Με Υπουργική Απόφαση του Οκτωβρίου μεταβιβάστηκε στους διευθυντές/ προϊσταμένους σχολείου η αρμοδιότητα να χορηγούν άδειες. Συγκεκριμένα η απόφαση ανέφερε τα εξής:

«Χορηγεί στο εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό της σχολικής μονάδας που προΐσταται τις άδειες που προβλέπονται από τα άρθρα 48, 50 (ειδικές), 53 παρ. 6−7 (παρακολούθησης σχολικής επίδοσης), 54 (αναρρωτικές) και 60 (εξετάσεων) του Ν. 3528/2007 (26 Α΄), όπως ισχύουν, ενημερώνοντας αμελλητί τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης».

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται οι άδειες που χορηγούν σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς Διευθυντές Δημοτικών και προϊστάμενοι νηπιαγωγείων όπως αυτές παρατίθενται σε έγγραφα που αναρτήθηκαν από τη Διεύθυνση Α/θμιας Χανιών στα πλαίσια ενημερωτικών συναντήσεων για τις άδειες των εκπαιδευτικών.

ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΕΙ  Ο/Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΕΙΔΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Κανονική άδεια

7 εργάσιμες ημέρες κατά τη

διάρκεια της σύμβασης, για λόγους

εξαιρετικής ανάγκης

Ειδική άδεια γάμου

5 εργάσιμες ημέρες, αμέσως πριν ή

μετά την τέλεση του γάμου

Ειδική άδεια θανάτου

(συζύγου, γονέα, τέκνου ή αδελφού)

2 εργάσιμες ημέρες, αμέσως μετά το

γεγονός

Άδεια για γέννηση τέκνου στον

πατέρα εκπ/κό

2 εργάσιμες ημέρες, συνεχόμενα με

το γεγονός

Ειδική άδεια αιμοδοσίας

2 ημέρες πέραν της ημέρας

αιμοδοσίας ,μέσα στο χρονικό

διάστημα της σύμβασης

Άδεια φοιτητική – εξετάσεων

14 εργάσιμες ημέρες κατά τη

διάρκεια της σύμβασης

* Προϋπόθεση: Για απόκτηση

πτυχίου ανώτερης βαθμίδας από

αυτό που, ήδη, κατέχουν

Άδεια άσκησης εκλογικού

δικαιώματος

έως 3 εργάσιμες ημέρες

Άδεια για παρακολούθηση σχολικής

επίδοσης τέκνων

για ορισμένες ώρες ή για ολόκληρη

ημέρα

Αναρρωτική άδεια

*εφόσον έχουν συμπληρώσει

10ήμερη παροχή εργασίας

έως και 15 ημέρες, για όλο το

διάστημα της σύμβασής τους

Αναλυτικές πληροφορίες μπορούν να βρουν οι εκπαιδευτικοί σε αρχείο που αναρτήθηκε από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Χανιών για τους νηπιαγωγούς και για τους δασκάλους.

Άδειες αναπληρωτών εκπ/κών που χορηγούνται

από τη Δ/νση Π.Ε

Άδειες Προϊσταμένων σχολικών μονάδων

Άδεια Μητρότητας

Συνδικαλιστική άδεια

Καλόγηρος Βασίλειος

TAGS
Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο στο Google News του Newsbeast. Ακολουθήστε το Newsbeast σε Instagram, Facebook και Twitter.