Συγκροτήθηκε στο υπουργείο Ανάπτυξης ομάδας εργασίας για την ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2013/11/ΕΕ για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών (οδηγία ΕΕΚ∆) και τη λήψη συμπληρωματικών εθνικών μέτρων εφαρμογής του Κανονισμού 524/2013 για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών (ΗΕΔ).

Υπενθυμίζεται ότι για την Οδηγία 2013/11/ΕΕ σχετικά με την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών υπάρχει προθεσμία ενσωμάτωσης στην εθνική έννομη τάξη μέχρι την 9 Ιουλίου 2015, ενώ ο κανονισμός 524/2013 για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών θα εφαρμόζεται από τις 9 Ιανουαρίου 2016.

Ο κανονισμός θεσπίζει μια «ευρωπαϊκή ηλεκτρονική πλατφόρμα επίλυσης διαφορών» («πλατφόρμα ΗΕ∆»). Η πλατφόρμα αυτή, θα είναι άμεσα προσπελάσιμη από καταναλωτές και εμπόρους και θα παραπέμπει αυτόματα τις καταγγελίες τους σε έναν φορέα αρμόδιο να εξετάσει τη διαφορά την επίλυση συμβατικών διαφορών που ανακύπτουν από διασυνοριακές συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου.

Η χρήση της πλατφόρμας θα είναι δωρεάν και οι καταναλωτές και οι έμποροι θα μπορούν να υποβάλλουν καταγγελίες με ηλεκτρονικό έντυπο, το οποίο θα είναι διαθέσιμο στο ιστότοπο της πλατφόρμας σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Ωστόσο, όλες οι καταγγελίες που εξετάζονται μέσω της πλατφόρμας ΗΕ∆, εφόσον σχετίζονται με το ηλεκτρονικό εμπόριο, θα πρέπει να επιλύονται γρήγορα. Ως εκ τούτου, ο κανονισμός τάσσει προθεσμία συντομότερη από αυτήν που συνήθως απαιτείται για την επίλυση διαφορών εκτός ηλεκτρονικού εμπορίου.

Στην επιτροπή μετέχουν υπηρεσιακά στελέχη, εκπρόσωποι του Μεσολαβητή Τραπεζικών και Επενδυτικών Υπηρεσιών, των ασφαλιστικών εταιρειών, της Επιτροπής Πιστοποίησης ∆ιαμεσολαβητών, των καταναλωτών, της ΕΣΕΕ, του ΣΕΒ, του ΣΕΛΠΕ, του ΕΒΕΑ, του Ελληνικού Συνδέσμου Εταιριών Απευθείας Πωλήσεων και της Ελληνικής Ένωσης Πωλήσεων από Απόσταση και Ηλεκτρονικού Εμπορίου.

TAGS
Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο στο Google News του Newsbeast. Ακολουθήστε το Newsbeast σε Instagram, Facebook και Twitter.