Η φαρμακοβιομηχανία Novo Nordisk, με έδρα τη Δανία, βρισκόταν σε σχετική αφάνεια ως παραγωγός αντιδιαβητικών φαρμάκων εδώ και σχεδόν μισό αιώνα. Όμως πλέον, χάρη σε δύο συγκεκριμένα σκευάσματα, το Ozempic και το Wegovy, η ανάπτυξή της έχει εκτοξευτεί, δίνοντας τεράστια ώθηση και στην οικονομία της Δανίας.  

Τα δυο σκευάσματα, που σχεδιάστηκαν αρχικά για τον διαβήτη, εξελίχθηκαν σε μια παγκόσμια μανία καθώς αποδείχθηκαν πολύ αποτελεσματικά για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας.

Τα έσοδο είναι αστρονομικά και οι πωλήσεις στο εξωτερικό ήταν τόσο μεγάλες που έπεισαν ακόμη και την Κεντρική Τράπεζα της χώρας να ορίσει χαμηλότερα επιτόκια από τον αρχικό σχεδιασμό. Σύμφωνα με τους New York Times, η χρηματιστηριακή αξία της Novo Nordisk ξεπέρασε την αξία της υπόλοιπης οικονομίας.

Είναι τέτοια η επιρροή της που οικονομολόγοι ζήτησαν να δημοσιευθούν νέα στοιχεία για την οικονομία της χώρας χωρίς να τη συμπεριλαμβάνουν, ώστε να αποφευχθεί μια παραπλανητική εικόνα. «Χωρίς τη Novo Nordisk η χώρα θα παρουσίαζε σχεδόν μηδενική ανάπτυξη το πρώτο τρίμηνο του έτους», δήλωσε ο Γιόνας Νταν Πέτερσεν, σύμβουλος της εθνικής στατιστικής υπηρεσίας της Δανίας.

Και εξήγησε πως «κατά την περίοδο αυτή, η δανική οικονομία αναπτύχθηκε κατά 1,9%. Το 1,7% της ανάπτυξης αυτής οφείλεται στη βιομηχανία των φαρμάκων», εξήγησε.

«Δεν υπάρχει Δανία χωρίς τη Novo Nordisk, και αυτό πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπ’ όψιν όταν προσπαθούμε να χαράξουμε μισθολογικές πολιτικές ή να δώσουμε συμβουλές εθνικής οικονομίας», δήλωσε ο Χέλγκε Πέντερσεν, οικονομικός διευθυντής του τραπεζικού ομίλου Nordea, εκφράζοντας ανησυχίες για τις επιπτώσεις από μια στρεβλή εικόνα της οικονομίας της Δανίας.

Ωστόσο υπογραμμίζει πως τα οφέλη της παρουσίας της Novo Nordisk στη χώρα είναι μεγαλύτερα από τους κινδύνους, καθώς εκτός των άλλων μπορεί να ωθήσει της επιχειρήσεις να γίνουν περισσότερο καινοτόμες και ανταγωνιστικές.