Πόσα ευρωπαϊκά κράτη χρησιμοποιούν την πιστοποίηση γλωσσομάθειας ως κριτήριο για την παραμονή των μεταναστών

Η γλωσσική επάρκεια ως κριτήριο για την πολιτογράφηση ή την ιθαγένεια των αλλοδαπών


ΚΟΣΜΟΣ
1:24
19/10/2019
Πόσα ευρωπαϊκά κράτη χρησιμοποιούν την πιστοποίηση γλωσσομάθειας ως κριτήριο για την παραμονή των μεταναστών
5
loading

Εξετάσεις γλωσσομάθειας χρησιμοποιούν στη συντριπτική τους πλειονότητα οι χώρες-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης για την υποδοχή, την παραμονή ή την πολιτογράφηση των μεταναστών στην επικράτειά τους, όπως καταδεικνύει έρευνα του διεθνούς οργανισμού.

Η έρευνα διεξήχθη το 2018 από το Συμβούλιο της Ευρώπης σε συνεργασία με την Ένωση Εξεταστών Γλωσσομάθειας της Ευρώπης (ALTE) στα 40 από τα 47 κράτη μέλη του Συμβουλίου.

Όπως διαπιστώθηκε, το 83% των κρατών, στα οποία διεξήχθη η έρευνα, χρησιμοποιούν διαδικασίες πιστοποίησης γλωσσομάθειας, ως προϋπόθεση υποδοχής στη χώρα ή για την έκδοση άδειας παραμονής (προσωρινής ή μόνιμης) ή για την απόδοση ιθαγένειας. Το 78% των κρατών, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, χρησιμοποιούν τις εξετάσεις γλώσσας ή κατανόησης της κοινωνίας για να αποδώσουν στους μετανάστες την ιθαγένεια. Το 27% των κρατών έχει εισάγει εξετάσεις γλωσσομάθειας ήδη σε πρώιμο στάδιο της υποδοχής, συχνά στο πλαίσιο της διαδικασίας οικογενειακής επανένωσης. Μεταξύ αυτών η Αυστρία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ολλανδία και η Πολωνία. Ένα 15% των κρατών έχουν απαίτηση γλωσσομάθειας σε όλα τα στάδια της μεταναστευτικής πολιτικής τους: υποδοχή, προσωρινή παραμονή, μόνιμη παραμονή και απόδοση ιθαγένειας. Τέλος, μόλις το 17% των χωρών δεν είχε κατά την περίοδο διεξαγωγής της έρευνας κανένα τέτοιο κριτήριο για την προσωρινή ή μόνιμη διαμονή ή για την πολιτογράφηση των μεταναστών. Πρόκειται για την Ανδόρα, τη Βουλγαρία, την Ιρλανδία, το Μονακό, το Σαν Μαρίνο, τη Σερβία και τη Σουηδία.

Όπως κατέδειξε η έρευνα, υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών στο επίπεδο γλωσσικής επάρκειας που ζητούν, με το υψηλότερο επίπεδο να ζητείται στη Δανία και την Αγγλία για την άδεια μόνιμης παραμονής, ενώ για την κτήση της ιθαγένειας πολλές χώρες έχουν πιο αυξημένες απαιτήσεις γνώσης της γλώσσας, με το υψηλότερο επίπεδο να ζητείται από την Αυστρία, τη Δανία, την Ελλάδα και τη Μολδαβία, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι οι ευάλωτες ομάδες, όπως ανήλικοι, πρόσφυγες ή αναλφάβητοι, σπάνια απαλλάσσονται από τις εξετάσεις αυτές, ενώ συχνά δεν υπάρχει και πρόβλεψη για μαθήματα γλώσσας προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους.

Επιπλέον, πολλά κράτη μέλη χρησιμοποιούν τεστ τα οποία δεν έχουν υποβληθεί σε κατάλληλο ποιοτικό έλεγχο, ενώ πολύ σπάνια διερευνάται ο αντίκτυπος των τεστ στους μετανάστες. Μόλις επτά κράτη δήλωσαν ότι τα τεστ γλωσσομάθειας έχουν υποβληθεί σε εξωτερικό έλεγχο ποιότητας.

Περίπου τα μισά από τα κράτη, στα οποία διεξήχθη η έρευνα, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, απαιτούν από τους μετανάστες να επιτύχουν σε ένα τεστ κατανόησης της κοινωνίας για να μπορέσουν να πάρουν άδεια μόνιμης διαμονής ή ιθαγένεια. Συχνότερα, αυτά τα τεστ επικεντρώνονται στην ιστορία και τη γεωγραφία, το σύνταγμα και τους νόμους, τα ήθη και τα έθιμα της χώρας υποδοχής ή τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις. Στη συντριπτική πλειονότητά τους αυτά τα τεστ έχουν γραφτεί στην επίσημη γλώσσα της χώρας υποδοχής και χρειάζονται γνώσεις ανάγνωσης. Ως εκ τούτου, αναφέρει η έρευνα, τα τεστ αυτά λειτουργούν ως έμμεση εξέταση γλώσσας και γραμματισμού.

Από το 2007, οπότε διεξήχθη η πρώτη αντίστοιχη έρευνα από το Συμβούλιο της Ευρώπης, μέχρι την πιο πρόσφατη, ο αριθμός των χωρών που χρησιμοποιούν τις εξετάσεις γλώσσας και κατανόησης της κοινωνίας, στο πλαίσιο των πολιτικών ένταξης των μεταναστών, έχει διπλασιαστεί. Ειδικά για την απόκτηση ιθαγένειας οι απαιτήσεις γλωσσομάθειας έχουν γίνει στην πορεία των χρόνων αυστηρότερες, κάτι που όμως δεν ισχύει για την άδεια μόνιμης παραμονής.

Οι 34 από τις 40 χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα προσφέρουν μαθήματα γλώσσας. Στην πλειοψηφία τους τα μαθήματα αυτά παρέχονται από το κράτος ή την τοπική αυτοδιοίκηση ή χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Αντίθετα με ό,τι συμβαίνει στις εξετάσεις, η ποιότητα των μαθημάτων αξιολογείται και διασφαλίζεται στις 30 από τις 34 χώρες.

Τα μισά κράτη παρέχουν μαθήματα γλώσσας δωρεάν για όλους τους μετανάστες, ενώ το ένα τρίτο παρέχουν δωρεάν μαθήματα για συγκεκριμένες κατηγορίες μεταναστών.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι μετανάστες λαμβάνουν μέχρι 250 ώρες δωρεάν διδασκαλίας και σε κάποιες περιπτώσεις μέχρι 500 ώρες, που κρίνονται ελάχιστα επαρκείς για την απόκτηση των απαραίτητων γλωσσικών εφοδίων. Επίσης, μαθήματα για την κατανόηση της κοινωνίας παρέχονται σε 25 χώρες, στην πλειοψηφία τους δωρεάν και σε ορισμένες περιπτώσεις δωρεάν μόνο για συγκεκριμένες κατηγορίες μεταναστών. Σε ελάχιστες περιπτώσεις (στο Βέλγιο και εν μέρει στην Ιταλία) οι μετανάστες τυγχάνουν εξαίρεσης από τις εξετάσεις όταν παρακολουθήσουν τα μαθήματα γλώσσας. Προσιτά και επαρκή μαθήματα γλώσσας, σημειώνει το Συμβούλιο της Ευρώπης, θα μπορούσαν να είναι πιο αποτελεσματικά από τις γλωσσικές εξετάσεις, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι μετανάστες θα αναπτύξουν το προαπαιτούμενο επίπεδο επάρκειας της γλώσσας.

Όπως υπογραμμίζει ο διεθνής οργανισμός, η υψηλής ποιότητας αξιολόγηση της γλώσσας μπορεί να βοηθήσει τους μετανάστες, όταν χρησιμοποιείται για την ενθάρρυνση και καθοδήγησή τους στην ανάπτυξη της γλωσσικής τους επάρκειας ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες τους και τις διαφορετικές ικανότητές τους. Ωστόσο, «δεδομένου ότι η γλωσσική επάρκεια επηρεάζεται από ένα ευρύ φάσμα μεταβλητών, είναι δύσκολο να υποστηριχθεί ότι το επίπεδο επάρκειας ενός μετανάστη στην επίσημη γλώσσα της χώρας υποδοχής αποτελεί μια αξιόπιστη μεταβλητή για την ενσωμάτωση ή την προθυμία ενσωμάτωσης», αναφέρει το Συμβούλιο της Ευρώπης. Ως εκ τούτου, παρατηρεί, «εάν οι γλωσσικές απαιτήσεις εντάσσονται στη μεταναστευτική πολιτική, οι αρχές της δικαιοσύνης και της ισότητας των ευκαιριών θα υπαγόρευαν την παροχή αποτελεσματικών ευκαιριών μάθησης σε όλους τους μαθητές, λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη εκπαιδευτική τους εμπειρία, τις μαθησιακές ανάγκες τους και τις ατομικές τους ικανότητες». Υπάρχει, συμπληρώνει, πραγματικός κίνδυνος οι εξετάσεις αυτές να είναι δυσανάλογα μειονεκτικές για τους πρόσφυγες, οι οποίοι μπορεί να έχουν αντιμετωπίσει απουσία εκπαίδευσης λόγω του πολέμου ή των διώξεων στις χώρες τους, για τους αναλφάβητους, οι οποίοι συχνά καταφέρουν να φτάσουν σε χαμηλότερα επίπεδα γλωσσικής επάρκειας, ή για τις γυναίκες.

Τέλος, το Συμβούλιο της Ευρώπης χαρακτηρίζει τη χρήση γλωσσικών εξετάσεων πριν από την είσοδο του μετανάστη στη χώρα ή στο πλαίσιο της οικογενειακής επανένωσης ως πρακτικές που συνιστούν παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

ΚΑΝΤΕ LIKE ΣΤΟ NEWSBEAST.GR

5
σχόλια
 1. avatar Λοp

  Όσο κι αν ακούγεται ρατσιστικό και ξενοφοβικό, μια καλή ιδέα είναι να μην δέχεται καμία χώρα ισλαμιστές μιας και κουβαλάνε για πολλές γενιές μετά, το μικρόβιο της μισαλλοδοξίας και διάλυσης της χώρας στην οποία πάνε.Θέλουν να την κάνουν ισλαμική έτσι ώστε σε κάποια χρόνια , η βία , οι σφαγές και το μίσος που πρεσβέυει το ισλάμ να την διαλύσουν και να στέλνουν μετανάστες στις άλλες, μη ισλαμικές χώρες, που ακόμα μπορεί κανείς να ζει.Και άντε ξανά μανά.

 2. avatar dk.

  Πολωνία... - όχι όπως τα βάζει απερίσκεπτα το άρθρο.

  Το 1939 (αρχή Β' πολέμου) Πολωνία βρισκόταν αλλού στον χάρτη και σήμερα είναι αλλού. Και δεκάδες εκατομμύρια προγόνων τον Πολωνών υπηκόων θα μπορούσαν να έρθουν τώρα και να λένε: ο Παππούς και η γιαγιά μου ήταν Πολωνοί, το ίδιο και ό άλλος παππούς και άλλη γιαγιά... - πρέπει να αποδείξεις πως κάτι ξέρεις από την ιστορία, παράδοση και αρκετά καλά μιλάς την γλώσσα. Όπως πχ εγώ τα ελληνικά. Και άλλη περίπτωσης – Πολωνοί ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ μετανάστες, εκτός από άλλους χριστιανούς. Δεν θα πάρουν, τελεία και παύλα. Και το θέμα είναι πολιτισμικό, όχι θρησκευτικό. Άρα όποιος θέλει να μείνει πρέπει να απόδειξη πως πραγματικά νοιάζεται για προσωπικούς, όχι μόνο για οικονομικούς λόγους. Μεταξύ άλλων να μάθει καλά πολωνικά. Να είναι (και !) δραστήριος μέλος τοπικής κοινωνίας.

  Αυτή τη στιγμή Πολωνοί ήδη έχουν περίπου 3 εκατομμύρια οικονομικών μεταναστών, συχνά και προσφύγων πολέμου – μαζί. Και ετοιμάζονται για 5 εκατομμύρια συνολικώς! Μόνο που σχεδόν όλοι είναι ευρωπαϊκού πολιτισμού. Και δεν ζητάνε «βοήθεια» - όλοι εργάζονται, συχνά εργάζονται και σπουδάζουν μαζί. Και συνήθως αποδείχνονται πολύ καλά παιδιά. Και όταν υπάρχουν υπόνοιες για σοβαρά προβλήματα… εδώ η πόρτα… για 15-25 χιλιάδες το χρόνο, περισσότεροι αμέσως, ακόμα στα σύνορα. Παρά που έχουν "καλά χαρτιά".

  1. avatar dk.

   προγόνων :))) = απογόνων βέβαια 🙂

 3. avatar Μας ζαλίσατε

  τον έρωτα με τους λαθρομετανάστες.

  1. avatar Ανησυχος

   Αντε και σε σενα νομιμε(;) μετανάστη θα σε αγαπάμε

Παρακαλούμε περιμένετε ...
Το newsbeast επιλέγει
Το newsbeast προτείνει