Ο Κλάδος Yamaha του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, έχοντας ενισχύσει ήδη την οργάνωση και το δυναμικό του Marine Business Unit, προβαίνει σε επιπλέον αλλαγές που θα συμβάλλουν στην αναπτυξιακή του πορεία.

Από 01/12/2023 την Διεύθυνση του Marine Business Unit αναλαμβάνει ο κος Νικόλας Σκάρος, μέχρι σήμερα Διευθυντής Marketing του Κλάδου Yamaha. Ο κος Σκάρος έχει εκτενή εμπειρία σε διευθυντικές θέσεις του ευρύτερου χώρου, αλλά και ιδιαίτερη γνώση και πάθος για τη Yamaha και θα αναφέρεται άμεσα στον Διευθυντή Κλάδου Yamaha.