Το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, προωθεί στο σχέδιο νόμου που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση από χθες, μία πρώτη δέσμη σημαντικών διοικητικών απλουστεύσεων, προκειμένου να περιοριστεί δραστικά η γραφειοκρατία και ως εκ τούτου να τονωθεί το επιχειρηματικό περιβάλλον.

Παράλληλα, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει το σχέδιο νόμου, με την προωθούμενη ρύθμιση, δηλαδή την κατάργηση των επικυρωμένων αντιγράφων, μειώνεται σε σημαντικό βαθμό το διοικητικό βάρος, τόσο για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις κατά τις συναλλαγές τους με το Δημόσιο, όσο και για τις ίδιες τις δημόσιες υπηρεσίες (ιδίως τα ΚΕΠ, τα αστυνομικά τμήματα, τις γραμματείες δημόσιων εσόδων).

Δεδομένου ότι στην Ελλάδα πραγματοποιούνται ετησίως περίπου 35 εκατομμύρια επικυρώσεις αντιγράφων, απαιτείται μέσος χρόνος τρία λεπτά για κάθε μία από αυτές, δηλαδή απαιτούνται 1,75 εκατομμύρια ανθρωποημέρες, περίπου 1.000 υπάλληλοι ανά έτος με αποκλειστική πλήρη απασχόληση σε αυτήν τη δραστηριότητα, χωρίς να συνυπολογίζεται στα ανωτέρω η ταλαιπωρία και η σπατάλη πόρων για τους συναλλασσόμενους.

Στο σχέδιο νόμου σημειώνεται ότι σε όλες τις περιπτώσεις οι υπάλληλοι, που προβαίνουν στην επικύρωση, περιορίζονται σε έναν επιφανειακό μόνο έλεγχο των εγγράφων, με αποτέλεσμα να μην εντοπίζονται, πρακτικά, ποτέ πλαστά έγγραφα.

Κατά συνέπεια, δεν θα αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό ο κίνδυνος υποβολής πλαστών ή παραποιημένων εγγράφων.

Εξάλλου, προκειμένου να διαφυλαχθεί το δημόσιο συμφέρον, η διοίκηση θα υποχρεούται να προβαίνει σε δειγματοληπτικό ενδοϋπηρεσιακό έλεγχο, σε ποσοστό 5% επί των κατατεθειμένων φωτοαντιγράφων για να επιβεβαιωθεί η ταύτισή τους με τα πρωτότυπα.

Τονίζεται, δε, ότι η υποβολή πλαστών ή παραποιημένων φωτοαντιγράφων επισύρει διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.

Επίσης, στο σχέδιο νόμου προβλέπονται, η κατάργηση, από την 1η Ιουλίου 2014, της υποχρέωσης δημοσίευσης στο ΦΕΚ των τροποποιήσεων καταστατικού και των ετήσιων ισολογισμών ΑΕ και ΕΠΕ και η κατάργηση της υποχρέωσης βεβαίωσης γνησίου υπογραφής στην υπεύθυνη δήλωση που κατατίθεται στην πρώτη φάση προσφοράς σε διαγωνισμό του Δημοσίου.

Έτσι, αντί των πρωτότυπων ή των επικυρωμένων αντιγράφων, οι ενδιαφερόμενοι (πολίτες ή επιχειρήσεις) θα υποβάλλουν στις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση, απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα.

Η υποβολή απλών, ευανάγνωστων φωτοαντιγράφων, στο πλαίσιο μίας διοικητικής ή άλλης διαδικασίας, θα επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του πολίτη ή της επιχείρησης περί της ακρίβειας και αλήθειας των υποβαλλόμενων φωτοαντιγράφων, δηλαδή θα εξισώνεται, ουσιαστικά, με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86.

Ακόμη, επισημαίνεται ότι για τον στόχο της απλούστευσης του ισχύοντος ρυθμιστικού πλαισίου, το οποίο αφορά τις αδειοδοτήσεις επιχειρήσεων και την περιοδική υποβολή πολλαπλών πληροφοριών προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου, εκ μέρους των επιχειρήσεων που, ήδη, λειτουργούν και δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, η ελληνική κυβέρνηση στο τέλος του 2012 προχώρησε σε στρατηγική συνεργασία με τον ΟΟΣΑ, αξιοποιώντας τη διεθνή εμπειρία και τεχνογνωσία του Οργανισμού στον τομέα της άρσης των διοικητικών βάρων.

Αυτή η στρατηγική συνεργασία καλύπτει 13 τομείς της οικονομίας (Γεωργία και γεωργικές επιδοτήσεις, Ετήσιοι ισολογισμοί-Εταιρικό Δίκαιο, Ενέργεια, Περιβάλλον, Αλιεία, Ασφάλεια Τροφίμων, Φαρμακευτική Νομοθεσία, Δημόσιες Συμβάσεις, Στατιστικές, Φορολογικό Δίκαιο, Τηλεπικοινωνίες, Τουρισμός και Εργασιακό Περιβάλλον-Εργασιακές Σχέσεις).

Η επιλογή των τομέων βασίζεται σε προεργασία της ΕΕ, αλλά και του προγράμματος στρατηγικών δράσεων που επεξεργάστηκε η Ελλάδα.

TAGS
Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο στο Google News του Newsbeast. Ακολουθήστε το Newsbeast σε Instagram, Facebook και Twitter.