Πρόσκληση ένταξης σε επιδοτούμενο έργο για 500 νέους ανέργους, ηλικίας από 15 έως 29 ετών, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Βόλο, απευθύνει το Ινστιτούτο Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ.

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, ως Φορέας της Ένωσης ΕΣΕΕ/ΙΝΕ ΓΣΕΕ/ΕΕΔΕ, στην οποία έχουν εκχωρηθεί αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το ΕΚΤ του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, υλοποιεί μέρος συγχρηματοδοτούμενου έργου εξατομικευμένων υπηρεσιών με τίτλο «Χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση περιόδου 2014-2020 για τη χρηματοδότηση ενεργητικών μέτρων για την αγορά εργασίας ύστερα από απολύσεις και αυτοαπασχολουμένων των οποίων η δραστηριότητα σταμάτησε στα καταστήματα ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΦΩΚΑΣ ΑΕ στην Ελλάδα» (κωδικός EGF/2014/013 EL/ODYSSEFS FOKAS).

Αναλυτικά οι επιδοτούμενες ενέργειες του έργου, οι οποίες προβλέπεται να υλοποιηθούν είναι οι ακόλουθες:

Ενέργεια Α: Επαγγελματική Συμβουλευτική

Ενέργεια Β: Κατάρτιση (συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και εξειδικευμένη κατάρτιση-επιμόρφωση)

Ενέργεια Γ: Προώθηση Επιχειρηματικότητας

Ενέργεια Δ: Επιδότηση Κινητικότητας.

Το έργο αφορά ανέργους:

1. Ηλικίας: 15-29 ετών α) που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, β) που δεν έχουν συμπληρώσει το 30ό έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (δηλαδή να έχουν γεννηθεί από 14/5/1986 μέχρι και 13/5/2001).

2. Είτε είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, είτε όχι).

3. Απέχουν από προγράμματα απασχόλησης, κατάρτισης κατά το διάστημα του τελευταίου εξαμήνου (πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής).

4. Απέχουν από προγράμματα εκπαίδευσης, κατά το διάστημα του τελευταίου εξαμήνου (πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής).

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Τρίτη 26 Απριλίου και καταληκτική ημερομηνία αποστολής των αιτήσεων ορίζεται η Παρασκευή 13 Μαΐου.

Η αίτηση μπορεί να αποσταλεί ταχυδρομικά ή να κατατεθεί αυτοπροσώπως.

Οι πληροφορίες για το έργο βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Εργασίας (www.inegsee.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα των Εξειδικευμένων Κέντρων Προώθησης στην Απασχόληση του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ (www.ekpaine.gr).

TAGS
Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο στο Google News του Newsbeast. Ακολουθήστε το Newsbeast σε Instagram, Facebook και Twitter.