Μόλις το 6% των αποφοίτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου δήλωσε ότι δεν έχει εργαστεί ποτέ σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα 10.10.2013 -10.12.2013. Το ποσοστό όσων απάντησαν ότι «δεν εργάζονται τώρα» φθάνει επίσης στο 6% ενώ το 74% δήλωσε ότι εργάζεται. Από τους υπόλοιπους αποφοίτους το 3% πραγματοποιούσε το χρονικό διάστημα της έρευνας τη στρατιωτική του θητεία, ενώ το 7% πραγματοποιούσε μεταπτυχιακό/διδακτορικό με παράλληλη αμειβόμενη απασχόληση ενώ το 4% ναι μεν πραγματοποιεί μεταπτυχιακό/διδακτορικό χωρίς παράλληλη αμειβόμενη απασχόληση. Το 79% των αποφοίτων εργάζονταν στην Ελλάδα και το 21% στο εξωτερικό ενώ οι περισσότεροι σταδιοδρομούσαν στον ιδιωτικό τομέα. Μικρό ήταν το διάστημα αναμονής για την εύρεση εργασίας όπως φαίνεται από τα στοιχεία της έρευνας καθώς για το 78% ο μέσος χρόνος εύρεσης πρώτης εργασίας ήταν έως 12 μήνες ενώ για το 47% το διάστημα αναμονής ήταν έως 3 μήνες. Στην έρευνα παρουσιάζονται στοιχεία για την απασχόληση των αποφοίτων των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών και για τους Διδάκτορες του Τμήματος. Αναλυτικά στοιχεία μπορούν να διαβάσουν οι ενδιαφερόμενοι στην έρευνα.

Αναλυτικά επαγγελματικά δικαιώματα του Τμήματος

Όπως καταγράφεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος του Πανεπιστημίου Αιγαίου τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος είναι τα εξής: · Οι διπλωματούχοι Μηχανικοί, απόφοιτοι του Τμήματος, εγγράφονται ως μέλη στο «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ)» στον κλάδο «Ηλεκτρονικών Μηχανικών», όπως και όλοι οι απόφοιτοι των ομοειδών Τμημάτων Μηχανικών Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων των Πολυτεχνικών Σχολών των Πανεπιστημίων Πατρών, Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και του Πολυτεχνείου Κρήτης · Οι διπλωματούχοι Μηχανικοί, απόφοιτοι του Τμήματος, ασφαλίζονται στο «Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ)» · Οι διπλωματούχοι Μηχανικοί, απόφοιτοι του Τμήματος, δύνανται να διοριστούν ως εκπαιδευτικό προσωπικό στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σε θέσεις του Κλάδου «ΠΕ 19» (ΠΔ 268/2004, ΦΕΚ 268/ Τεύχος Α’/28.12.2004, συμπλήρωση του ΠΔ 118/1995, ΦΕΚ 75/Τεύχος Α’/18.4.1995) · Οι διπλωματούχοι Μηχανικοί, απόφοιτοι του Τμήματος, δύνανται να διοριστούν σε θέσεις του Δημόσιου Τομέα στον Κλάδο «ΠΕ Πληροφορικής» (ΠΔ 347/2003, ΦΕΚ 315/Τεύχος Α’/31.12.2003) · Οι διπλωματούχοι Μηχανικοί, απόφοιτοι του Τμήματος, δύνανται να απασχοληθούν σε θέσεις Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, σε κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα της οικονομίας Ιστοσελίδα του Τμήματος Καλόγηρος Βασίλειος

TAGS
Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο στο Google News του Newsbeast. Ακολουθήστε το Newsbeast σε Instagram, Facebook και Twitter.