Newsroom

Σειρά νομοθετικών βελτιώσεων κατέθεσε στη Βουλή ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Αχ. Καραμανλής στο πλαίσιο του νομοσχεδίου «Πρότυπες προτάσεις σε έργα υποδομής και λοιπές διατάξεις», εκ των οποίων όπως τόνισε ο ίδιος, «οι περισσότερες προτάσεις «είναι τυπικές. Οι βασικότερες έχουν να κάνουν με το άρθρο 18 όπου πλέον περιορίζουμε δραστικά τις εξαιρέσεις, όπως μας επισημάνθηκε τόσο από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων όσο και από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Εμείς, σεβόμαστε τις Ανεξάρτητες Αρχές και κάνουμε αυτήν τη διόρθωση, καθώς αυτή είναι και η ουσία του διαλόγου σε μία νομοθετική διαδικασία, η κυβέρνηση να λαμβάνει σοβαρά, όταν υπάρχουν, τις όποιες εντάσεις».

Να σημειωθεί ότι το άρθρο 18 του νομοσχεδίου, αφορά τις ρυθμίσεις για την ανάθεση συμβάσεων του Αναπτυξιακού Προγράμματος Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, με την προσθήκη στην παρ. 8 στο άρθρο 1 του Ν. 4412/2016 περιπτώσεων παρεκκλίσεων.

Έτσι, μετά τη νομοθετική βελτίωση που κατατέθηκε, το άρθρο 18 αναδιατυπώνεται ως εξής:

«Ρυθμίσεις για την ανάθεση συμβάσεων του Αναπτυξιακού Προγράμματος Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας – Προσθήκη παρ. 8 στο άρθρο 1 του ν. 4412/2016».

Στο άρθρο 1 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) προστίθεται παρ. 8 ως εξής:

«8. Για την ανάθεση Συμβάσεων του Αναπτυξιακού Προγράμματος Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ν. 4799/2021 (Α’ 78) που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις:

Α) της παρ. 2 του άρθρου 14, σχετικά με την υποχρέωση προηγούμενης, σύμφωνης γνώμης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων της ΕΚΑΑ,

Β) της παρ. 4 του άρθρου 105, σχετικά με την πρόσκληση για σύναψη σύμβασης,

Γ) των παρ. 7 έως 12 του άρθρου 221, σχετικά με τη σύνθεση των συλλογικών οργάνων διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων,

Δ) του άρθρου 221 Α, σχετικά με τις προθεσμίες εντός των οποίων οι επιτροπές διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης ολοκληρώνουν το έργο τους και

Ε) της παρ. 4 του άρθρου 316 του παρόντος, σχετικά με την πρόσκληση για σύναψη σύμβασης».

Οι υπόλοιπες νομοθετικές βελτιώσεις που κατέθεσε ο υπουργός αφορούν:

Στο Πρώτο Κεφάλαιο

  • Στην παρ. 1 του άρθρου 3, στο στοιχείο Β, ύστερα από τη φράση «καινοτομίας» προστίθεται και φράση «ή» και διαμορφώνεται ως εξής «καινοτομίας ή / και πολυπλοκότητας.
  • Στην παρ. 1 του άρθρου 3, στο στοιχείο Ε, στο τέλος μετά τη λέξη οικονομία, προστίθεται η φράση «λαμβανομένων υπόψη των αρχών που αποτυπώνονται στο άρθρο 5, παρ. 1 του παρόντος»

Στο Δεύτερο Κεφάλαιο

  • Στην παρ. 3 του άρθρου 7, στο στοιχείο Θ, στο τέλος μετά τη λήξη έργου προστίθεται η φράση «η οποία θα συμπεριλαμβάνει εκτίμηση περί ανταγωνιστικών επιπτώσεων».
  • Στην παρ. 3 του άρθρου 22 το εδάφιο 2 διαμορφώνεται ως εξής: «Τα άρθρα 43 και 121 του ν. 4782/2021, με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 103 και 310 αντίστοιχα του ν. 4412/2016, εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς, και τον χρόνο έναρξης ισχύος του ν. 4412/2016, εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς, κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος τους (1η.6.2021), διαγωνιστικές διαδικασίες, εκτός εάν έχει χωρίσει οριστικός αποκλεισμός του οικονομικού φορέα ή έχει εκδοθεί απόφαση αρμοδίου δικαστηρίου, η οποία έχει κρίνει διαφορετικά».
  • Στο τέλος του άρθρου 23, μετά τη λέξη «Μεταφορών» προστίθεται η φράση «Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και για τις περιπτώσεις του άρθρου 187 του ν. 4412/2016».

Επίσης, στην τροπολογία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με αριθμό 1226-38/1.3.2022, το άρθρο 7 που αφορά τη «Στελέχωση Υπηρεσιών ΟΣΕ ΑΕ» στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1, η φράση «έως την 31η.12.2021» αντικαθίσταται από τη φράση «έως την 31η.12.2022».

TAGS
Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο στο Google News του Newsbeast. Ακολουθήστε το Newsbeast σε Instagram, Facebook, Twitter και Viber
Μοιράσου το άρθρο