Η κυβέρνηση αποφάσισε να «παγώσει» για διάστημα έξι μηνών τους πλειστηριασμούς σε όσες περιοχές έπληξε η κακοκαιρία Daniel, στο πλαίσιο του arogi.gov.gr για τις αποζημιώσεις.

Συγκεκριμένα, σε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που εξέδωσε για όλα τα μέτρα στήριξης, αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής για τους πλειστηριασμούς:

«Δύναται να παρασχεθεί αναστολή διενέργειας κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας των πληγέντων από τις πλημμύρες, για έξι μήνες. Η αναστολή αφορά στοχευμένα τις επιχειρήσεις που είναι πληγείσες και τα φυσικά πρόσωπα που έχουν υποστεί ζημιές στις κατοικίες τους. Ειδικότερα, η αναστολή καταλαμβάνει, ιδίως, τη διενέργεια πλειστηριασμών, κατασχέσεων, αποβολών και προσωπικών κρατήσεων, εξαιρουμένων των απαιτήσεων για διατροφή. Κατά το χρονικό διάστημα του εξαμήνου, αναστέλλονται και οι προθεσμίες άσκησης ενδίκων μέσων και βοηθημάτων που αφορούν σε εκκρεμείς διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης. Η αναστολή αφορά τις επιχειρήσεις που πιστοποιούνται ως πληγείσες με σχετική βεβαίωση της Περιφέρειας και εντάσσονται στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής προς πληγείσες επιχειρήσεις, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα τα οποία πιστοποιείται ότι έχουν υποστεί ζημιές στις κατοικίες τους, στο πλαίσιο της ένταξής τους στο σχήμα παροχής στεγαστικής συνδρομής και αποζημίωσης οικοσκευής».

Σημειώνεται, ότι συνολικά αποφασίστηκαν 14 μέτρα κρατικής αρωγής, τα οποία θα επανεξεταστούν μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, ώστε να διαπιστωθεί αν πρέπει να ενισχυθούν, συνεχίσουν ή σταματήσουν.