Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας και συγκεκριμένα το Τμήμα Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων της Διεύθυνσης Ασφάλειας και Συμμόρφωσης Βιομηχανικών Προϊόντων, ανακοίνωσε ότι, η Suzuki Motor Corporation, σε συνεργασία με την εταιρεία Σφακιανάκης ΑΕΒΕ, Γενικό Αντιπρόσωπο και Επίσημο Εισαγωγέα και Διανομέα των Suzuki στην Ελλάδα εκτελεί πρόγραμμα ανάκλησης αυτοκινήτων του μοντέλου Jimny.

Η συγκεκριμένη ανάκληση περιλαμβάνει 270 οχήματα, παραγωγής από 11.11.2018 ως και 7.9.2019 που έχουν εισαχθεί στην Ελλάδα από τον Επίσημο Εισαγωγέα και αφορά σε αριθμούς πλαισίων από JSAGJB74V00108244 έως JSAGJB74V00126008. 

Στα επηρεαζόμενα οχήματα, σύμφωνα με τον κατασκευαστή, ενδέχεται, το στροφείο τροφοδοσίας καυσίμου στην αντλία καυσίμου, που είναι κατασκευασμένο από εποξικό υλικό, να παραμορφωθεί εξαιτίας της χαμηλής πυκνότητας του υλικού, προκληθείσας, από την ανεπαρκή διαδικασία έκχυσης χύτευσης. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να οδηγήσει σε πιθανή εμπλοκή του στροφείου με το περίβλημα της αντλίας, και θα είχε ως αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία στην αντλία καυσίμου. Σε μια ακραία περίπτωση αυτό δύναται να προκαλέσει αναστολή λειτουργίας του κινητήρα. Ως εκ τούτου κρίνεται σκόπιμη και απαραίτητη η αντικατάσταση της αντλίας καυσίμου.

Μέχρι στιγμής, στην Ελλάδα, δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με τα συγκεκριμένα θέματα.

Οι ιδιοκτήτες των εμπλεκόμενων οχημάτων θα ενημερωθούν προσωπικά και εγγράφως, μέσω συστημένης επιστολής, ώστε να προσέλθουν, ύστερα από τηλεφωνικό ραντεβού, στον πλησιέστερο Συνεργάτη του Δικτύου Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστών Suzuki ανά την Ελλάδα, προκειμένου, και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες ήτοι έλεγχος ή/και αντικατάσταση της αντλίας καυσίμου.

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με την Τεχνική Διεύθυνση της εταιρείας στην 24ωρη γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας Σφακιανάκης ΑΕΒΕ στο τηλέφωνο 210 3499940 ώρες λειτουργίας 09.00 – 17.00 καθημερινά.