειδικά και μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016, στους υποψηφίους που υπέβαλαν σε Λύκεια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Κεφαλληνίας Αίτηση−Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων ή των Επαγγελματικών Λυκείων, προβλέπονται θέσεις επιπλέον του αριθμού εισακτέων για την εισαγωγή τους σε σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, των ΤΕΙ, και της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.. Οι θέσεις αυτές καταλαμβάνονται από τους ανωτέρω υποψηφίους, εφόσον δεν επιλέγονται κατά πρώτον για τις θέσεις της περίπτωσης i της παρ. 11β του άρθρου 59 του ν. 3966/2011 (Α’ 118). 3. Οι θέσεις αυτές ορίζονται ως εξής: α) Για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων των ημερήσιων ΓΕΛ και ΕΠΑ.Λ. − ομάδα Β’ σε ποσοστό 0,5% καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, β) για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων των ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. ομάδα Α’ σε ποσοστό 0,5% καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, γ) για τους υποψηφίους των εσπερινών ΓΕΛ και ΕΠΑ.Λ.−ομάδα Β’ δίνεται το δικαίωμα να διεκδικήσουν όσες θέσεις της ανωτέρω περίπτωσης α’ μείνουν κενές, με αίτησή τους μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τα επιστημονικά πεδία που μπορούν να δηλώσουν με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, δ) κατά τον προσδιορισμό των θέσεων που αντιστοιχούν στα ποσοστά που αναφέρονται στις περιπτώσεις α’ και β’ της παραγράφου αυτής, γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, αν προκύπτει δεκαδικό υπόλοιπο ίσο ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιης μονάδας. Αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι μικρότερο από το μισό της ακέραιης μονάδας, δεν λαμβάνεται υπόψη, εκτός εάν μηδενίζεται η θέση, οπότε γίνεται στρογγυλοποίηση στην ακέραιη μονάδα, ώστε σε κάθε περίπτωση να υπάρχει μία τουλάχιστον θέση για κάθε Σχολή ή Τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση. Για τους μαθητές του σχολικού έτους 2013−2014 από Λύκεια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας, οι οποίοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων ή των Επαγγελματικών Λυκείων και αποφοίτησαν και οι οποίοι θα κάνουν χρήση του 10% για την εισαγωγή τους στις ίδιες σχολές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016, προβλέπονται θέσεις επιπλέον του αριθμού εισακτέων για την κατηγορία αυτή. Οι θέσεις αυτές ορίζονται σε ποσοστό 0,5% καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων της κατηγορίας αυτής και κατανέμονται μεταξύ των υποψηφίων με τον τρόπο που ορίζεται στην παράγραφο 3. Αναλυτικά οι βάσεις Καλόγηρος Βασίλειος    

TAGS
Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο στο Google News του Newsbeast. Ακολουθήστε το Newsbeast σε Instagram, Facebook και Twitter.