Εκατό χρόνια δικαιώματα γυναικών

Ο αγώνας συνεχίζεται


ΓΥΝΑΙΚΑ
22:41
08/03/2011
Εκατό χρόνια δικαιώματα γυναικών
loading

Σηματοδοτώντας την 100η επέτειο της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έθεσε σε συζήτηση και ψηφοφορία σήμερα, δύο ψηφίσματα της επιτροπής για τα Δικαιώματα των Γυναικών.

Το ένα ψήφισμα αφορά την ισότητα των δύο φύλων και το δεύτερο τη μείωση της γυναικείας φτώχειας. Υιοθετήθηκε, ακόμη, ένα τρίτο ψήφισμα για τις ανισότητες στον τομέα της υγείας.

Ο Πρόεδρος του ΕΚ, Jerzy Buzek, δήλωσε, κατά τη διάρκεια ειδικής τελετής για τον εορτασμό των εκατό ετών αγώνων για τα δικαιώματα των γυναικών, τα εξής: «Υπάρχουν πολύ λίγες γυναίκες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 35%, δεν είναι αρκετό αλλά εντούτοις (το ποσοστό) είναι υψηλότερο σε σύγκριση με τα εθνικά Κοινοβούλια. Είναι ευθύνη των εθνικών Κοινοβουλίων να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη εκπροσώπηση στο Ε.Κ. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν τις σχετικές αποφάσεις και να θεσπίσουν το απαραίτητο νομοθετικό πλαίσιο προκειμένου να δώσουν ώθηση στην παρουσία των γυναικών στο Ε.Κ.».

Ο Jose Manuel Barroso, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Enikő Győri, εκ μέρους της ουγγρικής προεδρίας και η Eva-Britt Svensson, Πρόεδρος της επιτροπής του Ε.Κ. για τα Δικαιώματα των Γυναικών, καθώς και εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων συμμετείχαν στη συζήτηση.

Αντιμετώπιση των ανισοτήτων
Στο ψήφισμα αναφορικά με την ετήσια έκθεση 2010 για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ε.Ε. με εισηγήτρια την Maria Nedelcheva (ΕΛΚ, Βουλγαρία), το οποίο υιοθετήθηκε με 366 ψήφους υπέρ, 200 κατά και 32 αποχές, επισημαίνεται η ανάγκη για τη μείωση του χάσματος μεταξύ των αμοιβών των δύο φύλων, την αύξηση της παρουσίας των γυναικών σε θέσεις ευθύνης και τη βελτίωση της γυναικείας απασχόλησης. Τονίζεται, ακόμη, η ανάγκη να υπάρξει βελτίωση των υποδομών υποδοχής για τα παιδιά και των αδειών που αφορούν τα παιδιά (γονικές άδειες κτλ).

Οι ευρωβουλευτές επισημαίνουν ότι, εάν τα ποσοστά απασχόλησης, μερικής απασχόλησης και παραγωγικότητας των γυναικών ήταν παρεμφερή με τα αντίστοιχα ποσοστά των ανδρών, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν θα αυξανόταν κατά 30%.

Μόνο το 3% των μεγάλων επιχειρήσεων έχουν γυναίκα πρόεδρο. Οι ευρωβουλευτές καλούν τα κράτη μέλη να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα, όπως ποσοστώσεις, που θα εξασφαλίσουν καλύτερη εκπροσώπηση των γυναικών στις μεγάλες εισηγμένες εταιρείες και στα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων, υπογραμμίζοντας τα επιτυχημένα παραδείγματα της Νορβηγίας, της Ισπανίας και της Γαλλίας.

Επισημαίνουν ακόμη, την ανάγκη υιοθέτησης δεσμευτικών στόχων προκειμένου να διασφαλιστεί η ισότιμη εκπροσώπηση των δύο φύλων στην πολιτική, τονίζοντας ότι πρέπει να γίνουν περισσότερες προσπάθειες σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο.

Ισότητα στις αμοιβές
Το χάσμα μεταξύ των αμοιβών ανδρών και γυναικών είναι ακόμη κατά μέσο όρο 18% στην Ε.Ε. ενώ μάλιστα σε ένα κράτος μέλος υπερβαίνει ακόμη και το 30%. Το Ε.Κ. καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν σωστά τη νομοθεσία σχετικά με την ίση αμοιβή για ίσης αξίας εργασία και καλεί την Επιτροπή να επιβάλει κυρώσεις στα κράτη μέλη που δε συμμορφώνονται.

Εξάλειψη της φτώχειας

Το 2008, σχεδόν 85 εκατ. Ευρωπαίοι ζούσαν κάτω από το όριο της φτώχειας, και το 17% όλων των γυναικών στην Ε.Ε. εντάσσονταν στην κατηγορία των ατόμων που ζουν σε συνθήκες φτώχειας. Αυτό υπογραμμίζεται στο δεύτερο ψήφισμα για το πρόσωπο της γυναικείας φτώχειας, με εισηγήτρια την Rovana Plumb (Σοσιαλιστές, Ρουμανία), το οποίο υιοθετήθηκε με ανάταση χειρός.

Στο ψήφισμα αυτό υπογραμμίζεται η ανάγκη για αναθεώρηση των μακροοικονομικών, κοινωνικών και εργατικών πολιτικών με σκοπό να εξασφαλισθεί ένα ελάχιστο εισόδημα, καθώς και οικονομική και κοινωνική δικαιοσύνη για τις γυναίκες. Τονίζεται, ακόμη, ότι όλες οι ευρωπαϊκές πολιτικές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου.

Η οικονομική κρίση μπορεί να διευρύνει τις ανισότητες στον τομέα της υγείας
Όλοι πρέπει να έχουν πρόσβαση στα συστήματα υγείας και σε οικονομικά προσιτή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Αυτό τονίζεται στο τρίτο ψήφισμα με εισηγήτρια την Edite Estrela (Σοσιαλιστές, Πορτογαλία), το οποίο υιοθέτησε σήμερα το Ε.Κ. με 379 ψήφους υπέρ, 228 κατά και 49 αποχές. Θα πρέπει να ληφθούν καλύτερα υπόψη οι ιδιαίτερες ανάγκες των πιο ευάλωτων ομάδων, όπως είναι οι γυναίκες, οι ηλικιωμένοι ασθενείς, οι μετανάστες και οι εθνοτικές μειονότητες.

Στο ίδιο ψήφισμα τονίζεται, ακόμη, ότι το προσδόκιμο ζωής παρουσιάζει διαφορές μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε. που φθάνει έως και τα 14,2 έτη για τους άντρες (στοιχεία της Eurostat-2007) και τα 8,3 έτη για τις γυναίκες (στοιχεία της Eurostat-2010). Ακόμη και εντός του ιδίου κράτους μέλους, παράγοντες όπως το επίπεδο εκπαίδευσης και οι κοινωνικές συνθήκες μπορεί να επηρεάσουν την κατάσταση της υγείας των ατόμων.

ΚΑΝΤΕ LIKE ΣΤΟ NEWSBEAST.GR

Παρακαλούμε περιμένετε ...
Το newsbeast επιλέγει
Το newsbeast προτείνει