Το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχε η Ελλάδα το Δεκέμβριο του 2021 μετά την Ισπανία με 12,7% έναντι 13% και σχεδόν διπλάσιο απo τον ευρωπαικό μέσο όρο που ήταν 6,4%. Στην ευρωζώνη η ανεργία διαμορφώθηκε στο 7% υποχωρώντας οριακά σε σχέση με το Νοέμβριο που ανήλθε σε 7,1%.

Η μάστιγα της ανεργίας πλήττει κυρίως τους νέους κάτω των 25 ετών καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat tον Δεκέμβριο του 2021, 2,748 εκατομμύρια νέοι ήταν άνεργοι στην ΕΕ, εκ των οποίων τα 2,222 εκατομμύρια ήταν στη ζώνη του ευρώ. Τον Δεκέμβριο του 2021, το ποσοστό ανεργίας των νέων ήταν 14,9% στην ΕΕ και στη ζώνη του ευρώ από 15,3% στην ΕΕ και από 15,4% στη ζώνη του ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Τα στοιχεία για την Ελλάδα

Άνδρας κατεβαίνει σκάλες

Στη Ελλάδα, αν και το ποσοστό των ανέργων κάτω των 25 ετών είναι διπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου καθώς διαμορφώνεται στο 30,5% και ήταν οριακά το δεύτερο χειρότερο ποσοστό μετά την Ισπανία με 30,6%. Σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2021, η ανεργία των νέων μειώθηκε κατά 81.000 στην ΕΕ και κατά 78.000 στη ζώνη του ευρώ. Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2020, η ανεργία των νέων μειώθηκε κατά 385.000 στην ΕΕ και κατά 323.000 στη ζώνη του ευρώ.

Σύμφωνα με την Eurostat 13,612 εκατομμύρια άνδρες και γυναίκες στην ΕΕ, εκ των οποίων 11,481 εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ, ήταν άνεργοι τον Δεκέμβριο του 2021. Συγκριτικά με τον Νοέμβριο του 2021, ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 210 000 στην ΕΕ και κατά 185 000 στην ζώνη του ευρώ. Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2020, η ανεργία μειώθηκε κατά 2,196 εκατομμύρια στην ΕΕ και κατά 1,828 εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ.

Με κριτήριο το φύλο τον Δεκέμβριο του 2021 το ποσοστό ανεργίας για τις γυναίκες ήταν 6,6% στην ΕΕ, από 6,8% τον Νοέμβριο του 2021 και για τους άνδρες 6,1% από 6,2%. Στη ζώνη του ευρώ, τo ποσοστό ανεργίας για τις γυναίκες μειώθηκε στο 7,3% από 7,5% ενώ για τους άνδρες μειώθηκε από 6,8% σε 6,7%.