Το 2015 θα προχωρήσει η πλήρης κατάργηση των αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων.

Το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προκήρυξε διαγωνισμό για την πρόσληψη νομικού με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία στο Κοινοτικό Δίκαιο ο οποίος έναντι αμοιβής 15.000 ευρώ (!) θα παρέχει τεχνική βοήθεια ελέγχοντας τη συμβατότητα της δευτερεύουσας νομοθεσίας που διέπει τα κλειστά επαγγέλματα με το Ν.3919/2011 για την «Κατάργηση περιορισμών στην άσκηση επαγγελμάτων».

Αυτός ο ειδικός επιστήμονας θα υποβοηθήσει τα αρμοδία υπουργεία στην επεξεργασία των εφαρμοστικών εγκυκλίων του Ν.3919/2011 και λοιπών κανονιστικών πράξεων και στην προώθηση νέων νομοθετικών ρυθμίσεων, όπου αυτές απαιτούνται, για την ασφάλεια δικαίου και την έγκαιρη εφαρμογή των μνημονιακών υποχρεώσεων της Ελλάδας.

Μεταξύ άλλων θα πρέπει μέσα στους επόμενους 18 μήνες να συντάξει υπόδειγμα εγκυκλίου με βάση την οποία θα συνταχθούν οι εφαρμοστικές εγκύκλιοι του Ν.3919/2011 από τα καθ’ ύλην αρμόδια υπουργεία, γνωμοδοτικά σημειώματα προς τον Γενικό Γραμματέα, τον Γενικό Διευθυντή και τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την συμβατότητα της δευτερεύουσας νομοθεσίας με τον Ν. 3919/2011 ανά επάγγελμα, αναθεωρημένα σχέδια των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών πράξεων της δευτερεύουσας νομοθεσίας ανά επάγγελμα, αλλά και αναθεωρημένο σχέδιο που θα περιλαμβάνει εξαιρέσεις στην απελευθέρωση των επαγγελμάτων και θα διατηρεί για κάποια εξ αυτών περιορισμούς.

Με το νόμο 3919/2011 η κυβέρνηση προχώρησε στο άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων. Με τον νόμο εξασφαλίζεται η επαγγελματική ελευθερία και η προστασία του ανταγωνισμού, με την άρση περιορισμών και φραγμών στην οικονομική ελευθερία και την συνακόλουθη ελεύθερη λειτουργία των αγορών. Ωστόσο, η ολοκληρωμένη εφαρμογή του Ν.3919/2011 προϋποθέτει τον έλεγχο και την τροποποίηση της δευτερεύουσας νομοθεσίας που διέπει τα επαγγέλματα.

TAGS
Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο στο Google News του Newsbeast. Ακολουθήστε το Newsbeast σε Instagram, Facebook και Twitter.