Ξέρουν από νοικοκυριό


Είναι πρώτα στον χορό


Και στα σπορ δεν πάνε πίσω


Πέρνουν άριστα στο ξύσιμο


Έχουν… μουσικές ανησυχίες


Αλλά και καλλιτεχνικές αναζητήσεις


Και φυσικά κάνουν τα πάντα για να μας εντυπωσιάσουν


Φροντίζουν τη φόρμα τους

TAGS