Καθαρά κέρδη ύψους 59 εκατ. ευρώ παρουσίασε ο ΑΔΜΗΕ στο 9μηνο του 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν σήμερα (02/12), έναντι 63,4 εκατ. το 2019 ενώ τα συγκρίσιμα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) αυξήθηκαν σε 149,3 εκατ. από 136,5 εκατ. πέρυσι.

Αύξηση παρουσίασαν και τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα του ΑΔΜΗΕ που ανήλθαν στα 209,9 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 9,1% έναντι 192,3 εκατ.ευρώ στο εννεάμηνο 2019. Η αύξηση προήλθε από τη σημαντική αύξηση του εσόδου των διεθνών διασυνδετικών δικαιωμάτων, η οποία αντιστάθμισε την κάμψη που κατέγραψαν τα έσοδα από τις χρεώσεις χρήσης συστήματος το εννεάμηνο 2020.

Σημειώνεται επίσης ο διπλασιασμός των επενδύσεων στα 231,7 εκατ. ευρώ έναντι 117,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019, ενώ ο καθαρός δανεισμός του διαμορφώθηκε στα 334,8εκατ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τέλος τις εξελίξεις σε σχέση με τη νέα δομή της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, στην ανακοίνωση του ΑΔΜΗΕ τονίζεται ότι «από την εφαρμογή του Target Model στην Ευρώπη είναι γνωστό και δεδομένο ότι χρειάζεται χρόνος μέχρι να ωριμάσουν οι νέες συνθήκες και οι χρήστες να εξοικειωθούν με αυτό, ώστε το νέο αυτό σύστημα αποδώσει το αναμενόμενο όφελος και οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας να εναρμονιστούν σταδιακά με τις ευρωπαϊκές».