Το 18ο αιώνα στη Αγγλία, στις παράνομες λέσχες όπου ο τζόγος ανθούσε υπήρχε ένας υπάλληλος που η μόνη του δουλειά ήταν να καταπιεί τα ζάρια σε περίπτωση που έκανε έφοδο η αστυνομία.

 

TAGS