Οι αλλαγές και όλα τα πρόστιμα για τα κατοικίδια ζώα

Δείτε αναλυτικά το νομοσχέδιο


ΕΛΛΑΔΑ
9:10
23/03/2018
Οι αλλαγές και όλα τα πρόστιμα για τα κατοικίδια ζώα
51
loading

Μεγάλες αλλαγές έρχονται στο νόμο για τα κατοικίδια ζώα και πλέον, με το νομοσχέδιο που είναι σε δημόσια διαβούλευση από σήμερα, γίνεται υποχρεωτική η στείρωση των κατοικίδιων, εντός έξι μηνών από την ψήφιση του νόμου.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των κινήσεών του (βόλτες κλπ) θα πρέπει να έχει υποχρεωτικά μαζί του το διαβατήριο, το οποίο θα αντικαταστήσει το βιβλιάριο υγείας του ζώου, χωρίς ουσιαστική επιβάρυνση. Αξίζει να σημειωθεί, πως όποιος επιλέξει να μη στειρώσει το ζώο του, θα κληθεί να πληρώσει ετήσιο τέλος, το ύψους του οποίου ανέρχεται στα 100 ευρώ ετησίως.

Αστείρωτα ζώα μπορεί να έχει ο ιδιοκτήτης αρκεί αυτά να είναι ζευγάρι (αρσενικό και θηλυκό), με την καταβολή του ειδικού τέλους αστείρωτου ζώου.

Το κατοικίδιο θα πρέπει να είναι τσιπαρισμένο και εγγεγραμμένο στη βάση δεδομένων του υπουργείου, με το κόστος του τσιπαρίσματος (σε όσους δεν το έχουν ήδη κάνει) να ανέρχεται στα 6 ευρώ.

Το νομοσχέδιο προβλέπει τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών ζώων συντροφιάς, τα πρόστιμα σε περίπτωση που αυτές δεν τηρούνται και βαριά πρόστιμα από 15.000 ευρώ μέχρι 30.000 ευρώ και τρία χρόνια φυλάκιση για βασανισμούς και θανάτωση ζώων.

Η εγκατάλειψη ζώου από τον ιδιοκτήτη του μπορεί να τιμωρηθεί με πρόστιμο έως 1.000 ευρώ, ενώ η διατήρηση περισσοτέρων σκύλων ή/και γατών σε διαµερίσµατα ή µονοκατοικίες κατά παράβαση του νόμου επιφέρει πρόστιμο από 100 έως 500 ευρώ ανά ζώο.

Η εγκατάλειψη τραυµατισµένου ζώου µετά από τροχαίο ατύχηµα επιφέρει πρόστιμο 500 ευρώ.

Να σημειωθεί πως όσοι βγάζουν βόλτα τα σκυλιά και δεν μαζεύουν τις ακαθαρσίες τους θα πληρώνουν πρόστιμο 30 ευρώ.

Υποχρεώσεις ιδιοκτητών δεσποζόµενου ζώου συντροφιάς

Ο ιδιοκτήτης σκύλου και γάτας υποχρεούται:

 • να µεριµνά για τη σήµανση και την καταγραφή του ζώου του, καθώς και για την έκδοση διαβατηρίου πριν εγκαταλείψει το ζώο τον τόπο γέννησης του και οπωσδήποτε µέσα σε προθεσµία δύο µηνών από τη γέννηση αυτού,
 • να µεριµνά για την απόκτηση ζώου συντροφιάς (σκύλος, γάτα) που είναι νοµίµως σηµασµένο και καταχωρισµένο στη ∆ιαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση δεδοµένων και να τηρεί, ανάλογα µε την περίπτωση απόκτησης του ζώου του, αντίγραφο της δήλωσης υιοθεσίας ή των παραστατικών αγοράς,
 • να δηλώνει σε κτηνίατρο που έχει πιστοποιηθεί στη ∆ιαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήµανσης και καταγραφής των σκύλων και γατών και των ιδιοκτητών τους την απώλεια του ζώου µέσα σε δύο (2) ηµέρες και τη µεταβολή οποιουδήποτε στοιχείου που έχει καταχωρηθεί στη βάση δεδοµένων και αφορά είτε στον ίδιο είτε στο σκύλο ή γάτα που έχει δηλώσει στο όνοµά του µέσα σε δέκα (10) ηµέρες. Ειδικά η αλλαγή ιδιοκτήτη πραγµατοποιείται από τον υπεύθυνο κτηνίατρο του ∆ήµου.
 • να µεριµνά για τον εµβολισµό του ζώου και για την κτηνιατρική εξέταση του και ιδίως για τον αντιλυσσικό εµβολιασµό του. Οι εµβολιασµοί και η κτηνιατρική εξέταση αποδεικνύονται από τις σχετικές εγγραφές στο διαβατήριο του ζώου και από τα ενηµερωµένα σχετικά πεδία της ∆ιαδικτυακής Ηλεκτρονικής Βάσης δεδοµένων σκύλων και γατών,
 • να τηρεί τους κανόνες ευζωίας του ζώου και να µεριµνά για την εξασφάλιση άνετου υγιεινού και κατάλληλου καταλύµατος προσαρµοσµένου στο φυσικό τρόπο διαβίωσης του ζώου, που να επιτρέπει να βρίσκεται στη φυσική όρθια στάση, χωρίς να εµποδίζονται οι φυσικές του κινήσεις και η δυνατότητά του για την πραγµατοποίηση της απαραίτητης για την υγεία του και την ευζωία του άσκησης,
 • το διαβατήριο πρέπει να είναι σύµφωνο µε το Παράρτηµα ΙΙΙ του Κανονισµού ΕΕ 577/2013 και να έχει θεωρηθεί από την αρµόδια κτηνιατρική υπηρεσία του ∆ήµου και όπου δεν έχει συσταθεί από την κτηνιατρική υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής Ενότητας,
 • να µην εγκαταλείπει το ζώο του, ενώ σε περίπτωση που επιθυµεί να αποχωριστεί το ζώο συντροφιάς, πρέπει να γνωστοποιεί στην αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου του τόπου της κατοικίας του την πρόθεση του αυτή και να µεριµνά για την εύρεση ενδιαφερόµενου νέου ιδιοκτήτη σε συνεργασία µε τον οικείο ∆ήµο και τα φιλοζωικά σωµατεία της περιοχής. Εφόσον υπάρξει ενδιαφερόµενος νέος ιδιοκτήτης το ζώο
  υιοθετείται άµεσα µέσω του ∆ήµου σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9, ενώ στην περίπτωση που οι προσπάθειες υιοθεσίας αποβούν άκαρπες, το παραδίδει στο ∆ήµο. Στη συνέχεια λαµβάνει από τον αρµόδιο υπάλληλο του ∆ήµου αντίγραφο του πρακτικού παράδοσης- παραλαβής του ζώου, σύµφωνο µε το Παράρτηµα 2 του παρόντος και από τον αρµόδιο κτηνίατρο του ∆ήµου ή τον πιστοποιηµένο κτηνίατρο που συνεργάζεται µε τον ∆ήµο στα πλαίσια του προγράµµατος διαχείρισης αδεσπότων ζώων, αντίγραφο της µεταβολής της εγγραφής του ζώου του στη ∆ιαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση , όπου θα αναφέρεται ο υπεύθυνος του ∆ήµου και ο ∆ήµος ως ιδιοκτήτης του αδέσποτου πλέον ζώου (ΑΦΜ του ∆ήµου και στα δύο πεδία). Με εξαίρεση τα άτοµα που ανήκουν στις ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες ο ιδιοκτήτης που παραδίδει το ζώο του στο ∆ήµο καταβάλει µηνιαίως τα έξοδα διατήρησής του µέχρι την υιοθεσία του,
 • να µεριµνά για την υγιεινή του ζώου και να διατηρεί πάντα το χώρο διαµονής του ζώου και τον περιβάλλοντα χώρο καθαρό και να αποµακρύνει τα περιττώµατα του ζώου, τις τρίχες, τα υπολείµµατα τροφής για την αποφυγή ανθυγιεινών καταστάσεων.
 • Να µεριµνά για τον άµεσο καθαρισµό του περιβάλλοντος από τα περιττώµατα του ζώου κατά τη διάρκεια του περιπάτου, εκτός αν πρόκειται για σκύλο βοήθειας,
 • να µεριµνά για τη στείρωσή τους, εφόσον δεν επιθυµεί τη διατήρηση των νεογέννητων ζώων ή δεν έχει εξασφαλίσει τη διάθεσή τους σε νέους ιδιοκτήτες.
 • Ειδικά ο ιδιοκτήτης σκύλου: α) µεριµνά για να γίνεται ο περίπατος σκύλων πάντα µε συνοδό, β) οφείλει να παίρνει τα κατάλληλα µέτρα, ώστε να µην εξέρχεται ελεύθερα ο σκύλος του από το χώρο της ιδιοκτησίας του και εισέρχεται σε χώρους άλλων ιδιοκτησιών ή σε κοινόχρηστους χώρους. γ) για την αποφυγή ατυχηµάτων υποχρεούται κατά τη διάρκεια του περιπάτου να κρατάει το σκύλο του δεµένο πάντα µε λουρί και να βρίσκεται σε µικρή απόσταση από αυτόν. Η ίδια υποχρέωση ισχύει και για τον οποιονδήποτε συνοδό του ζώου, πέραν του ιδιοκτήτη του.

Δείτε αναλυτικά τα πρόστιμα στους πίνακες και το νομοσχέδιο

sxedionomou1 sxedionomou2 sxedionomou3 sxedionomou4 sxedionomou5

ΚΑΝΤΕ LIKE ΣΤΟ NEWSBEAST.GR

51
σχόλια
 1. avatar τσαμουρης

  ΠΛΗΣΙΑΣΤΕ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΤΣΙΠΑΚΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΣΑΣ ΔΕΙΞΩ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟ ΑΓΡΙΑ ΡΟΤΙ
  ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ ΤΑ ΤΣΙΠΑΚΙΑ ΡΕΕΕΕΕ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ
  ΑΚΟΥ ΘΑ ΤΙΜΩΡΗΣΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟ ΑΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΖΩΟ ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΠ
  ΔΗΛΑΔΗ ΑΜΑ ΔΗ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΧΤΥΠΗΜΕΝΟ ΖΩΟ ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΠ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΒΟΗΘΗΣΗ , Η ΑΜΑ ΔΕΝ ΕΧΗ ΤΣΙΠ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΘΕΡΑΠΕΥΣΗ ΑΜΑ ΕΧΗ ΑΡΡΩΣΤΙΑ !!!!!!!!!
  ΤΕΛΙΚΑ ΟΥΤΕ ΦΙΛΩΖΟΙ ΟΥΤΕ ΦΙΛΑΝΑΘΡΩΠΟΙ ΕΙΣΤΑΙ ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΛΑΜΟΓΙΑ ΕΛΕΗΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ ΨΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΙΡΟΣΚΟΠΟΙ ΑΥΤΟ ΕΙΣΤΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΙ @@@@@@@@

 2. avatar Πολύ λόγος λόγος για το τίποτα

  Μόνο λόγια του αέρα. Τίποτα δεν θα εφαρμοστεί.

 3. avatar Κλασική Ηλιθιότητα

  Τα αδέσποτα τι θα τα κάνετε? Γιατί δεν ιδρύστε μια υπηρεσία αδέσποτων που θα τα μαζεύει κατόπιν απλής κλήσης σε τριψήφιο αριθμό να δουλέψουν και κάποιοι ανθρωποι? Με τα σκυλιά που ουρλιάζουν στα μπαλκόνια τι θα γίνει? Η στείρωση θα σταματήσει αυτό το πρόβλημα? Και ποιος θα ξέρει αν ο σκύλος είναι στειρωμένες ή όχι? Ποιος θα ελέγχει τους φιλόζωους που χεζουν στα πεζοδρόμια? Ποιος θα επιβάλει τα πρόστιμα? Έχει ποτέ η αστυνομία επιβάλει ένα πρόστιμο γι αυτό το λόγο? Αν πεις στο σκυλοφιλο μάζεψε σε παρακαλώ τις ακαθαρσίες σου και σου πει βρε δε...ιέσαι τι θα κανείς ακριβώς? Τα λύσαμε πάλι όλα με έναν ακόμα σαφέστατο νόμο όπως πάντα κάνουμε...

 4. avatar jimmyk

  Ενας ακομη τροπος για να μαζεψουν λεφτα τα δημοσια ταμεια

 5. avatar ετσι.

  πολυ σωστο νομοσχεδιο

 6. avatar ΕΔΩ ΜΕΣΑ

  ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΟ ΠΟΛΛΑ ΤΑ [ ΒΛΑΜΕΝΑ ] ΑΠΟ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ .....

 7. avatar Αδέσποτα

  Για τα αδέσποτα τι γίνεται? Πριν δέκα μέρες με δάγκωσε ένας σκύλος στο πάρκινγκ του τζάμπο στη Θηβών στη Νίκαια, χωρίς να τον πειράξω. Έστειλα email στο Δήμο Νίκαιας, στο Jumbo και σε μια φιλοζωική κανένας δεν μου απάντησε. Το θέμα είναι αν δάγκωνε ένα παιδί ή μια έγκυο γυναίκα τι θα γινότανε ?

 8. avatar ομορφα και καλα

  τα λετε αλλα να ισχυαν και κατι τετοια και για τους ανρθωπους και ειδικοτερα για τα παιδια καλο θα ηταν

  1. avatar ΞΕΡΩ ΑΠΛΑ ΝΑ ΣΧΟΛΙΑΖΩ

   Εσύ έξυπνε τι κάνεις για τα παιδιά γιατί δεν σε κόβω να κάνεις κάτι για τα ζώα.

  2. avatar Stateless

   @όμορφα και καλά
   Αυτό εννοείς όταν λες
   "αλλα να ισχυαν και κατι τετοια και για τους ανρθωπους και ειδικοτερα για τα παιδια καλο θα ηταν"?
   "Το παιδί θα πρέπει να είναι τσιπαρισμένο και εγγεγραμμένο στη βάση δεδομένων του υπουργείου, με το κόστος του τσιπαρίσματος (σε όσους δεν το έχουν ήδη κάνει) να ανέρχεται στα 6 ευρώ.
   Το νομοσχέδιο προβλέπει τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών παιδιών , τα πρόστιμα σε περίπτωση που αυτές δεν τηρούνται και βαριά πρόστιμα από 15.000 ευρώ μέχρι 30.000 ευρώ και τρία χρόνια φυλάκιση για βασανισμούς και θανάτωση παιδιών.
   Η εγκατάλειψη παιδιού από τον ιδιοκτήτη του μπορεί να τιμωρηθεί με πρόστιμο έως 1.000 ευρώ, ενώ η διατήρηση περισσοτέρων παιδιών σε διαµερίσµατα ή µονοκατοικίες κατά παράβαση του νόμου επιφέρει πρόστιμο από 100 έως 500 ευρώ ανά παιδί.
   Η εγκατάλειψη τραυµατισµένου παιδιού µετά από τροχαίο ατύχηµα επιφέρει πρόστιμο 500 ευρώ.
   Να σημειωθεί πως όσοι βγάζουν βόλτα τα παιδιά τους και δεν μαζεύουν τις ακαθαρσίες τους θα πληρώνουν πρόστιμο 30 ευρώ."
   Τι να σου πω εγώ τέτοια πράγματα δεν θέλω να ισχύουν στους ανθρώπους και ειδικότερα στα παιδιά.

 9. avatar ασχετο .

  με το θεμα αλλα βλεπω οτι μεγλυτερο ενδιαφερον εχου τα θεματα με τα ζωα παρα με εμαςτα παιδια.τι γινετε με τα ΤΕΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ξερει κανεις να μας πληροφορηση αν το τρεχον εξαμηνο θα γινει κανονικα και θα αξιολογηθη..γιατι οι καθηγητες μας λενε οχι και οτι πηγαινουμε η οχι το ιδιο ειναι.το χανουμε η οχι το εξαμηνο?

  1. avatar ΞΕΡΩ ΑΠΛΑ ΝΑ ΣΧΟΛΙΑΖΩ

   Αν περιμένεις να λάβες απάντηση από ένα άρθρο που αναφέρεται στα ζώα για το τι θα γίνει στα ΤΕΙ μάλλον τσάμπα παιδεύεσαι να μάθεις και να πάρεις το πτυχίο δεν σε βλέπω να κάνεις πολλά στην ζωή σου όποτε άστο καλύτερο!

 10. avatar Stateless

  Πάρτε ενυδρείο με ψάρια. Πολύ πιο φθηνά στο τέλος κοστίζει.
  Εμένα τα ψάρια μου γίνονται πολύ μεγάλα και ζούνε κατά μέσο όρο πάνω από 7 χρόνια.
  Τη πρώτη φορά πληρώνεις κάπως πολλά, αλλά μετά είναι τελείως ανέξοδο.
  Τα τελευταία 15 χρόνια η οικογένειά μου έχει τη καλύτερη συντροφιά.
  Είναι κόλλημα λέμε!
  ΥΓ Σας συνιστώ πάνω από 200 λίτρα και όλα "φυσικά" να είναι μέσα . Τίποτα πλαστικό.

  1. avatar Nick

   έλα ρε γουστάρεις τέτοια; έχεις τίποτα να προτείνεις;
   και τα terrarium θα μου άρεσαν,ίσως καμμια αποικία μυρμηγκιών,αλλα κατι ενυδρεία που βλέπω κατα καιρούς είναι απίστευτα

   1. avatar Stateless

    Δεν έχω να προτείνω κάτι. Απλά ότι θέλεις να πάρεις, πάρε αρκεί να είναι όλα φυσικά. Οι πέτρες, η διακόσμηση ακόμα και τα φυτά να είναι φυσικά ώστε να μεγαλώνουν και να δίνουν τροφή στο ενυδρείο.
    Εμένα μερικά ψάρια τρώνε τα φυτά μου και τάχα μου τσαντιζομαι. Αλλά έτσι γίνεται.
    Συμβουλές μπορώ να δώσω μόνο σε τεχνικά θέματα γιατί ασχολούμαι γύρω στα 15 χρόνια με ενυδρεία και ζούνε τα ψάρια μου στο μάξιμουμ.
    Όσο πιο μεγάλο ενυδρείο τόσο πιο λίγη καθαριότητα και τόσο πιο εύκολα το κρατάς ισορροπημένο.
    Προς θεού όχι μικρό ενυδρείο. Και για σένα και για τα ψάρια πολύ κακό. Για να στο πω αλλιώς, αν αγοράσεις μια λίμνη σε μέγεθος ενυδρείο, δεν θα χρειαστεί να τη καθαρίσεις ποτέ.
    Αυτή τη συμβουλή δίνω σαν αρχή και τα λέμε.

  2. avatar Ασημένια- Χρύσα Μέιρχεν

   καταλαβαινω απολυτα τι λες φιλε στέιτ! περα απο σκυλακια και γατακια και καναρινακια και παπαγαλακια,
   εχω στο σπιτι μου και ενα μεγαλο ενυδρειο με τροπικα ψαρακια....και ειλικρινα....ποσο ξεκουραζομαι και ηρεμω
   οταν το κοιταω.....δεν λεγεται....ειναι πανεμορφο και φερνει και θετικη ενεργεια στο σπιτι....
   ισως το μονο αρνητικο ειναι καμια φορα οι γατουλες μου που πανε και πειραζουν τα ψαρακια με τα νυχια τους αλλα εβαλα γερη ειδικη σιτα και κανενα προβλημα.....

  3. avatar ΕΓΩ ΞΑΝΑ ΜΑΝΑ

   Πολυ καλη ιδεα ..για διακοσμηση..το ενυδρειο δεν με βγαζει ομως απο τον καναπε μου... αντιθετα με καθιζει για να το θαυμαζω..ενω ο σκυλος...με τρεχει στα βουνα{Υμμητος} να βρω τους εξωγηινους του....Κυριακου!!!!!

 11. avatar Ορθόδοξη Δύναμη

  Εδώ άνθρωποι πεθαίνουν τα ζώα σας μάραναν...

  1. avatar Ασημένια- Χρύσα Μέιρχεν

   και τα ζωακια εχουν ψυχη ξερεις.....αλλα αυτο μαλλον δεν το ξερετε εσεις οι ταλιμπαν της ορθοδοξιας.....
   ειδαμε, υποκριτες, και ποσο ενδιαφερεστε και για τα ΄΄παιδακια΄΄.....σαπιοι....

   1. avatar τσαμουρης

    ΑΥΤΟ ΤΟ ΟΤΙ ΤΑ ΖΩΑ ΕΧΟΥΝ ΨΥΧΗ ΜΕ ΞΕΠΕΡΝΑΗ,[email protected]'
    ΟΤΑΝ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΘΕΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΤΟΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΟΥΝ ΣΤΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΑ ΤΟ ΘΕΟ ,
    ΤΑ ΖΩΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΨΥΧΗ !
    ΔΥΣΤΗΧΩς@@
    ΜΑΚΑΡΙ ΝΑ ΕΙΧΑΝ ΔΕΕΝ ΕΧΟΥΝ ΨΥΧΗ ΜΗΝ ΓΡΑΦΕΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΑ ΟΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ !

   2. avatar Ευπατριδης

    Οι μπουγατσες σου σαπίζουν;

   3. avatar Ορθόδοξη Δύναμη

    Μιλάς και συ για σαπίλα...

   4. avatar criskalts

    Είστε πολλά παπαγαλάκια σπίτι ερρικα;

  2. avatar ccc

   Εσείς να φροντίσετε τους ανθρώπους και αφήστε εμάς τους ανόητους να φροντίζουμε τα ζώα... Ο καθένας πράττει κατά συνείδηση και δεν κρίνει τους άλλους.

   1. avatar Ορθόδοξη Δύναμη

    Ναι αυτό κάνουμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε!

  3. avatar K.B.

   Πόσο δίκαιον έχετε!

   ΥΓ. Το μόνο κακό είναι ότι άνευ νομοθεσίας -μιας και δεν χρειάζεται να ασχολούμαστε με τα άλλα, τα μικρά και ανόητα- ο καθένας θα μπορεί να κάνει ό,τι τραβάει η όρεξή του: να ρίχνει φόλες, να βασανίζει ή να θανατώνει ζώα κλπ κλπ και να τη βγάζει καθαρή -όσο εμείς οι άλλοι θα ασχολούμαστε με τα μεγάλα και σημαντικά.

   1. avatar Ασημένια- Χρύσα Μέιρχεν

    να συμπληρωσω οτι μπορει παντα να κανει και ρουφιανες περα απο φολες

 12. avatar Betty Boop

  Τα ζώα δεν είναι μόδα, δεν τα μαζεύουμε σπίτι απλά για να λέμε ότι σκυλάκι ή γατούλα. Τα αγαπάμε, τα φροντίζουμε, τα εμβολιάζουμε, τα προσέχουμε, ικανοποιούμε τις ανάγκες τους. Το να τα πάιρνουμε και να τα παρατάμε σε ένα μπαλκόνι δεν έχει απολύτως κανένα νόημα.

 13. avatar Ορνιθομανής

  Έχω στο διαμέρισμά μου ,μουγκή κότα. Αυτή λογίζεται ζώον
  κατά την έννοια του νομοσχεδίου?

  1. avatar K.B.

   Βεβαιώτατα! Καθώς επίσης και "κατά την έννοια" της βιολογίας, της ζωολογίας και των λοιπών φυσικών επιστημών.

   ΥΓ. Καλό διάβασμα.

 14. avatar Γάτος.

  Η λήψη τροφής από αδέσποτα θεωρείται παροχή σε είδος και φορολογείται;
  Τα γατόσκυλα πρέπει να κάνουμε δήλωση στην εφορία;

  1. avatar K.B.

   Αναλόγως των εισοδημάτων σας.

 15. avatar Πανος Αρκας

  Το νομοσχεδιο τι προβλεπει για τα αδεσποτα, πως και απο ποιον θα γινεται ο ελεγχος τον παραβασεων ?

 16. avatar Μστ

  Λογικό οι ιδιοκτήτες να έχουν υποχρεώσεις ως προς τα κατοικίδια τους...να έχει όμως και το κράτος υποχρεώσεις ως προς τα αδέσποτα, όπως χώροι διαμονής για αυτά και δημοτικά κτηνιατρεία...τόσα χρόνια οι φιλόζωοι πληρώνουν από τη τσέπη τους τη περίθαλψη των αδέσποτων.!!!

 17. avatar ´Ιο

  Μάλλον θα τα πετάξουν όλοι στους δρόμους .

 18. avatar τσοπανοσκυλος

  Αυτα ολα θα ισχυουν και στα χωρια ,μαντροσκυλα,τσοπανοσκυλα,κυνηγοσκυλα; Θα μας ενημερωσει καποιος κανενας; ΒΕST για σενα το λεω,θα μας κανεις καμμια φορα ολοκληρωμενο ρεπορταζ,θα μας δοσει για καποιο θεμα πληρη ειδηση; Μηπως μας θελει μονο για τα κτυπηματα;

  1. avatar χα!

   και τα χωρια υποκεινται στις κατατοπου κτηνιατρικες υπηρεσιες

  2. avatar ΚΒ

   Πατήστε το κουμπάκι "νομοσχέδιο", διαβάστε τους ορισμούς του Άρθρου 1 και θα σας λυθούν οι απορίες.

 19. avatar Sotiris

  σίγουρα ψυχικά διαταγμένοι άνθρωποι οι ...... "νομοθετούντες" ! ! ! !

  1. avatar K.B.

   Ενώ εσείς; Να υποθέσω ότι δεν έχετε υπάρξει ούτε περαστικός από ευαγή ιδρύματα.

 20. avatar φούφουτος.

  Δηλαδή αν τραυματίσω με το αμάξι μου απρόσεκτη γάτα ,σκύλο, αλεπού,
  νυφίτσα κ.λ.π να ειδοποιήσω 100 και ΕΚΑΒ ή κα΄ποιον άλλο
  αριθμό ανάγκης?

  1. avatar ζωόφιλος

   να καλέσεις παπά να το κοινωνήσει

  2. avatar ccc

   Ναι να ειδοποιήσεις. Υποχρέωσή σου είναι.

  3. avatar Aris30

   Καλύτερα να πάρεις τον ψυχίατρο θα είναι ιδανικό για εσένα

   1. avatar χα!

    χτυπα ζωο και καντην με ψιλα πηδηματακια! να μαι μονο καπου εκει κοντα και να σε δω! εδωσα κατευθειαν στους μπατσους την πινακιδα σου. για να δουμε μετα εαν θα σου αρεσει το 500 ευρω!!!

  4. avatar Ευσυνείδητος

   Προφανώς και θα πρέπει να το πας σε κτηνίατρο. Είναι δυνατόν να θεωρούμαστε ευρωπαίοι και να αφήνουμε ζωα να πεθαίνουν στον δρόμο γιατί θεωρούμε πως αυτά είναι απρόσεκτα. Καταρχάς οι περισσότεροι θάνατοι ζώων συμβαίνουν σε μικρούς δρόμους και γειτονιές όπου αν τηρούνταν το όριο ταχύτητας ο οδηγός θα ήταν σε θέση να φρενάρει ώστε να μην σκοτώσει το ζώο. Όποτε είναι πολυ λογικός αυτός ο νόμος

  5. avatar Ναι

   νομίζω οτι το 100 αρκεί κι έπειτα αυτοί μάλλον θα υποδείξουν τι πρεπει να κάνεις και ποιον να καλέσεις (ή θα καλέσουν εκείνοι... ελπίζω).
   Επίσης, απρόσεκτοι οδηγοί υπάρχουν, απρόσεκτος σκύλος/γάτα/αλεπού/νυφίτσα/ελάφι λίγο δύσκολο, γιατί η ύπαρξη ή έλλειψη προσοχής προυποθέτει ικανότητα λογικής σκέψης όπως την αντιλαμβανόμαστε εμείς οι άνθρωποι, κάτι που δε διαθέτουν τα περισσότερα θηλαστικά στον πλανήτη. Λειτουργούν κυρίως με ένστικτο.

   1. avatar Νομοσχεδιαστής της πλάκας

    Να μη νομίζεις καθόλου. Έπρεπε να προβλέπει (νομίζει) το νομοσχέδιο.

Παρακαλούμε περιμένετε ...
Το newsbeast επιλέγει
Το newsbeast προτείνει