Ένα νέο φορολογικό νομοσχέδιο θέτει σε δημόσια διαβούλευση τις επόμενες ημέρες το υπουργείο Εθνικής Οικονομία και Οικονομικών. Οι νέες διατάξεις οι οποίες θα ενσωματωθούν στον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών προβλέπουν την αυτόματη συμπλήρωση και υποβολή φορολογικών δηλώσεων από την ΑΑΔΕ, την κατάργηση της προσκόμισης των βιβλίων για έλεγχο στην εφορία από τους επαγγελματίες και επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία ενώ ξεμπλοκάρει η ενημερότητα λόγω χρεών σε τρίτους και με νέα ψηφιακά εργαλεία θα επιλέγονται οι υποθέσεις που θα ελέγχονται από τον ελεγκτικό μηχανισμό.

Το νομοσχέδιο που παρουσίασε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Χάρης Θεοχάρης κατά το τελευταίο υπουργικό συμβούλιο θα πάρει το δρόμο προς τη Βουλή μέχρι τα τέλη Μαρτίου.

Άντρας κάνει τους φόρους του

Οι νέες διατάξεις προβλέπουν μεταξύ άλλων:

  • Αυτόματες φορο-δηλώσεις. Η αρχή γίνεται φέτος με τις φορολογικές δηλώσεις περίπου 1 εκατ. φορολογούμενων με εισοδήματα αποκλειστικά από μισθούς και συντάξεις. Η ΑΑΔΕ θα συμπληρώνει και θα υποβάλλει τις δηλώσεις των συγκεκριμένων φορολογούμενων καθώς το εισόδημά τους θα είναι γνωστό και ο προσδιορισμός της φορολογικής τους υποχρέωσης θα γίνεται αυτόματα. Από το 2025 σχεδόν όλες οι δηλώσεις θα μπορούν να υποβάλλονται αυτόματα.
  • Μόνο ψηφιακά η επικοινωνία με την ΑΑΔΕ. Εισάγεται καθολικά η ψηφιακή/ηλεκτρονική επικοινωνία της Φορολογικής Διοίκησης με τον Φορολογούμενο ως προς την κοινοποίηση πράξεων, λοιπών εγγράφων και αρχείων, η οποία παρέχει και το πλεονέκτημα της ακριβούς αποτύπωσης των συναλλαγών αυτών, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να αμφισβητηθούν δικαστικά ο χρόνος, η μορφή και το περιεχόμενο της επικοινωνίας.
  • Ενημερότητα λόγω οφειλών σε τρίτους. Όταν απαιτείται επικοινωνία με άλλους φορείς για τη χορήγηση φορολογικής ενημερότητας αυτή θα γίνεται αποκλειστικά μέσω διαλειτουργικότητας. Για παράδειγμα οι ΟΤΑ θα επικοινωνούν οnline με την ΑΑΔΕ και σε κάθε περίπτωση που οι πολίτες εξοφλούν τις οφειλές τους στο δήμο θα ξεμπλοκάρει αυτόματα η φορολογική ενημερότητα.
  • Τέλος η προσκόμιση βιβλίων για έλεγχο στην εφορία. Οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία απαλλάσσονται της υποχρέωσης προσκόμισης φορολογικών αρχείων, βιβλίων και στοιχείων προς έλεγχο, καθώς εφαρμόζεται πλέον καθολικά η διαβίβαση των στοιχείων αυτών μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας myDATA.
  • Νέα ψηφιακά εργαλεία στους φορο-ελέγχους. Αλλαγές έρχονται στην επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο, με βάση τα κριτήρια ελεγκτικού κινδύνου που εφαρμόζονται από τη Φορολογική Διοίκηση, με την ενσωμάτωση των νέων δυνατοτήτων που παρέχονται από την ηλεκτρονική και ψηφιακή τους διενέργεια. Με τις νέες διατάξεις οριοθετούνται οι έννοιες του μερικού, πλήρους και απομακρυσμένου ελέγχου και των αντίστοιχων εντολών και συσχετίζεται το εύρος της εντολής ελέγχου με την έκθεση ελέγχου και ορίζεται η μέγιστη διάρκεια του φορολογικού ελέγχου.
  • Παραγραφή. Το διάστημα παραγραφής των φορολογικών υποθέσεων θα εκκινεί από την ημερομηνία κοινοποίησης της οικείας πράξης στο φορολογούμενο.