Το καλοκαίρι βρίσκεται προ των πυλών και ήδη μεικτά κλιμάκια της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), της Οικονομικής Αστυνομίας, των κτηματικών υπηρεσιών και των οικείων δήμων ξεκινούν ελέγχους στις παραλίες ανά την επικράτεια. Σκοπός είναι να διαπιστωθεί εάν και κατά πόσο υπάρχουν παράνομες κατασκευές από ιδιοκτήτες beach bar και άλλων παρεμφερών επιχειρήσεων, εάν σημειώνεται καταπάτηση του αιγιαλού, εάν κόβονται αποδείξεις σε όσα καταστήματα εστίασης έχουν αρχίσει να λειτουργούν καθώς επίσης και εάν τυχόν παρεμποδίζεται η ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στη θάλασσα.

Τα μεικτά κλιμάκια θα ελέγξουν επίσης ξενοδοχειακές μονάδες και όπου διαπιστώνονται παραβάσεις, οι αρμόδιοι φορείς εγγυώνται πως τα πρόστιμα θα είναι «τσουχτερά» και θα φθάνουν έως τις 60.000 ευρώ, ιδίως γι’ αυτούς που εμποδίζουν την ελεύθερη πρόσβαση του κοινού στη θάλασσα, τον αιγιαλό και την παραλία.

Με απόφαση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστή Χατζηδάκη, που έχει δημοσιευτεί στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης, οι περιπτώσεις παρεμπόδισης της ελεύθερης πρόσβασης του κοινού στη θάλασσα, τον αιγιαλό και την παραλία περιλαμβάνουν τα εξής:

  • Οποιαδήποτε κατασκευή (π.χ. κτίσματα, τοιχία, ζαρντινιέρες, περιφράξεις παντός τύπου, περιλαμβανομένων των ανεμοφρακτών και των καλαμωτών). Για τις παραβάσεις αυτές επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 500 ευρώ ανά κυβικό μέτρο που αντιστοιχεί στον όγκο της κατασκευής. Αν για την απομάκρυνση των κατασκευών αυτών είναι απαραίτητη η χρήση μηχανολογικού εξοπλισμού, το πρόστιμο τετραπλασιάζεται.
  • Η τοποθέτηση κινητού στοιχείου που δεν μπορεί να μετακινηθεί εύκολα (για παράδειγμα, αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, άλλα βαρέα τροχήλατα οχήματα, τέντες) με τρόπο που να εμποδίζει την πρόσβαση του κοινού στη θάλασσα. Για τις παραβάσεις αυτές επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ ανά μέτρο που αντιστοιχεί στο πλάτος της διέλευσης που παρεμποδίζεται. Αν για την απομάκρυνση εμποδίων είναι απαραίτητη η χρήση μηχανολογικού εξοπλισμού, επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ ανά κυβικό μέτρο που αντιστοιχεί στον όγκο των αντικειμένων που παρεμποδίζουν τη διέλευση.
  • Η ρίψη μπάζων, οικοδομικών υλικών και κάθε είδους απορριμμάτων σε σημεία διέλευσης του κοινού προς τη θάλασσα. Για τις παραβάσεις αυτές επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ ανά μέτρο που αντιστοιχεί στο πλάτος της διέλευσης που εμποδίζεται. Αν για την απομάκρυνση των κινητών στοιχείων είναι απαραίτητη η χρήση μηχανολογικού εξοπλισμού, το πρόστιμο διπλασιάζεται.
  • Εκδηλώσεις, ατομικές, ή συλλογικές, επαγγελματικές ή μη, μόνιμες ή προσωρινές, οι οποίες περιορίζουν την άμεση πρόσβαση του κοινού στη θάλασσα. Για τις παραβάσεις αυτές επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ ανά μέτρο που αντιστοιχεί στο πλάτος της διέλευσης που εμποδίζεται.
  • Κάθε είδους σωματική ή λεκτική παρεμπόδιση, η οποία αποτρέπει τη διέλευση του κοινού προς τη θάλασσα. Για τις παραβάσεις αυτές επιβάλλεται πρόστιμο 2.000 ευρώ.